PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 73 | 114-118
Article title

Atypical form of microscopic colitis in 56-year-old patient presenting with long-lasting watery diarrhea

Content
Title variants
PL
Nietypowa postać mikroskopowego zapalenia jelita grubego u 56-letniego pacjenta z przewlekłą, wodnistą biegunką
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Microscopic colitis (MC) is a common cause of unexplainable, chronic diarrhea. The disease is characterized by the presence of clinical symptoms, a normal colonoscopy and typical histopathological changes upon microscopic examination. The aim of the study was to present a case of an atypical histological form of MC. A 56 year-old man presented with chronic, watery diarrhea. Gastrointestinal infection had been excluded. The colon appeared almost normal on the colonoscopy. Inconsistent histological findings were observed. The pathology of randomly taken colon biopsies showed collagenous colitis (CC; thickness of collagen bands > 10 μm, < 20 IELs). Six months later during a follow-up colonoscopy, colonic specimens revealed typical findings of lymphocytic colitis (LC), namely, no thickened subepithelial collagen bands were identified. The authors analyzed the risk factors, diagnosis, treatment response, clinical course and the atypical histological outcomes.
PL
Mikroskopowe zapalenie jelita grubego to częsta przyczyna przewlekłej biegunki niewiadomego pochodzenia. Choroba charakteryzuje się obecnością objawów klinicznych, makroskopowo prawidłowym wyglądem błony śluzowej jelita grubego w kolonoskopii i obecnością typowych zmian w badaniu histopatologicznym. Celem pracy jest przedstawienie nietypowego obrazu histologicznego mikroskopowego zapalenia jelita grubego. Autorzy prezentują przypadek 56-letniego mężczyzny z uporczywą, wodnistą biegunką, z pochopnie rozpoznaną niewydolnością zewnątrzwydzielniczą trzustki. Po wykluczeniu infekcyjnego tła biegunki wykonano kolonoskopię, ukazując makroskopowo niemal prawidłowy obraz jelita grubego. Otrzymano niespójne wyniki badań histopatologicznych. W badaniu mikroskopowym wycinków z okrężnicy potwierdzono rozpoznanie kolagenowego mikroskopowego zapalenia jelita grubego (w preparacie grubość kolagenu podnabłonkowego wynosiła > 10 μm, liczba limfocytów śródnabłonkowych < 20 w przeliczeniu na 100 komórek nabłonka). Tymczasem podczas kontrolnej kolonoskopii w wycinkach z jelita grubego ujawniono cechy zapalenia limfocytowego, w badanych próbkach nie wykazano obecności złogów podnabłonkowego kolagenu. Autorzy analizują czynniki ryzyka zachorowania, odpowiedź na zastosowane leczenie, przebieg kliniczny choroby oraz rozbieżne wyniki badań histopatologicznych
Discipline
Year
Issue
73
Pages
114-118
Physical description
Contributors
 • General Internal Department and Endoscopy Unit, SPZZOZ in Staszów
author
 • General Internal Department and Endoscopy Unit, SPZZOZ in Staszów
References
 • 1. Carpenter H.A., Tremaine W.J., Batts K.P., Czaja A.J. Sequential histologic evaluations in collagenous colitis. Correlations with disease behavior and sampling strategy. Dig. Dis. Sci. 1992; 37(12): 1903–1909.
 • 2. Andrews C.N., Beck P.L., Wilsack L., Urbanski S.J., Storr M. Evaluation of endoscopist and pathologist factors affecting the incidence of microscopic colitis. Can. J. Gastroenterol. 2012; 26(8): 515–520.
 • 3. Goff J.S., Barnett J.L., Pelke T., Appelman H.D. Collagenous colitis: histopathology and clinical course. Am. J. Gastroenterol. 1997; 92(1): 57–60.
 • 4. Guagnozzi D., Landolfi S., Vicario M. Towards a new paradigm of microscopic colitis: incomplete and variant forms. World J. Gastroenterol. 2016; 22(38): 8459–8471.
 • 5. Nguyen G.C., Smalley W.E., Vege S.S., Carrasco-Labra A. American Gastroenterological Association Institute Guideline on the Medical Management of Microscopic Colitis. Gastroenterology 2016; 150(1): 242–246, doi: 10.1053/j.gastro.2015.11.008.
 • 6. Pardi D.S., Kelly C.P. Microscopic colitis. Gastroenterology 2011; 140(4): 1155–1165, doi: 10.1053/j.gastro.2011.02.003.
 • 7. Münch A., Langner C. Clin. Microscopic colitis: Clinical and Pathologic Perspectives. Gastroenterol. Hepatol. 2015; 13(2): 228–236, doi: 10.1016/j.cgh.2013.12.026.
 • 8.Gentile N., Yen E.F. Prevalence, Pathogenesis, Diagnosis, and Management of Microscopic Colitis. Gut Liver 2018; 12(3): 227–235, doi: 10.5009/gnl17061.
 • 9. Münch A., Aust D., Bohr J., Bonderup O., Fernández Bañares F., Hjortswang H., Madisch A., Munck L.K., Ström M., Tysk C., Miehlke S. Microscopic colitis: Current status, present and future challenges: statements of the European Microscopic Colitis Group. J. Crohns Colitis 2012; 6(9): 932–945.
 • 10. Mellander M.R. Microscopic colitis. Thesis for doctoral degree. Department of Medicine, Solna, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden. 2017, p. 6–31.
 • 11. Cotter T.G., Kamboj A.K., Hicks S.B., Tremaine W.J., Loftus E.V., Pardi D.S. Immune modulator therapy for microscopic colitis in a case series of 73 patients. Aliment. Pharmacol. Ther. 2017; 46(2): 169–174, doi: 10.1111/apt.14133.
 • 12. Storr M.A. Microscopic Colitis: Epidemiology, Pathophysiology, Diagnosis and Current Management – An Update 2013. ISRN Gastroenterol. 2013; 2013: 352718, doi: 10.1155/2013/352718.
 • 13. Marques S., Carmo J., Bispo M. An Unusual Cause of Chronic Diarrhea. Gastroenterology 2016; 150(2): 326–327, doi: 10.1053/j.gastro.2015.11.044.
 • 14. Menon R., Ng C. Sertraline-induced microscopic colitis. Psychosomatics 2015; 56(3): 316–317, doi: 10.1016/j.psym.2014.03.008.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-d886b682-54f8-4294-9271-ad913cf23c3e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.