PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 10 | 4 | 270-285
Article title

Nowotwory złośliwe i stany przedrakowe narządu płciowego stwierdzane u pacjentek nosicielek mutacji konstytucyjnych genu BRCA1 poddanych operacjom profilaktycznym usunięcia przydatków

Content
Title variants
EN
Genital malignant tumors and precancerous conditions in female carriers of constitutional BRCA1 gene mutations undergoing prophylactic adnexectomy
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Aim of paper: Assessment of incidence of genital malignant tumors and precancerous conditions in females under­going prophylactic PBSO/RRSO surgery (prophylactic bilateral salpingo-oophorectomy/risk reducing salpingo-oophorectomy). Material and methods: Study population consisted of 209 women affected with one of three BRCA1 gene mutations most common in the Polish population (5382insC, 4153delA and C61G), undergoing pro­phylactic genital resection. Procedures were performed in asymptomatic patients and unremarkable findings in ancillary diagnostic tests. Surgeries have been performed over 11 years (since 15.09.1999 thru 31.12.2010). Analy­sis included number and type of malignant tumors and precancerous conditions detected at surgery as well as patients’ age at the time of diagnosis, compared with mean age of all patients in the study group. Assessed param­eters included oncologic data, e.g. clinical stage, histological diagnosis, histological type and morphological malig­nancy grade correlated with type of constitutional mutation of the BRCA1 gene. Suggested surgery has been accept­ed by 81.96% (209/255) of the patients. Mean interval between consent for surgery and its execution was 13.27 months (median 4 months). Mean patients’ age at the time of preventive surgery was 48.21 years (median 49 years). In 88.99% of the cases (185/209) adnexectomy was expanded to include the uterine corpus (sparing of the cervix) or the entire uterus. Positive history of oncologic surgery was obtained in 42.11% of the cases (88/209), thereof 40.67% (85/209) operated on due to breast cancer. Results: Histological study of surgical specimens revealed the following oncologic conditions: 8 cases of asymptomatic ovarian cancer, 2 cases of primary peritoneal cancer and 2 cases of primary fallopian tube cancer (12/209 – 5.74%). Thereof, 6 ovarian cancers were at FIGO stage I and 2 at FIGO stage II. One case of asymptomatic endometrial cancer and one case of CIN3 (carcinoma in situ) cervical cancer was detected. Intraepithelial neoplasia (dysplasia) within the fallopian tubes was detected in 8.13% (17/209) of the patients. Overall, early forms of malignant tumors were detected in 7.18% (15/209) of the patients. Most cancers (73%; 11/15) were poorly differentiated (G3) of the serous type. No cases of FIGO stage III and IV disease were noticed. Most patients (62.5%) with malignant tumors and precancerous conditions har­bored the insC5382 mutation. Only a single case of cancer has been diagnosed in a patient under 45 – 6.67% (1/15). Conclusions: 1) Prophylactic surgery enables detection of early clinical stages of malignant tumors in female car­riers of constitutional mutations of the BRCA1 gene. 2) Preventive genital resection in female carriers of BRCA1 gene mutations is an effective way to detect asymptomatic forms of genital malignancy. 3) Fallopian tube intraep­ithelial neoplasia (dysplasia) is a relatively frequent condition seen at preventive surgery in BRCA1 gene mutation carriers. 4) Scope of preventive genital tract resection must be tailored depending on individual patient’s situation.
