PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 10 | 2 | 163–173
Article title

Borelioza z Lyme – zasady rozpoznawania i leczenia

Content
Title variants
EN
Lyme disease – principles of diagnosis and treatment
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper discusses epidemiological and clinical data as well as therapeutic and diagnostic methods with regard to Lyme disease. Main manifestations of early (erythema migrans, borrelial lymphoma, Lyme carditis, neuroborreliosis and Lyme arthritis) and late (neuroborreliosis, Lyme arthritis, acrodermatitis chronica atrophicans) Lyme borreliosis are described and their treatment is discussed. The most useful antibiotics are doxycycline and ceftriaxone. It was noted that in most cases of Lyme disease the prognosis is good, and antibiotic treatment is very effective regardless of the stage of infection. Detection of specific anti-Borrelia burgdorferi antibodies in a patient with a history of a tick bite and clinical symptoms suggesting Lyme disease is necessary for diagnosis. The results of serological tests must be interpreted carefully and always in connection with the clinical picture. A seropositivity without clinical symptoms of the disease does not necessarily prove an active infection. Antibody serum titres should not be used to assess therapeutic efficacy or be regarded as an indication for a re-treatment. Current recommendations stress that detection of chemokine CXCL13, searching for B. burgdorferi antigens in the cerebrospinal fluid and urine, searching for B. Burgdorferi spheroplasts or L-forms as well as CD57+/CD3 subpopulation assessment as well as lymphocyte transformation test have no confirmed diagnostic significance in Lyme disease diagnostics.
PL
W pracy omówiono dane epidemiologiczne, obraz kliniczny, leczenie oraz metody diagnostyczne boreliozy z Lyme. Przedstawiono podstawowe manifestacje boreliozy wczesnej (erythema migrans, borrelial lymphoma, Lyme carditis, neuroborreliosis i Lyme arthritis) i późnej (neuroborreliosis, Lyme arthritis, acrodermatitis chronica atrophicans). Omówiono zasady antybiotykoterapii boreliozy. Podkreślono, że najużyteczniejszymi antybiotykami są doksycyklina i ceftriakson. Zwrócono uwagę, iż w większości przypadków boreliozy rokowanie jest dobre, a antybiotykoterapia cechuje się dużą skutecznością niezależnie od stadium choroby. Do rozpoznania boreliozy niezbędne jest wykrycie swoistych przeciwciał przeciwko Borrelia burgdorferi u pacjenta z wywiadem epidemiologicznym pokłucia przez kleszcze i objawami klinicznymi wskazującymi na chorobę z Lyme. Wyniki badań serologicznych muszą być interpretowane ostrożnie i zawsze w powiązaniu z obrazem klinicznym. Konieczne jest przestrzeganie dwuetapowego protokołu diagnostycznego: test ELISA, a następnie test Western blot. Obecność jedynie przeciwciał w surowicy, bez klinicznych cech choroby, nie musi być dowodem aktywnego zakażenia. Miano przeciwciał w surowicy nie może służyć do oceny skuteczności leczenia i nie jest wskazaniem do powtórnej antybiotykoterapii. Obecne rekomendacje podkreślają, że metody polegające na oznaczaniu chemokiny CXCL13 limfocytów B, poszukiwanie antygenów B. burgdorferi w płynie mózgowo-rdzeniowym i moczu, poszukiwanie cysty, sferoplastów albo L-form B. burgdorferi, ocena subpopulacji limfocytów CD57+/CD3 oraz test transformacji limfocytów (LTT) nie mają potwierdzonego znaczenia diagnostycznego w boreliozie z Lyme.
Discipline
Year
Volume
10
Issue
2
Pages
163–173
Physical description
Contributors
 • Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Sławomir A. Pancewicz
References
 • 1. Aquero-Rosenfeld ME, Wang G, Schwarz I et al.: Diagnosis of Lyme borreliosis. Clin Microbiol Rev 2005; 18: 484–509.
 • 2. Casjens SR, Fraser-Liggett CM, Mongodin EF et al.: Whole genome sequence of an unusual Borrelia burgdorferi sensu lato isolate. J Bacteriol 2011; 193: 1489–1490.
 • 3. Mongodin EF, Casjens SR, Bruno JF et al.: Inter- and intra-specific pan-genomes of Borrelia burgdorferi sensu lato: genome stability and adaptive radiation. BMC Genomics 2013; 14: 693.
 • 4. Rauter C, Hartung T: Prevalence of Borrelia burgdorferi sensu lato genospecies in Ixodes ricinus ticks in Europe: a metaanalysis. Appl Environ Microbiol 2005; 71: 7203–7216.
