PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 10 | 2 | 105 - 111
Article title

Wpływ leków przeciwpadaczkowych na wskaźniki występowania osteoporozy

Content
Title variants
EN
The influence of antiepileptic drugs on the indications of osteoporosis
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Osteoporosis is a generalized disease of the skeleton, characterized by low bone mineral density and disturbance of microarchitecture, leading to a lower mechanical endurance of bones and enlargements of susceptibility to fractures. One of the most significant features leading to osteoporosis is treatment with AED. Epilepsy usually reveals at young and needs long treatment. For the early diagnosis of osteoporosis the most important is estimation of real reduction of bone mineral density (BMD). Nowadays the most popular diagnostic method is dual energy X-ray absorptiometry (DEXA). Yet it reveals advanced level of osteoporosis, which cannot be reversed. Thus there is a need for diagnosis development of new markers of bone metabolism: markers of bone formation and bone resorption. The studies were conducted in group 100 patients aged 20-50 treated over 2 years with AED and in the control group – 40 persons properly chosen in respect to age and sex. The patients were examined by DEXA and bone markers: CTX (collagen type and cross-linked C-telopeptide) and osteocalcin. The persons suffering from other diseases or intaking different speciments affecting bone metabolism were eliminate from both groups. Results: Long-term intake AED considerably affects the decrease of BMD. It takes only few years of AED intake for the patients to develop osteopenia or osteoporosis. CTX is the most sensitive marker in patients treated below 6 years, while DEXA is most sensitive in patients treated longer than 6 years. The biggest changes in bone metabolism were found in patients treated with phenytoin.
PL
Osteoporoza jest uogólnioną chorobą szkieletu, charakteryzującą się niską masą kostną i zaburzeniem jego mikroarchitektury, prowadzącą do obniżenia wytrzymałości mechanicznej kości oraz zwiększenia podatności na złamania. Do istotnych czynników prowadzących do osteoporozy należy przyjmowanie leków przeciwpadaczkowych. Padaczka często ujawnia się u osób młodych i wymaga długotrwałego leczenia. Konieczne jest zatem wczesne rozpoznanie zaburzeń w metabolizmie kości i wdrożenie odpowiedniej profilaktyki lub leczenia. Za standard diagnostyki osteoporozy uchodzi obecnie badanie gęstości mineralnej kości (BMD) metodą podwójnej absorpcjometrii rentgenowskiej (DEXA). Jest to jednak badanie ujawniające obraz osteoporozy na tyle zaawansowanej, że jej przebieg trudno już odwrócić. Dlatego konieczne jest poszukiwanie nowych, bardziej czułych metod diagnostycznych, takich jak markery obrotu kostnego. Badania zostały przeprowadzone u 100 pacjentów w wieku 20-50 lat chorujących na padaczkę powyżej 2 lat oraz 40 osób z grupy kontrolnej dobranych odpowiednio pod względem wieku i płci, nieobciążonych innymi schorzeniami. Pacjentom tym wykonywano DEXA oraz oznaczenia markerów obrotu kostnego w surowicy krwi: C-końcowego usieciowanego telopeptydu łańcucha alfa kolagenu typu I (CTX) oraz osteokalcyny. Wnioskuje się, iż stosowanie przewlekle leków przeciwpadaczkowych w znaczący sposób wpływa na obniżenie gęstości tkanki kostnej. Zależność ta jest proporcjonalna do długości stosowania leków oraz ich rodzaju. Najbardziej czułym markerem w rozpoznawaniu zaburzeń metabolizmu kostnego u pacjentów leczonych AED poniżej 6 lat jest białko CTX, zaś u osób leczonych dłużej niż 6 lat – DEXA. Największe zmiany tkanki kostnej stwierdzono u pacjentów leczonych fenytoiną.
Discipline
Year
Volume
10
Issue
2
Pages
105 - 111
Physical description
Contributors
 • Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym i Wczesną Rehabilitacją Neurologiczną, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź, tel.: 42 689 53 61
 • Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym i Wczesną Rehabilitacją Neurologiczną, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi
References
 • 1. Hahn T.J., Hendin B.A., Scharp C.R., Haddad J.G. Jr: Effect of chronic anticonvulsant therapy on serum 25-hydroxycalciferol levels in adults. N. Engl. J. Med. 1972; 287: 900-904.
 • 2. Sweet M.G., Sweet J.M., Jeremiah M.P., Galazka S.S.: Diagnosis and treatment of osteoporosis. Am. Fam. Physician 2009; 79: 193-200.