PL
Cel pracy: Ocena występowania nowotworów złośliwych i stanów przedrakowych narządu płciowego stwierdzanych u pacjentek podczas operacji profilaktycznej PBSO/RRSO. Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 209 pacjen­tek, nosicielek jednej z trzech typowych dla populacji polskiej mutacji genu BRCA1 (5382insC, 4153delA i C61G), które poddały się operacji profilaktycznej narządu płciowego PBSO/RRSO. Zabieg został wykonany u pacjentek, u których nie stwierdzano żadnych objawów ze strony narządu płciowego i zmian w badaniach diagnostycznych. Operacje przeprowadzono w okresie ponad 11 lat (od 15.09.1999 do 31.12.2010 r.). W ocenie nowotworów złośli­wych i stanów przedrakowych analizowano liczbę i rodzaj ujawnianych zmian, a także wiek pacjentek w momencie postawienia diagnozy w porównaniu z wiekiem wszystkich kobiet z grupy badanej. Oceniono dane onkologiczne, w tym stopień zaawansowania klinicznego, rozpoznanie histopatologiczne, typ histologiczny, stopień morfo­logicznej złośliwości w powiązaniu z rodzajem mutacji konstytucyjnej genu BRCA1. Potrzebę przeprowadzenia operacji zaakceptowało 81,96% (209/255) pacjentek. Średni czas od wyrażenia zgody przez pacjentkę do wykonania zabiegu operacyjnego wyniósł 13,27 miesiąca (mediana 4 miesiące). Wiek kobiet w chwili poddania się operacji profilaktycznej wynosił średnio 48,21 roku (mediana 49 lat). Podczas operacji w 88,99% (185/209) przypadków oprócz jajników i jajowodów usunięto również trzon macicy z pozostawieniem szyjki lub całą macicę. W 42,11% (88/209) przypadków pacjentki były uprzednio operowane i leczone z powodu nowotworów złośliwych, w 40,67% (85/209) – z powodu raka gruczołu piersiowego. Wyniki: W badaniu histopatologicznym usuniętych narządów płciowych stwierdzono następujące patologie onkologiczne: 8 przypadków bezobjawowego raka jajnika, 2 przy­padki pierwotnego raka otrzewnej, 2 przypadki pierwotnego raka jajowodu (12/209 – 5,74%). Sześć raków jajnika było w I, a 2 w II stopniu zaawansowania klinicznego wg FIGO. Ujawniono jeden przypadek bezobjawowego raka endometrium i raka szyjki macicy oraz jeden przypadek CIN3 (ca in situ) szyjki macicy. U 8,13% (17/209) pacjentek stwierdzono neoplazję śródnabłonkową (dysplazję) w jajowodach. W sumie w całej grupie wykryto 7,18% (15/209) wczesnych postaci nowotworów złośliwych. Większość – 73% (11/15) –raków była bardzo nisko zróżnicowana (G3), o typie surowiczym. Nie ujawniono żadnego raka w III lub IV stopniu zaawansowania wg FIGO. Wśród pacjentek z nowotworami złośliwymi i stanami przedrakowymi przeważała mutacja insC5382 (62,5%). Tylko jeden przypadek raka zdiagnozowano przed 45. rokiem życia – 6,67% (1/15). Wnioski: 1) Operacja profilaktyczna po­zwala na wykrycie wczesnych (wg FIGO) postaci nowotworów złośliwych u pacjentek nosicielek mutacji kon­stytucyjnej genu BRCA1. 2) Operacja profilaktyczna narządu płciowego kobiet nosicielek mutacji konstytucyjnej genu BRCA1 jest efektywną metodą wykrywania bezobjawowych postaci nowotworów złośliwych tego narządu. 3) Neoplazja śródnabłonkowa (dysplazja) w jajowodach stanowi jest dość często stwierdzaną patologią podczas operacji profilaktycznych u pacjentek nosicielek mutacji genu BRCA1. 4) Decyzję o zakresie operacji profilaktycz­nej narządu płciowego należy podejmować indywidualnie.
Discipline
Year
Volume
10
Issue
4
Pages
270-285
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. Kierownik Katedry i Kliniki: dr hab. n. med. Janusz Menkiszak
 • Katedra i Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. Kierownik Katedry i Kliniki: dr hab. n. med. Janusz Menkiszak
 • Katedra i Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. Kierownik Katedry i Kliniki: dr hab. n. med. Janusz Menkiszak
 • Zakład Genetyki i Patomorfologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie; Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych. Kierownik Zakładu i Centrum: prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński
 • Katedra i Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. Kierownik Katedry i Kliniki: dr hab. n. med. Janusz Menkiszak
author
 • Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Urbański
 • Katedra i Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. Kierownik Katedry i Kliniki: dr hab. n. med. Janusz Menkiszak
References
 • 1.Howard A.F., Balneaves L.G., Bottorff J.L., Rodney P.: Pre­serving the self: the process of decision making about hered­itary breast cancer and ovarian cancer risk reduction. Qual. Health Res. 2011; 21: 502-519.
