PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 2 | 1 | 22-26
Article title

Deadly dozen - "scoop and run" or "stay and play" in thoracic trauma?

Content
Title variants
PL
Śmiertelna dwunastka – “bierz i pędź”, czy “zostań i lecz” w przypadku obrażeń klatki piersiowej ?
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The term "deadly dozen" has been known for years as a list of chest injuries that pose a potential threat to life. In pre-hospital conditions, each of twelve injuries should be considered, but making a decision to implement medical procedures before a patient transportat may be a challenge for emergency services. The authors point to six types of chest injuries for which there are possible benefits linked to transport delays, in order to perform the necessary actions to stop the dying process. Endotracheal intubation, mechanical ventilation, chest puncture, oxygen therapy, and occlusive dressings are available in most pre-hospital care systems all over the world. Thanks to these measures, optimal patient protection during transfer to the hospital is possible in selected situations.
PL
Pojęcie „deadly dozen” jest znane od lat jako lista urazów klatki piersiowej stanowiących potencjalne zagrożenie życia. W warunkach przedszpitalnych należy rozważyć każde z dwunastu obrażeń, jednak podjęcie decyzji o wdrożeniu zabiegów medycznych jeszcze przed transportem może stanowić wyzwanie dla służb ratunkowych. Autorzy wskazują na sześć typów obrażeń klatki piersiowej, dla których istnieją możliwe korzyści wynikające z opóźnienia transportu w celu wykonania niezbędnych czynności, które mają na celu przerwanie procesu umierania. Intubacja dotchawicza, wentylacja mechaniczna, nakłucie klatki piersiowej, tlenoterapia, czy opatrunki okluzyjne są dostępne w większości systemów pomocy przedszpitalnej na świecie. Dzięki tym zabiegom jest możliwe w wybranych sytuacjach optymalne zabezpieczenie pacjenta na czas transportu do szpitala.
Keywords
Discipline
Year
Volume
2
Issue
1
Pages
22-26
Physical description
Contributors
References
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-dab60c35-8faf-4079-84bb-90108970ea3c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.