PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 17 | 1 | 15–22
Article title

The effects of aerobic training on the functional status, quality of life, the level of fatigue and disability in patients with multiple sclerosis – a preliminary report

Content
Title variants
PL
Wpływ treningu tlenowego na stan funkcjonalny, jakość życia i zespół zmęczenia uchorych zestwardnieniem rozsianym – doniesienie wstępne
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Objectives: The aim of this paper was to assess the effects of aerobic training on the quality of life and fatigue in patients with multiple sclerosis. Material and methods: A total of 53 patients with known multiple sclerosis (ICD G35.0) who began a standard 4-week rehabilitation programme were included in the study. Patients were divided into two groups: AT (aerobic training) patients (n = 21), who additionally underwent training on a lower limb cycle ergometer (three 10-minute sessions per day with an hour interval), and non-AT group of patients (n = 32). Life quality assessment based on the WHOQOL-BREF scale (World Health Organization Quality of Life), an assessment of motor impairment based on the Expanded Disability Status Scale by Kurtzke (EDSS) and an assessment of the severity of fatigue using the Fatigue Severity Scale (FSS) were performed at baseline and after four weeks. Results: After completing rehabilitation programmes, an improvement in the quality of life was observed both in AT and non-AT group. However, a more significant improvement in the two evaluated aspects, physical (p = 0.001 vs. 0.01) and psychological (p = 0.001 vs. 0.05), was observed in the AT group. However, no improvement in social terms was observed. There was also a reduction in the severity of fatigue (0.03 for AT group vs. 0.15 for non-AT group). There was no statistically significant improvement in the EDSS score in any of the groups. Conclusions: Aerobic training has beneficial effects on the quality of life and the severity of fatigue in patients with multiple sclerosis.
PL
Cel pracy: Celem pracy jest ocena wpływu treningu aerobowego na jakość życia i zmęczenie u chorych ze stwardnieniem rozsianym. Materiał i metody: Badaniu poddano 53 pacjentów z rozpoznaniem stwardnienia rozsianego (ICD G35.0) rozpoczynających 4-tygodniowy standardowy program kompleksowej rehabilitacji. Uczestników podzielono na dwie grupy: AT (aerobic training – trening aerobowy) (n = 21) – dodatkowo zastosowano trening aerobowy na cykloergometrze kończyn dolnych (3 razy dziennie po 10 minut z godzinną przerwą) – oraz non-AT (n = 32), czyli bez treningu aerobowego. W obu grupach w 1. dniu i po 4 tygodniach przeprowadzono badania oceny jakości życia na podstawie skali WHOQOL-BREF (World Health Organization Quality of Life), ocenę niewydolności ruchowej według Rozszerzonej Skali Niewydolności Ruchowej Kurtzkego (Expanded Disability Status Scale, EDSS) i ocenę ciężkości zmęczenia za pomocą Skali Ciężkości Stopnia Zmęczenia/Znużenia (Fatigue Severity Scale, FSS). Wyniki: Po zastosowanym treningu ocena jakości życia poprawiła się zarówno w grupie AT, jak i non-AT, jednak bardziej znaczącą poprawę jakości życia w dwóch badanych aspektach zaobserwowano w grupie AT – pod względem fizycznym (p = 0,001 vs 0,01) i psychologicznym (p = 0,001 vs 0,05). Nie odnotowano poprawy pod względem socjalnym. Wykazano spadek nasilenia zmęczenia/znużenia – 0,03 (AT) vs 0,15 (non-AT). W żadnej grupie nie wystąpiła istotna statystycznie poprawa w skali EDSS. Wnioski: Stwierdzono korzystny wpływ treningu aerobowego na jakość życia oraz nasilenie zmęczenia u chorych na stwardnienie rozsiane.
Discipline
Year
Volume
17
Issue
1
Pages
15–22
Physical description
Contributors
author
 • Department of Physical Medicine, Medical University of Lodz, Lodz, Poland; Neurorehabilitation Unit, Dr K. Jonscher Municipal Medical Centre, Lodz, Poland
 • Department of Physical Medicine, Medical University of Lodz, Lodz, Poland; Neurorehabilitation Unit, Dr K. Jonscher Municipal Medical Centre, Lodz, Poland
 • Department of Physical Medicine, Medical University of Lodz, Lodz, Poland; Neurorehabilitation Unit, Dr K. Jonscher Municipal Medical Centre, Lodz, Poland
References
 • Beer S, Khan F, Kesselring J: Rehabilitation interventions in multiple sclerosis: an overview. J Neurol 2012; 259: 1994–2008.
 • Bjarnadottir OH, Konradsdottir AD, Reynisdottir K et al.: Multiple sclerosis and brief moderate exercise. A randomised study. Mult Scler 2007; 13: 776–782.
 • Brola W, Fudala M, Flaga S: Rejestr chorych ze stwardnieniem rozsianym. MS Report 2014; 3: 8–15.
 • Brola W, Ziomek M, Czernicki J: Zespół zmęczenia w przewlekłych chorobach neurologicznych. Neurol Neurochir Pol 2007; 41: 340–349.
 • Cakt BD, Nacir B, Genç H et al.: Cycling progressive resistance training for people with multiple sclerosis: a randomized controlled study. Am J Phys Med Rehabil 2010; 89: 446–457.
 • Cendrowski W: Stwardnienie rozsiane. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1993.
 • Dalgas U, Stenager E, Jacobsen J et al.: Muscle fiber size increases following resistance training in multiple sclerosis. Mult Scler 2010; 16: 1367–1376.