 • 2.Evans D.G., Gaarenstroom K.N., Stirling D. i wsp.: Screen­ing for familial ovarian cancer: poor survival of BRCA1/2 related cancers. J. Med. Genet. 2009; 46: 593-597.
 • 3.Meeuwissen P.A., Seynaeve C., Brekelmans C.T. i wsp.: Out­come of surveillance and prophylactic salpingo-oophorecto­my in asymptomatic women at high risk for ovarian cancer. Gynecol. Oncol. 2005; 97: 476-482.
 • 4.Brown P.O., Palmer C.: The preclinical natural history of serous ovarian cancer: defining the target for early detection. PLoS Med. 2009; 6: e1000114.
 • 5.Gulden C., Olopade O.I.: Risk assessment and genetic test­ing for ovarian cancer. AJR Am. J. Roentgenol. 2010; 194: 309-310.
 • 6.Mądry R., Markowska A.: Reduction of risk of developing BRCA-dependent cancer in BRCA1/2 mutation carriers – novel approach to old paradigm. Curr. Gynecol. Oncol. 2010; 8: 188-199.
 • 7.Buys S.S., Partridge E., Black A. i wsp.; PLCO Project Team: Effect of screening on ovarian cancer mortality: the Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian (PLCO) Cancer Screening Randomized Controlled Trial. JAMA 2011; 305: 2295-2303.
 • 8.van der Velde N.M., Mourits M.J., Arts H.J. i wsp.: Time to stop ovarian cancer screening in BRCA1/2 mutation carriers? Int. J. Cancer 2009; 124: 919-923.
 • 9.Carcangiu M.L., Peissel B., Pasini B. i wsp.: Incidental carcino­mas in prophylactic specimens in BRCA1 and BRCA2 germ-line mutation carriers, with emphasis on fallopian tube lesions: report of 6 cases and review of the literature. Am. J. Surg. Pathol. 2006; 30: 1222-1230.
 • 10.Hermsen B.B., Olivier R.I., Verheijen R.H. i wsp.: No efficacy of annual gynaecological screening in BRCA1/2 mutation car­riers; an observational follow-up study. Br. J. Cancer 2007; 96: 1335-1342.
 • 11.Woodward E.R., Sleightholme H.V., Considine A.M. i wsp.: Annual surveillance by CA125 and transvaginal ultrasound for ovarian cancer in both high-risk and population risk women is ineffective. BJOG 2007; 114: 1500-1509.
 • 12.Greene M.H., Mai P.L., Schwartz P.E.: Does bilateral salpin­gectomy with ovarian retention warrant consideration as a temporary bridge to risk-reducing bilateral oophorectomy in BRCA1/2 mutation carriers? Am. J. Obstet. Gynecol. 2011; 204: 19.e1-19.e6.
 • 13.Long K.C., Kauff N.D.: Hereditary ovarian cancer: recent molecular insights and their impact on screening strategies. Curr. Opin. Oncol. 2011; 23: 526-530.
 • 14.Berek J.S., Chalas E., Edelson M. i wsp.; Society of Gyneco­logic Oncologists Clinical Practice Committee: Prophylactic and risk-reducing bilateral salpingo-oophorectomy: recom­mendations based on risk of ovarian cancer. Society of Gyne­cologic Oncologists Clinical Practice Committee. Obstet. Gynecol. 2010; 116: 733-743.
 • 15.Brinton L.A., Schairer C., Hoover R.N. i wsp.: Menstrual fac­tors and risk of breast cancer. Cancer Invest. 1988; 6: 245-254.
