PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 63 | 2 | 40-47
Article title

Społeczne i kulturowe następstwa uznania „Hipotezy o wspołudziale ludzi w nawrotowym odtwarzania się Wszechświata”

Content
Title variants
EN
Social and cultural consequences of the recognition of the Hypothesis of People’s Participation in Recurrent Reconstruction of the Sub - universe
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorzy, zastanawiają się w pracy jakie będą konsekwencje społeczne i kulturowe uznania za wysoce prawdopodobną prezentowanej na przestrzeni kilku ostatnich lat, przez wielu już autorów „Hipotezy o współudziale ludzi w nawrotowym odtwarzaniu się Wszechświata”. Omawiają następstwa jakie przejawiłyby się wtedy na polu religii, rozważań metafi zycznych i badań naukowych. Zastanawiają się również nad ewentualnymi następstwami ekonomicznymi i politycznymi. Autorzy sadzą, iż najważniejsze byłyby jednak następstwa psychologiczne, istotne dla każdego człowieka, rozważającego tą hipotezę. Sądzą oni iż następstwa te byłyby korzystne dla przeciętnego samopoczucia i wzorców działania. Zdaniem autorów pracy, w skali całej populacji następstwa te, byłyby wręcz korzystne dla poziomu zdrowia publicznego.
EN
Authors consider the social and cultural consequences of the recognition of the Hypothesis of People’s Participation in Recurrent Reconstruction of the Sub - universe, presented over the last few years by many authors. They discuss the possible implications in the fi eld of religion, metaphysical refl ection and research. They consider also the possible economic and political consequences. The authors argue that the most important would be the psychological repercussions relevant to every human being, considering that hypothesis. They believe that the consequences would be benefi cial to the average well-being and patterns of action. According to the authors these consequences would be even benefi cial to public health.
Discipline
Year
Volume
63
Issue
2
Pages
40-47
Physical description
Contributors
 • Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych ŚUM, 41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 1
 • Instytut Badań Humanistycznych Wydziału Medycyny Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu
 • Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
author
 • Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
References
 • 1. Gardner J. N. Biocosm: the new scientifi c theory of evolution: intelligent life is the architect of the universe, Inner Ocean Publishing Inc. distributed by Publishers Group West, Makawao, Maui, 2003
 • 2. Kaku M. Parallel Worlds: The science of alternative universes and our future in the cosmos. Allen Lane, London, 2004
 • 3. Kaku M. The ultimate journey. Escape from the universe - The universe is destined to end. Before it does, could an advanced civilization escape via a “wormhole” into a parallel universe? The idea seems like science fi ction, but it is consistent with the laws of physics and biology. Prospect, 2005, nr 2, 107 [ http://www.prospect-magazine. co.uk/article_details.php?id=6701 ]
 • 4. Brodziak A. Luka szczęścia - kompletowanie sensu. Rozdział.: Posłowie kierowane do twórców i naukowców (str. 273-281). Dom Wydawniczo-Księgarski KOS, Katowice, 1999.
 • 5. Brodziak A. Rozważania nad kosmologicznym sensem życia ludzkiego - kluczem do poradnictwa fi lozofi cznego. Sztuka Leczenia, 2002; 8: 119-126
 • 6. Brodziak A. Theories attributing meaning to human life and promoting health. The Internet Journal of World Health and Societal Politics(ISSN: 1540-269X).2008. Volume 5 Number 2. http://www.ispub.com/ ostia/index.php?xmlFilePath=journals/ ijwh/vol5n2/theory.xml
 • 7. Brodziak A., Muc - Wierzgoń M. Partcipation of people in cosmic evolution and the sense of human life. Annales Academiae Medicae Silesiensis, 2008; 62: 167 - 169
 • 8. Guth A. The Infl ationary Universe: The Quest for a New Theory of Cosmic Origins. Perseus Book, New York, 1998
 • 9. Smolin L. The life of the cosmos, Oxford University Press, Oxford,1997
 • 10. Tipler F. The Physics of Immortality - Modern Cosmology, God and the Resurrection of the Dead. Anchor Books - Doubleday, New York, 1994
 • 11. Brodziak A., Kutnohorska J., Ziółko E. Panspermia, panteizm, teoria inteligentnego projektu - dylematy wykładowców I studentów. Annales Academiae Medicae Silesiensis, 2008; 62: 167 - 169
 • 12. Tipler F. The physics of christianity. Doubleday, New York, 2007
 • 13. Giordano J., Engebretson J. Neural and cognitive basis of spiritual experience: biopsychosocial and ethical implications for clinical medicine. Explore (NY). 2006; 2: 216-225.
 • 14. Devinsky O., Lai G. Spirituality and religion in epilepsy. Epilepsy Behav. 2008; 12: 636-643.
 • 15. Newberg A., Alavi A., Baime M., Pourdehnad M., Santanna J., d’Aquili E. The measurement of regional cerebral blood fl ow during the complex cognitive task of meditation: a preliminary SPECT study. Psychiatry Res. 2001; 106: 113-122.
 • 16. Amodio D.M, Jost J.T, Master S.L, Yee C.M.: Neurocognitive correlates of liberalism and conservatism. Nat Neurosci. 2007, 10:1246-1247
 • 17. Fowler J.H, Schreiber D.: Biology, politics, and the emerging science of human nature. Science. 2008; 322: 912-914.
 • 18. Svrakic D.M., Przybeck T.R., Cloninger R.C. Politics and personality. Am J Psychother. 1991; 45: 149-53.
 • 19. Brodziak A. Mental procedures helping search for solution of societal problems, 2005. Volume 2 Number 1. http://www.ispub.com/ostia/index. php?xmlFilePath=journals/ijwh/vol2n1/mental. xml
 • 20. Brodziak A. The contribution of graphical tools in search for a solution to societal problems. Annales Acadaemiae Medicae Silesiensis, 2004; 58: 51 -52
 • 21. Brodziak A., Wolińska A., Krzaczek A., Ziółko E. Philosophical basis of normative nursing ethics. Annnales Academiae Medicae Silesiensis, 2008; 62: 85- 89
 • 22. Venter C. Changing one species to another. Edge. http://www.edge.org/3rd_culture/ venter.boot07/venter.boot07_index. html
 • 23. Blakemore C. And man recreated life. But now the problems begin http://www.guardian.co.uk/commentisfree/ 2008/jan/27/comment.controversiesinscience
 • 24. Wader A. Skąd przychodzimy, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy - weź udział w tej konferencji. BEL , Warszawa, 2008
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-d8e15372-ec83-4dae-921e-f0a044237708
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.