 • 5. Estrada-Peňa A, Ortega C, Sánchez N et al.: Correlation of Borrelia burgdorferi sensu lato prevalence in questing Ixodes ricinus ticks with specific abiotic traits in the Western Palearctic. Appl Environ Microbiol 2011; 77: 3838–3845.
 • 6. Nau R, Christen HJ, Eiffert H: Lyme disease – current state of knowledge. Dtsch Arztebl Int 2009; 106: 72–82.
 • 7. Tijsse-Klasen E, Jacobs JJ, Swart A et al.: Small risk of developing symptomatic tick-borne diseases following a tick bite in The Netherlands. Parasit Vectors 2011; 4: 17.
 • 8. Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego –Państwowy Zakład Higieny. Dostęp elektroniczny: www.pzh.gov.pl.
 • 9. Flisiak R, Pancewicz S: Diagnostyka i leczenie boreliozy z Lyme. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Przegl Epidemiol 2008; 62: 193–199.
 • 10. Moniuszko A, Pancewicz S, Czupryna P et al.: Erythema migrans jako patognomoniczny objaw choroby z Lyme. Pol Merkur Lekarski 2013; 35: 230–232.
 • 11. Moniuszko A, Czupryna P, Pancewicz S et al.: Borrelia lymphocytoma – a case report of a pregnant woman. Ticks Tick Borne Dis 2012; 3: 257–258.
 • 12. Inboriboon PC: Early recognition and management of Lyme carditis. Int J Emerg Med 2010; 3: 489–490.
 • 13. Priem S, Munkelt K, Franz JK et al.: Epidemiology and therapy of Lyme arthritis and other manifestations of Lyme borreliosis in Germany: result of a nation-wide survey. Z Rheumatol 2003; 62: 450–458.
 • 14. Wormser GP, Dattwyler RJ, Shapiro ED et al.: The clinical assessment, treatment and prevention of Lyme disease, human granulocytic anaplasmosis, and babesiosis: clinical practice guidelines by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2006; 43: 1089–1134.
 • 15. Mygland A, Ljostad U, Fingerle V et al.: EFNS guidelines on the diagnosis and management of European Lyme neuroborreliosis. Eur J Neurol 2010; 17: 8–16.
 • 16. Zajkowska J, Czupryna P, Kuśmierczyk J et al.: Analiza postaci klinicznych neuroboreliozy wśród pacjentów hospitalizowanych w Klinice Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Akademii Medycznej w Białymstoku w latach 2000–2005. Przegl Epidemiol 2007; 61: 59–65.
 • 17. Bremell D, Hagberg L: Clinical characteristics and cerebrospinal fluid parameters in patients with peripheral facial palsy caused by Lyme neuroborreliosis compared with facial palsy of unknown origin (Bell’s palsy). BMC Infect Dis 2011; 11: 215.
 • 18. Mygland A, Skarpaas T, Ljostad U: Chronic polyneuropathy and Lyme disease. Eur J Neurol 2006; 13: 1213–1215.
 • 19. Zajkowska J, Czupryna P, Pancewicz SA et al.: Acrodermatitis chronica atrophicans. Lancet Infect Dis 2011; 11: 800.
 • 20. Krause PJ, Foley DT, Burke GS et al.: Reinfection and relapse in early Lyme disease. Am J Trop Med Hyg 2006; 75: 1090–1094.
 • 21. Canadian Public Health Laboratory Network: The laboratory diagnosis of Lyme borreliosis: Guidelines from the Canadian Public Health Laboratory Network. Can J Infect Dis Med Microbiol 2007; 18: 145–148.
 • 22. Wormser GP, Dattwyler RJ, Shapiro ED et al.: The clinical assessment, treatment, and prevention of Lyme disease, human granulocytic anaplasmosis, and babesiosis: clinical practice guidelines by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2006; 43: 1089–1134.
 • 23. Dunaj J, Moniuszko A, Zajkowska J et al.: Znaczenie metody PCR w diagnostyce boreliozy z Lyme. Przegl Epidemiol 2013; 67: 35–39, 119–123.
 • 24. Moniuszko A, Dunaj J, Święcicka I et al.: Co-infections with Borrelia species, Anaplasma phagocytophilum and Babesia spp. In patients with tick-borne encephalitis. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2014. DOI: 10.1007/s10096-014-2134-7.
 • 25. Chmielewski T, Tylewska-Wierzbanowska S: Nowe riketsjozy występujące w Polsce. Zakażenia 2013; 1: 59–64.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-da62909d-9495-4cdb-ae8f-71ce65212fcd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.