 • 16.Finch A., Beiner M., Lubinski J. i wsp.; Hereditary Ovarian Can­cer Clinical Study Group: Salpingo-oophorectomy and the risk of ovarian, fallopian tube, and peritoneal cancers in women with a BRCA1 or BRCA2 mutation. JAMA 2006; 296: 185-192.
 • 17.Yates M.S., Meyer L.A., Deavers M.T. i wsp.: Microscopic and early-stage ovarian cancers in BRCA1/2 mutation carriers: building a model for early BRCA-associated tumorigenesis. Cancer Prev. Res. (Phila.) 2011; 4: 463-470.
 • 18.Domchek S.M., Friebel T.M., Singer C.F. i wsp.: Association of risk-reducing surgery in BRCA1 or BRCA2 mutation carri­ers with cancer risk and mortality. JAMA 2010; 304: 967-975.
 • 19.Evans D.G., Lalloo F., Ashcroft L. i wsp.: Uptake of risk-reducing surgery in unaffected women at high risk of breast and ovarian cancer is risk, age, and time dependent. Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev. 2009; 18: 2318-2324.
 • 20.Kauff N.D., Barakat R.R.: Risk-reducing salpingo-oophorecto­my in patients with germline mutations in BRCA1 or BRCA2. J. Clin. Oncol. 2007; 25: 2921-2927.
 • 21.Miller S.M., Roussi P., Daly M.B., Scarpato J.: New strategies in ovarian cancer: uptake and experience of women at high risk of ovarian cancer who are considering risk-reducing salpingo-oophorectomy. Clin. Cancer Res. 2010; 16: 5094-5106.
 • 22.Rebbeck T.R., Kauff N.D., Domchek S.M.: Meta-analysis of risk reduction estimates associated with risk-reducing salpin­go-oophorectomy in BRCA1 or BRCA2 mutation carriers. J. Natl Cancer Inst. 2009; 101: 80-87.
 • 23.Rebbeck T.R., Lynch H.T., Neuhausen S.L. i wsp.; Prevention and Observation of Surgical End Points Study Group. Prophy­lactic oophorectomy in carriers of BRCA1 or BRCA2 muta­tions. N. Engl. J. Med. 2002; 346: 1616-1622.
 • 24.Kauff N.D., Satagopan J.M., Robson M.E. i wsp: Risk-reducing salpingo-oophorectomy in women with a BRCA1 or BRCA2 mutation. N. Engl. J. Med. 2002; 346: 1609-1615.
 • 25.Rebbeck T.R., Friebel T., Wagner T. i wsp.; PROSE Study Group: Effect of short-term hormone replacement therapy on breast cancer risk reduction after bilateral prophylactic oophorectomy in BRCA1 and BRCA2 mutation carriers: the PROSE Study Group. J. Clin. Oncol. 2005; 23: 7804-7810.
 • 26.Kauff N.D., Domchek S.M., Friebel T.M. i wsp.: Risk-reducing salpingo-oophorectomy for the prevention of BRCA1- and BRCA2-associated breast and gynecologic cancer: a multi­center, prospective study. J. Clin. Oncol. 2008; 26: 1331-1337.
 • 27.Eisen A., Lubinski J., Klijn J. i wsp.: Breast cancer risk follow­ing bilateral oophorectomy in BRCA1 and BRCA2 mutation carriers: an international case-control study. J. Clin. Oncol. 2005; 23: 7491-7496.
 • 28.Benshushan A., Rojansky N., Chaviv M. i wsp.: Climacteric symptoms in women undergoing risk-reducing bilateral sal­pingo-oophorectomy. Climacteric 2009; 12: 404-409.
 • 29.Michelsen T.M., Dørum A., Dahl A.A.: A controlled study of mental distress and somatic complaints after risk-reducing sal­pingo-oophorectomy in women at risk for hereditary breast ovarian cancer. Gynecol. Oncol. 2009; 113: 128-133.
