PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 2 | 25-30
Article title

Selected conditions for the development of tourism in the sieradzkie province in the Years 1975-1998

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
On 1st June 1975 a new two-tier administrative division of the country was introduced creating 49 new provinces. One of the newly created provinces was sieradzkie. On the territory of the sieradzkie province the development of tourism was coordinated and supervised by the department for physical education and tourism (the name of the department during the period changed repeatedly). The main factors for the development of tourism in the sieradzkie province included: the amount of funding spent on tasks related to tourism, tourism infrastructure (accommodation and catering), qualified tourist staff, as well as activities in the field of information and promotion of tourism.
Contributors
 • Institute of Physical Education and Tourism Jan Długosz University in Częstochowa, Poland
References
 • 1. E. Małolepszy, Z dziejów organizacji i zarządzania kulturą fizyczną w Polsce w latach 1918 – 1998. [w:] J. Rodziewicz - Gruhn, E. Małolepszy (red.): „Kultura Fizyczna”, z. IV. Częstochowa 2001, s. 94 [in Polish].
 • 2. Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu (dalej: APŁOS), Urząd Wojewódzki w Sieradzu z lat 1975 – 1998 (dalej: UWS), sygn. 1721, Protokół sporządzony w dniu 31 grudnia 1981 roku w sprawie przekazania obowiązków Dyrektora Wydziału kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki UW w Sieradzu OB. Sławomirowi Tralewskiemu, b. pag. [in Polish].
 • 3. APŁOS, UWS, sygn. 53, Zarządzenie nr 31 Wojewody Sieradzkiego z dnia 1 sierpnia 1990 roku, w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego UW w Sieradzu, s.1, 4, 42 [in Polish].
 • 4. APŁOS, UWS, sygn. 53, Zarządzenie nr 40 Wojewody Sieradzkiego z dnia 19 czerwca 1991 roku, w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego UW w Sieradzu, b. pag. [in Polish].
 • 5. APŁOS, UWS, sygn. 54, Zarządzenie nr 53 Wojewody Sieradzkiego z dnia 15 listopada 1994 roku, w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego UW w Sieradzu, b. pag. [in Polish]
 • 6. ,,Nad Wartą’’ 1985, nr 25, s. 12 [in Polish].
 • 7. ,,Nad Wartą’’ 1989, nr 26, s. 12 [in Polish].
 • 8. ,,Warta’’ 1995, nr 2, s.6 [in Polish].
 • 9. ,,Echo’’ 1997, nr 28, s. 16 [in Polish].
 • 10. ,,Nad Wartą’’ 1985, nr 40, s. 12 [in Polish].
 • 11. ,,Nad Wartą’’ 1990, nr 30, s. 8 [in Polish].
 • 12. ,,Wiadomości Sportowe’’ 1986, nr 8, s. 2 [in Polish].
 • 13. APŁOS, UWS, sygn. 1811, Informacja o stanie realizacji ,,Programu Rozwoju Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w Województwie Sieradzkim’’, b. pag. [in Polish].
 • 14. APŁOS, UWS, sygn. 1811, Ocena obsługi ruchu turystycznego i stanu bazy na terenie województwa sieradzkiego, b. pag. [in Polish].
 • 15. APŁOS, UWS, sygn. 1733, Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 1976, s. 3 [in Polish].
 • 16. APŁOS, UWS, sygn. 1735, Analiza z wykonania wydatków budżetowych w dziale 88 – Turystyka i wypoczynek w 1978 roku, s. 53 [in Polish].
 • 17. APŁOS, UWS, sygn. 1749, Podział budżetu na rok 1991 w dziale 88 ,,Turystyka i Wypoczynek’’, b. pag. [in Polish].
 • 18. APŁOS, UWS, sygn. 1750, Informacja o realizacji budżetu za rok 1992, s. 4, 5 [in Polish].
 • 19. APŁOS, UWS, sygn. 1751, Informacja o realizacji budżetu za rok 1993, s. 4, 5 [in Polish].
 • 20. APŁOS, UWS, sygn. 1752, Informacja o realizacji budżetu za rok 1994, s. 4 – 6 [in Polish].
 • 21. Rocznik Statystyczny Województwa Sieradzkiego, Sieradz 1987, s. 375 [in Polish].
 • 22. APŁOS, UWS, sygn. 1811, Sprawozdanie z wykonania Uchwały nr XXIII/77/79 WRN z 13 grudnia 1979 roku w sprawie ,,Programu Rozwoju Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki do 1985 roku’’, b. pag. [in Polish].
 • 23. APŁOS, UWS, sygn. 1752, Rozdział 8826 – Ośrodki informacji turystycznej, b. pag. [in Polish].
 • 24. APŁOS, UWS, sygn. 1754, Informacja o realizacji budżetu za 1996 rok, s. 174 [in Polish].
 • 25. APŁOS, UWS, sygn. 1755, Informacja o realizacji budżetu za 1997 rok, s. 215 [in Polish].
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-d996a794-3b87-42ed-bee6-e5fe134864ca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.