PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 12 | 1 | 42–53
Article title

Immunostymulacja szczepionkami doustnymi w prewencji i leczeniu nieżytów dróg oddechowych

Content
Title variants
EN
Immunostimulation with oral vaccines for prevention and treatment of respiratory tract infections
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The respiratory system is susceptible to unfavourable effects of biological and non-biological factors. In the protection against infectious agents, the immune system plays a crucial role thanks to close cooperation of specific (acquired) and non-specific (natural, innate) immune mechanisms. A non-specific response actively supports specific response mechanisms. This enables effective protection of our body against infections, both at the stage when pathogens reach the organism and after their penetration into tissues. A stimulation with microbial antigens leads to the activation of specific immunity mechanisms: humoral and cell-mediated responses. In the humoral response, specific immunoglobulins of various classes are involved to protect from recurrent infections. The knowledge of immunity development enables immune system stimulation with pharmaceutical products. The most common immunostimulants are non-specific and specific bacterial vaccines. The main goal of vaccines is the protection of healthy individuals against infections. Conventional prophylactic vaccines are immunogenic products. They contain a combination of extracts of various bacteria, usually ones that are aetiological factors of upper respiratory tract infections. Non-specific vaccines are administered to provoke a specific immune response towards antigens contained in the vaccine. They are bacterial immunostimulants acting mainly by stimulation and mobilisation of host defensive mechanisms. They improve antibacterial serum properties by increasing the level of natural antibodies. If needed, these reactions should be easily stimulated by a pathogen present in nature and should effectively neutralize or limit the disease. In patients who have been treated with a non-specific vaccine, decreased numbers of episodes of respiratory tract infections as well lower antibiotic intake were noted.
PL
Układ oddechowy jest stale narażony na niekorzystne działanie czynników biologicznych i niebiologicznych. W obronie organizmu przed czynnikami infekcyjnymi układ odpornościowy pełni kluczową funkcję, dzięki ścisłej współpracy swoistych (nabytych) i nieswoistych (naturalnych, wrodzonych) mechanizmów odporności. Odpowiedź nieswoista czynnie wspomaga mechanizmy odpowiedzi swoistej. Umożliwia to skuteczną ochronę naszego organizmu przed rozwojem zakażenia, zarówno na etapie wnikania patogenów do organizmu, jak i po ich dostaniu się do tkanek. Stymulacja antygenami mikroorganizmów prowadzi do uaktywnienia swoistych mechanizmów odporności – odpowiedzi humoralnej i komórkowej. W odpowiedzi humoralnej uczestniczą swoiste immunoglobuliny różnych klas, które zapobiegają ponownemu rozwojowi choroby. Znajomość rozwoju procesów odporności umożliwia stymulację układu odpornościowego za pomocą preparatów farmaceutycznych. Do najczęściej stosowanych środków immunostymulujących należą szczepionki bakteryjne, nieswoiste i swoiste. Głównym celem stosowania szczepionek jest ochrona osób zdrowych przed zachorowaniem. Tradycyjne szczepionki profilaktyczne to preparaty immunogenne. Zawierają kombinację ekstraktów różnych bakterii, najczęściej czynników etiologicznych zakażeń górnych dróg oddechowych. Szczepionki nieswoiste mają na celu wywołanie swoistych reakcji immunologicznych wobec antygenów zawartych w szczepionce. Są bakteryjnymi immunostymulatorami, działającymi głównie przez pobudzanie i mobilizację mechanizmów obronnych gospodarza. Zwiększają one właściwości bakteriobójcze surowicy, powodując wzrost poziomu naturalnych przeciwciał. Reakcje te w razie potrzeby powinny być łatwo stymulowane przez występujący w naturze patogen i powinny skutecznie neutralizować lub ograniczać chorobę. Wśród pacjentów poddanych terapii szczepionką nieswoistą odnotowano spadek liczby epizodów zakażeń układu oddechowego, a także ograniczenie potrzeby zastosowania antybiotyków.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
1
Pages
42–53
Physical description
Contributors
 • Centrum Multi-Medica Sp. z o.o.
References
 • 1. Monto AS: Occurrence of respiratory virus: time, place and person. Pediatr Infect Dis J 2004; 23 (Suppl 1): S58–S64.