 • 30.Rocca W.A., Bower J.H., Ahlskog J.E. i wsp.: Risk of cognitive impairment or dementia in relatives of patients with Parkin­son disease. Arch. Neurol. 2007; 64: 1458-1464.
 • 31.Rocca W.A., Bower J.H., Maraganore D.M. i wsp.: Increased risk of parkinsonism in women who underwent oophorecto­my before menopause. Neurology 2008; 70: 200-209.
 • 32.Rocca W.A., Grossardt B.R., de Andrade M. i wsp.: Survival patterns after oophorectomy in premenopausal women: a pop­ulation-based cohort study. Lancet Oncol. 2006; 7: 821-828.
 • 33.Parker W.H., Broder M.S., Chang E. i wsp.: Ovarian conservation at the time of hysterectomy and long-term health outcomes in the nurses’ health study. Obstet. Gynecol. 2009; 113: 1027-1037.
 • 34.Gadducci A., Biglia N., Cosio S. i wsp.: Gynaecologic chal­lenging issues in the management of BRCA mutation carriers: oral contraceptives, prophylactic salpingo-oophorectomy and hormone replacement therapy. Gynecol. Endocrinol. 2010; 26: 568-577.
 • 35.Mourits M.J., de Bock G.H.: Managing hereditary ovarian cancer. Maturitas 2009; 64: 172-176.
 • 36.Eisen A., Lubinski J., Gronwald J. i wsp.; Hereditary Breast Cancer Clinical Study Group: Hormone therapy and the risk of breast cancer in BRCA1 mutation carriers. J. Natl Cancer Inst. 2008; 100: 1361-1367.
 • 37.Finch A., Metcalfe K.A., Chiang J. i wsp.: The impact of pro­phylactic salpingo-oophorectomy on quality of life and psy­chological distress in women with a BRCA mutation. Psy­chooncology 2011; doi: 10.1002/pon.2041.
 • 38.Madalinska J.B., Hollenstein J., Bleiker E. i wsp.: Quality-of-life effects of prophylactic salpingo-oophorectomy versus gyneco­logic screening among women at increased risk of hereditary ovarian cancer. J. Clin. Oncol. 2005; 23: 6890-6898.
 • 39.Masciari S., Garber J.E.: Quality or quantity in the manage­ment of hereditary ovarian cancer risk: is it really a trade-off? J. Clin. Oncol. 2005; 23: 6817-6819.
 • 40.Synowiec A., Wcisło G., Bodnar L., Szczylik C.: Surgical treat­ment in ovarian cancer prevention in carriers of the BRCA1/ BRCA2 mutation. Ginekol. Pol. 2012; 83: 51-56.
 • 41.Górski B., Byrski T., Huzarski T. i wsp.: Founder mutations in the BRCA1 gene in Polish families with breast-ovarian can­cer. Am. J. Hum. Genet. 2000; 66: 1963-1968.
 • 42.Metcalfe K.A., Birenbaum-Carmeli D., Lubinski J. i wsp.; Hereditary Breast Cancer Clinical Study Group: International variation in rates of uptake of preventive options in BRCA1 and BRCA2 mutation carriers. Int. J. Cancer 2008; 122: 2017-2022.
 • 43.Menkiszak J., Rzepka-Górska I., Górski B. i wsp.: Attitudes toward preventive oophorectomy among BRCA1 mutation carriers in Poland. Eur. J. Gynaecol. Oncol. 2004; 25: 93-95.
 • 44.Domchek S.M., Friebel T.M., Garber J.E. i wsp.: Occult ovari­an cancers identified at risk-reducing salpingo-oophorectomy in a prospective cohort of BRCA1/2 mutation carriers. Breast Cancer Res. Treat. 2010; 124: 195-203.
 • 45.Laki F., Kirova Y.M., This P. i wsp.; for the IC-BOCRSG IC-BOCRSG: Institut Curie – Breast Ovary Cancer Risk Study Group: Prophylactic salpingo-oophorectomy in a series of 89 women carrying a BRCA1 or a BRCA2 mutation. Can­cer 2007; 109: 1784-1790.