 • Drabik J: Aktywność fizyczna w treningu zdrowotnym osób dorosłych. Część II. AWFiS Gdańsk, 1996.
 • Drewniak A, Śliwka A: Ocena jakości życia oraz stanu funkcjonalnego chorych na stwardnienie rozsiane. Rehabil Med 2013; 17: 11–17.
 • Dworzańska E, Mitosek-Szewczyk K, Stelmasiak Z: Zespół zmęczenia w stwardnieniu rozsianym. Neurol Neurochir Pol 2009; 43: 71–76.
 • Giovannoni G: Multiple sclerosis related fatigue. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2006; 77: 2–3.
 • Golzari Z, Shabkhiz F, Soudi S et al.: Combined exercise training reduces IFN-γ and IL-17 levels in the plasma and the supernatant of peripheral blood mononuclear cells in women with multiple sclerosis. Int Immunopharmacol 2010; 10: 1415–1419.
 • Janardhan V, Bakshi R: Quality of life in patients with multiple sclerosis: the impact of fatigue and depression. J Neurol Sci 2002; 205: 51–58.
 • Kara B, Küçük F, Poyraz EC et al.: Different types of exercise in multiple sclerosis: aerobic exercise or pilates, a single-blind clinical study. J Back Musculoskelet Rehabil 2016. DOI: 10.3233/BMR150515.
 • Kazibutowska Z: Diagnostyka, rokowanie i leczenie w stwardnieniu rozsianym w kontekście zagadnień rehabilitacji. Pol Przegl Neurol 2008; 4 (supl. A): 46–47.
 • Kerling A, Keweloh K, Tegtbur U et al.: Effects of a short physical exercise intervention on patients with multiple sclerosis (MS). Int J Mol Sci 2015; 16: 15761–15775.
 • Krajewski S, Dobek A, Zawadka-Kunikowska M et al.: Zespół przewlekłego zmęczenia problem osób chorych na stwardnienie rozsiane. Hygeia Public Health 2014; 49: 519–525.
 • Losy J: Zmęczenie w stwardnieniu rozsianym. Farmakoter Psych Neurol 2005; 3: 279–282.
 • McCullagh R, Fitzgerald AP, Murphy RP et al.: Long-term benefits of exercising on quality of life and fatigue in multiple sclerosis patients with mild disability: a pilot study. Clin Rehabil 2008; 22: 206–214.
 • Merkelbach S, Sittinger H, Koenig J: Is there a differential impact of fatigue and physical disability on quality of life in multiple sclerosis? J Nerv Ment Dis 2002; 190: 388–393.
 • Miller E, Niwald M: Novel physiotherapy approach for multiple sclerosis. J Nov Physiother 2014; 4: 1–5.
 • Mostert S, Kesselring J: Effects of a short-term exercise training program on aerobic fitness, fatigue, health perception and activity level of subjects with multiple sclerosis. Mult Scler 2002; 8: 161–168.
 • Motl RW, Pilutti LA: The benefits of exercise training in multiple sclerosis. Nat Rev Neurol 2012; 8: 487–497.
 • Motl RW, McAuley E, Wynn D et al.: Physical activity, self-efficacy, and health-related quality of life in persons with multiple sclerosis: analysis of associations between individual-level changes over one year. Qual Life Res 2013; 22: 253–261.
 • Oken BS, Kishiyama S, Zajdel D et al.: Randomized controlled trial of yoga and exercise in multiple sclerosis. Neurology 2004; 62: 2058–2064.
 • Opara J, Szwejkowski W, Brola W: Aktualne kierunki rehabilitacji w stwardnieniu rozsianym. Aktualn Neurol 2009; 9: 140–146.
 • Pasek J, Opara J, Pasek T et al.: Rehabilitacja w stwardnieniu rozsianym – wyzwanie współczesnej medycyny. Aktualn Neurol 2009; 9: 272–276.
 • Petajan JH, Gappmaier E, White AT et al.: Impact of aerobic training on fitness and quality of life in multiple sclerosis. Ann Neurol 1996; 39: 432–441.
 • Pfennings L, Cohen L, Adèr H et al.: Exploring differences between subgroups of multiple sclerosis patients in health-related quality of life. J Neurol 1999; 246: 587–591.
 • Prosperini L, Leonardi L, De Carli P et al.: Visuo-proprioceptive training reduces risk of falls in patients with multiple sclerosis. Mult Scler 2010; 16: 491–499.
 • Romberg A, Virtanen A, Ruutiainen J et al.: Effects of a 6-month exercise program on patients with multiple sclerosis: a randomized study. Neurology 2004; 63: 2034–2038.
 • Samaei A, Bakhtiary AH, Hajihasani A et al.: Uphill and downhill walking in multiple sclerosis: a randomized controlled trial. Int J MS Care 2016; 18: 34–41.
 • Schapiro RT: Managing symptoms of multiple sclerosis. Neurol Clin 2005; 23: 177–187.
 • Selmaj K: Stwardnienie rozsiane – kryteria diagnostyczne i naturalny przebieg choroby. Pol Przegl Neurol 2005; 1: 99–105.
 • Somerset M, Sharp D, Campbell R: Multiple sclerosis and quality of life: a qualitative investigation. J. Health Serv Res Policy 2002; 7: 151–159.
 • Zalińska K, Olszowska K: Program rehabilitacji w stwardnieniu rozsianym. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja 2015; 17: 51.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-da892257-6954-4a26-b619-de4ea01fbf75
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.