 • 2. Johnston S, Holgate S: Epidemiology of viral respiratory tract infections. In: Myint S, Tylor-Robinson D (eds.): Viral and Other Infections of the Human Respiratory Tract. Chapman & Hall, London 1996: 1–38.
 • 3. Mulholland K: Global burden of acute respiratory infections in children: implications for interventions. Pediatr Pulmonol 2003; 36: 469–474.
 • 4. Hryniewicz W, Ozorowski T, Radzikowski A et al.: Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego. NPOA, Warszawa 2009.
 • 5. Mandell GL, Bennett JE, Dolin R: Mandell, Douglas and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases. 5th ed., Churchill Livingstone, Inc., 2000.
 • 6. Monto AS: Coronaviruses. In: Evans AS (ed.): Viral Infections of Humans: Epidemiology and Control. 3rd ed., Plenum, New York: 1989: 153–167.
 • 7. Dingle JH, Badger GF, Jordan WS Jr: Illness in the Home: Study of 25,000 Illnesses in a Group of Cleveland Families. The Press of Case Western University, Cleveland 1964: 1–12.
 • 8. Lasek W: Immunomodulacja. In: Gołąb M, Jakóbisiak M, Lasek W (eds.): Immunologia. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2002: 482–492.
 • 9. Braido F, Tarantini BF, Ghiglione V et al.: Bacterial lysate: effects on prevention of respiratory infections of COPD and in respiratory recurrent infections. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2007; 2: 335–345.
 • 10. Thompson MR, Kamiński JJ, Kurt-Jones EA et al.: Pattern recognition receptors and the innate immune response to viral infections. Viruses 2011; 3: 920–940.
 • 11. Głobińska A, Kowalski ML: Naturalna odpowiedź immunologiczna na wirusy oddechowe – wewnątrzkomórkowe szlaki sygnałowe. Alerg Astma Immun 2012; 17: 66–76.
 • 12. Cianciara J (ed.): Choroby zakaźne i pasożytnicze. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2012: 35.
 • 13. Gołąb J, Jakóbisiak M, Lasek W et al. (eds): Immunologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • 14. Wańkowicz A, Cwalina A: Zjawiska autoimmunologiczne. In: Jakóbisiak M (ed.): Immunologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998: 496–524.
 • 15. Jakóbisiak M: Odporność nieswoista. In: Jakóbisiak M (ed.): Immunologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998: 169–222.
 • 16. Cazzola M, Rogliani P, Curradi G: Bacterial extracts for the prevention of acute exacerbations in chronic obstructive pulmonary disease: a point of view. Respir Med 2008; 102: 321–327.
 • 17. Fokkens W, Lund V, Mullol J et al.: EPOS 2012: European position paper on rhinosinusitis and nasal polyps. Otorynolaryngologia 2013; 12: 60–71.
 • 18. Razi CH, Harmancí H, Abací A et al.: The immunostimulant OM-85 BV prevents wheezing attacks in preschool children. J Allergy Clin Immunol 2010; 126: 763–769.
 • 19. Podlewski JK, Chwalibogowska-Podlewska A: Leki współczesnej terapii. XIX ed., Medical Tribune Polska, Warszawa 2009.
 • 20. Monografia Luivac. Wyd. Biuro Naukowe Sankyo Pharma, Warszawa.
 • 21. Heintz B, Schlenter WW, Kirsten R et al.: Clinical efficacy of Broncho-Vaxom in adult patients with chronic purulent sinusitis – a multi-centric, placebo-controlled, double-blind study. Int J Clin Pharmacol Ther Toxicol 1989; 27: 530–534.
 • 22. Orcel B, Delclaux B, Baud M et al.: Oral immunization with bacterial extracts for protection against acute bronchitis in elderly institutionalized patients with chronic bronchitis. Eur Respir J 1994; 7: 446–452.
 • 23. Carmona-Ramírez MA, Alvárez-Gómez V, Berber A: Use of OM-85 BV for the prevention of acute respiratory tract infections in occupational medicine. J Int Med Res 2002; 30: 325–329.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-d7994c62-84d0-4d71-963c-44de4e08f40a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.