 • 46.Bradbury A.R., Ibe C.N., Dignam J.J. i wsp.: Uptake and timing of bilateral prophylactic salpingo-oophorectomy among BRCA1 and BRCA2 mutation carriers. Genet. Med. 2008; 10: 161-166.
 • 47.Rhiem K., Foth D., Wappenschmidt B. i wsp.: Risk-reducing salpingo-oophorectomy in BRCA1 and BRCA2 mutation car­riers. Arch. Gynecol. Obstet. 2011; 283: 623-627.
 • 48.Manchanda R., Burnell M., Abdelraheim A. i wsp.: Factors influencing uptake and timing of risk reducing salpingo-oopho­rectomy in women at risk of familial ovarian cancer: a compet­ing risk time to event analysis. BJOG 2012; 119: 527-536.
 • 49.Lamb J.D., Garcia R.L., Goff B.A. i wsp.: Predictors of occult neoplasia in women undergoing risk-reducing salpingo-oophorectomy. Am. J. Obstet. Gynecol. 2006; 194: 1702-1709.
 • 50.Finch A., Shaw P., Rosen B. i wsp.: Clinical and pathologic find­ings of prophylactic salpingo-oophorectomies in 159 BRCA1 and BRCA2 carriers. Gynecol. Oncol. 2006; 100: 58-64.
 • 51.Callahan M.J., Crum C.P., Medeiros F. i wsp.: Primary fallo­pian tube malignancies in BRCA-positive women undergoing surgery for ovarian cancer risk reduction. J. Clin. Oncol. 2007; 25: 3985-3990.
 • 52.Menkiszak J., Gronwald J., Górski B. i wsp.: Hereditary ovar­ian cancer in Poland. Int. J. Cancer 2003; 106: 942-945.
 • 53.Risch H.A., McLaughlin J.R., Cole D.E. i wsp.: Prevalence and penetrance of germline BRCA1 and BRCA2 mutations in a population series of 649 women with ovarian cancer. Am. J. Hum. Genet. 2001; 68: 700-170.
 • 54.Powell C.B., Chen L.M., McLennan J. i wsp.: Risk-reducing salpingo-oophorectomy (RRSO) in BRCA mutation carriers: experience with a consecutive series of 111 patients using a standardized surgical-pathological protocol. Int. J. Gyne­col. Cancer 2011; 21: 846-851.
 • 55.Manchanda R., Abdelraheim A., Johnson M. i wsp.: Out­come of risk-reducing salpingo-oophorectomy in BRCA car­riers and women of unknown mutation status. BJOG 2011; 118: 814-824.
 • 56.Nowak-Markwitz E., Spaczyński M.: Ovarian cancer – mod­ern approach to its origin and histogenesis. Ginekol. Pol. 2012; 83: 454-457.
 • 57.Levanon K., Crum C., Drapkin R.: New insights into the pathogenesis of serous ovarian cancer and its clinical impact. J. Clin. Oncol. 2008; 26: 5284-5293.
 • 58.Medeiros F., Muto M.G., Lee Y. i wsp.: The tubal fimbria is a preferred site for early adenocarcinoma in women with familial ovarian cancer syndrome. Am. J. Surg. Pathol. 2006; 30: 230-236.
 • 59.Hirst J.E., Gard G.B., McIllroy K. i wsp.: High rates of occult fallopian tube cancer diagnosed at prophylactic bilateral salpin­go-oophorectomy. Int. J. Gynecol. Cancer 2009; 19: 826-829.
 • 60.Cibula D., Widschwendter M., Májek O., Dusek L.: Tubal ligation and the risk of ovarian cancer: review and meta-anal­ysis. Hum. Reprod. Update 2011; 17: 55-67.
 • 61.Doran A.: An unreported case of primary cancer of the fallo­pian tubes in 1847, with notes on primary tubal cancer. Trans. Obstet. Soc. Lond. 1896; 38: 322-326.