 • 3. Petty S.J., Paton L.M., O’Brien T.J. i wsp.: Effect of antiepileptic medication on bone mineral measures. Neurology 2005; 65: 1358-1365.
 • 4. Koppel B.S., Harden C.L., Nikolov B.G., Labar D.R.: An analysis of lifetime fractures in women with epilepsy. Acta Neurol. Scand. 2005; 111: 225-228.
 • 5. Mikati M.A., Dib L., Yamout B. i wsp.: Two randomized vitamin D trials in ambulatory patients on anticonvulsants: impact on bone. Neurology 2006; 67: 2005-2014.
 • 6. Adres: www.epilepsyfoundation.org/about/statistics.cfm.
 • 7. Song X.Q., Wang Z.P., Bao K.R. i wsp.: Effect of carbamazepine and valproate on bone metabolism in children with epilepsy. Zhonghua Er Ke Za Zhi 2005; 43: 728-732.
 • 8. Ensrud K.E., Walczak T.S., Blackwell T.L. i wsp.: Antiepileptic drug use and rates of hip bone loss in older men: a prospective study. Neurology 2008; 71: 723-730.
 • 9. Swanton J., Simister R., Altmann D. i wsp.: Bone mineral density in institutionalised patients with refractory epilepsy. Seizure 2007; 16: 538-541.
 • 10. Misiorowski W: Badania laboratoryjne W: Lorenc R.S., Olszyński WP. (red.): Osteoporoza. Poradnik dla lekarzy. Biuro Gamma, Warszawa 2004.
 • 11. Kulak C.A., Borba VZ., Bilezikian J.P. i wsp.: Bone mineral density and serum levels of 25 OH vitamin D in chronic users of antiepileptic drugs. Arq. Neuro-Psiquiatr. 2004; 62: 940-948.
 • 12. Karp-Majewska A., Adamkiewicz B., Klimek A.: Ujawnianie się osteoporozy u pacjentów stosujących leki przeciwpadaczkowe. Epileptologia 2007; 15: 26.
 • 13. Karp-Majewska A., Adamkiewicz B., Klimek A.: The influence of antiepileptic drugs (AED) on the revealing of osteoporosis. Eur. J. Neurol. 2007; 14: 216.
 • 14. National Osteoporosis Foundation: Review of the evidence for prevention, diagnosis and treatment and cost-effectiveness analysis. Osteoporosis Int. 1998; 8 supl. 4.
 • 15. Górecki A., Marczyński W, Czerwiński E. i wsp.: Zasady profilaktyki, rozpoznawania i leczenia osteoporotycznych złamań kości. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja 2007; 5: 548-554.
 • 16. Chapuy M.C., Pamphile R., Paris E. i wsp.: Combined calcium and vitamin D3 supplementation in elderly women: confirmation of reversal of secondary hyperparathyroidism and hip fracture risk: the Decalyos II study. Osteoporos. Int. 2002; 13: 257-264.
 • 17. Hamdy R.C., Chesnut C.H., Gass M.L. i wsp.: Review of treatment modalities for postmenopausal osteoporosis. South. Med. J. 2005; 98: 1000-1014.
 • 18. Roldán E.J., Pérez-Llore A., Ferretti J.L.: Olpadronate: a new amino-bisphosphonate for the treatment of medical osteopathies. Expert Opin. Investig. Drugs 1998; 7: 1521-1538.
 • 19. Munoz-Torres M., Alonso G., Raya M.P.: Calcitonin therapy in osteoporosis. Treat. Endocrinol. 2004; 3: 117-132.
 • 20. Rizzoli R.: A new treatment for post-menopausal osteoporosis: strontium ranelate. J. Endocrinol. Invest. 2005; 28 (8 supl.): 50-57.
 • 21. Farquhar C.M., Marjoribanks J., Lethaby A. i wsp.: Long term hormone therapy for perimenopausal and postmenopausal women. Cochrane Database Syst. Rev. 2005; 3: CD004143.
 • 22. Terán D.J., Teppa G.A.D.: Selective estrogen receptors modulators (SERMs): biochemistry, pharmacology, and clinical use in gynecology. Ginecol. Obstet. Mex. 2005; 73: 424-435.
 • 23. NIH Consensus Development Panel on Osteoporosis Prevention, Diagnosis, and Therapy: Osteoporosis prevention, diagnosis, and therapy. JAMA 2001; 285: 785-795.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-d8a2e6d7-ca4c-4682-9e0e-561423113ca7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.