PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 9 | 3 | 178-188
Article title

System wartości a objawy depresyjne u studentów medycyny

Content
Title variants
EN
Value system and depression in the group of medicine students
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
This research is an attempt to establish the hierarchy of values in future physicians and tracing a possible correlation between the values they exhibit and depressive symptoms they experience. The research covered 263 students of the Medical Faculty, Medical University of Łódź, aged from 19 to 25 years (average age 22.3 years). Examined were 177 students of the second year and 86 students of the fourth year, coming mainly from urban areas. Furthermore, 109 students of the Technical University of Łódź were examined, along with students of the University of Łódź: 71 students of the fourth year of architecture and 38 students of the fourth year of pedagogy, aged from 20 to 25 years (average age 22.0 years). The students of medicine and students of other faculties were statistically significantly differentiated by the following values: “clean”, “intellectual”, “independent”, “imaginative”, “responsible”, “internal balance”, “world of beauty”, “social recognition”, “life full of impressions”. The values, which statistically significantly differentiated the second and fourth year students of medicine, were: “ambitious”, “national safety”, “mature love” and “pleasure”. The group of medicine students exhibited a considerable severity of depressive symptoms, which was associated with a high rank attributed to the “forgiving” value and low rank attributed to the values: “logical”, “cheerful”, “mature love” and “one’s own dignity”. Significant differences were found in the value system among students of different faculties of studies. The students of medicine exhibited a high severity of depressive symptoms, which was associated with the values they represented.
PL
Celem niniejszej pracy była próba ustalenia hierarchii wartości przyszłych lekarzy oraz prześledzenie ewentualnej zależności pomiędzy wyznawanymi zasadami a występowaniem u nich objawów depresji. Badaniami objęto 263 studentów wydziału lekarskiego UM w Łodzi w wieku od 19 do 25 lat (średnia wieku 22,3 roku). Zbadano 177 studentów II roku i 86 studentów IV roku, pochodzących głównie ze środowiska miejskiego. Badaniu poddano również 109 osób studiujących na Politechnice Łódzkiej i Uniwersytecie Łódzkim – 71 będących na IV roku architektury i 38 z IV roku pedagogiki, w wieku od 20 do 25 lat (średnia wieku 22,0 lata). Studentów medycyny i studentów innych kierunków studiów istotnie statystycznie różnicowały wartości: „czysty”, „intelektualista”, „niezależny”, „obdarzony wyobraźnią”, „odpowiedzialny”, „równowaga wewnętrzna”, „świat piękna”, „uznanie społeczne”, „życie pełne wrażeń”. Wartościami w sposób istotny statystycznie odróżniającymi studentów medycyny II roku od studentów tego kierunku na IV roku były: „ambitny”, „bezpieczeństwo narodowe”, „dojrzała miłość”, „przyjemność”. W grupie przyszłych lekarzy zanotowano znaczne nasilenie objawów depresyjnych, które miało związek z wysoką rangą przypisywaną wartości „wybaczający” i niską rangą nadawaną wartościom: „logiczny”, „pogodny”, „dojrzała miłość” oraz „poczucie własnej godności”. Stwierdzono istotne różnice wśród studentów różnych kierunków studiów w zakresie systemu wartości. W grupie studentów medycyny widoczne było wysokie nasilenie objawów depresji, które miało związek z wyznawanymi wartościami.
Discipline
Year
Volume
9
Issue
3
Pages
178-188
Physical description
Contributors
 • Zakład Psychologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Alina Borkowska
 • Zakład Psychologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Alina Borkowska
 • Zakład Psychologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Alina Borkowska
 • Zakład Psychologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Alina Borkowska
 • Zakład Psychologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Alina Borkowska
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych I Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
References
 • 1. Szewczyk W: Kim jest człowiek? Zarys antropologii filozoficznej. Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS, Tarnów 1998.
 • 2. Ross WD.: The Right and the Good. Oxford University Press, Oxford 1973.
 • 3. Adamiak G., świątnicka E., Wołodźko-Makarska L., świtalska M.J.: Ocena jakości życia studentów medycyny w zależności od liczby i nasilenia stwierdzonych objawów depresyjnych. Psychiatr. Pol. 2004; 38: 631-638.
 • 4. Pużyński S.: Zaburzenia depresyjne w praktyce ogólnolekarskiej, zwłaszcza w podstawowej opiece zdrowotnej. Psychiatr. Pol. 2000; 34: 47-58.
 • 5. Araszkiewicz A.: Zaburzenia depresyjne i lękowe w podstawowej opiece zdrowotnej - rozpowszechnienie i diagnostyka. Pomorski Magazyn Lekarski 2003; 126: 19-25.
 • 6. Banaś A., Wichowicz H., Gałuszko M., Jakuszkowiak K.: Współchorobowość somatyczna w zaburzeniach depresyjnych. Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej 2005; 5: 69-73.
 • 7. Marek K., Białoń P., Wichowicz H. i wsp.: Przesiewowa ocena rozpowszechnienia objawów depresyjnych i lękowych wśród studentów Akademii Medycznej w Gdańsku. Psychiatria 2005; 2: 217-224.
 • 8. Brzozowski P: Skala wartości (SW). Polska adaptacja Value Survey M. Rokeacha. Podręcznik, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Laboratorium Technik Diagnostycznych im. Bogdana Zawadzkiego, Warszawa 1989.
 • 9. Beck A.T., Ward C.H., Mendelson M. i wsp.: An inventory for measuring depression. Arch. Gen. Psychiatry 1961; 4: 561-571.
 • 10. Parnowski T., Jernajczyk W: Inwentarz Depresji Becka w ocenie nastroju osób zdrowych i chorych na choroby afektywne. Psychiatr. Pol. 1977; 11: 417-421.
 • 11. Arnetz B.B.: Psychosocial challenges facing physicians of today. Soc. Sci. Med. 2001; 52: 203-213.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-d9832451-32f2-4fe6-a7c7-aa2675707b28
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.