 • 62.Narod S.A., Sun P., Ghadirian P. i wsp.: Tubal ligation and risk of ovarian cancer in carriers of BRCA1 or BRCA2 muta­tions: a case-control study. Lancet 2001; 357: 1467-1470.
 • 63.Paley P.J., Swisher E.M., Garcia R.L. i wsp.: Occult cancer of the fallopian tube in BRCA-1 germline mutation carriers at prophylactic oophorectomy: a case for recommending hys­terectomy at surgical prophylaxis. Gynecol. Oncol. 2001; 80: 176-180.
 • 64.Colgan T.J., Murphy J., Cole D.E. i wsp.: Occult carcinoma in prophylactic oophorectomy specimens: prevalence and association with BRCA germline mutation status. Am. J. Surg. Pathol. 2001; 25: 1283-1289.
 • 65.Leeper K., Garcia R., Swisher E. i wsp.: Pathologic findings in prophylactic oophorectomy specimens in high-risk women. Gynecol. Oncol. 2002; 87: 52-56.
 • 66.Kindelberger D.W., Lee Y., Miron A. i wsp.: Intraepithelial carcinoma of the fimbria and pelvic serous carcinoma: evi­dence for a causal relationship. Am. J. Surg. Pathol. 2007; 31: 161-169.
 • 67.Chêne G., Penault-Llorca F., Le Bouëdec G. i wsp.: Ovarian epithelial dysplasia and prophylactic oophorectomy for genetic risk. Int. J. Gynecol. Cancer 2009; 19: 65-72.
 • 68.Vicus D., Shaw P.A., Finch A. i wsp.: Risk factors for non-invasive lesions of the fallopian tube in BRCA mutation car­riers. Gynecol. Oncol. 2010; 118: 295-298.
 • 69.Rabban J.T., Crawford B., Chen L.M. i wsp.: Transitional cell metaplasia of fallopian tube fimbriae: a potential mimic of early tubal carcinoma in risk reduction salpingo-oophorecto­mies from women with BRCA mutations. Am. J. Surg. Pathol. 2009; 33: 111-119.
 • 70.Kenkhuis M.J., de Bock G.H., Elferink P.O. i wsp.: Short-term surgical outcome and safety of risk reducing salpingo-oophorectomy in BRCA1/2 mutation carriers. Maturitas 2010; 66: 310-314.
 • 71.Levine D.A., Lin O., Barakat R.R. i wsp.: Risk of endometrial carcinoma associated with BRCA mutation. Gynecol. Oncol. 2001; 80: 395-398.
 • 72.Lavie O., Hornreich G., Ben-Arie A. i wsp.: BRCA germline mutations in Jewish women with uterine serous papillary car­cinoma. Gynecol. Oncol. 2004; 92: 521-524.
 • 73.Schmeler K.M., Sun C.C., Bodurka D.C. i wsp.: Prophylactic bilateral salpingo-oophorectomy compared with surveillance in women with BRCA mutations. Obstet. Gynecol. 2006; 108: 515-520.
 • 74.Brose M.S., Rebbeck T.R., Calzone K.A. i wsp.: Cancer risk estimates for BRCA1 mutation carriers identified in a risk eval­uation program. J. Natl Cancer Inst. 2002; 94: 1365-1372.
 • 75.Gabriel C.A., Tigges-Cardwell J., Stopfer J. i wsp.: Use of total abdominal hysterectomy and hormone replacement therapy in BRCA1 and BRCA2 mutation carriers undergoing risk-reduc­ing salpingo-oophorectomy. Fam. Cancer 2009; 8: 23-28.
 • 76.Fakkert I.E., Jansen L., Meijer K. i wsp.: Breast cancer screen­ing in BRCA1 and BRCA2 mutation carriers after risk reduc­ing salpingo-oophorectomy. Breast Cancer Res. Treat. 2011; 129: 157-164.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-d96ee5fe-fd96-4e41-9e0e-38200f751802
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.