PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2006 | 4 | 2 | 125-130
Article title

Znaczenie podwiązania tętnic biodrowych wewnętrznych w leczeniu krwotoku ze zmienionej nowotworowo szyjki macicy

Content
Title variants
EN
Ligation of internal iliac arteries in life-threatening bleeding in patients with uterine cervical cancer
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Massive bleeding from an extensive, exophytic tumour is a serious complication in treatment of advanced stages of cervical carcinoma. Ligation of the internal iliac artery is an effective, therapeutic procedure in controlling massive bleeding by process of tissue ischaemia. Although in a number of cases, surgical approach requires good anatomical knowledge and skills because of the highly deformed pelvic anatomy due to radiotherapy or to the recurrence of cancerous tissue. The aim of the study was to evaluate internal iliac artery ligation in patient with advanced cervical cancer with massive, life-threatening bleeding. The described patient’s case illustrates common clinical course of an advanced stage of a cervical cancer treated with internal iliac artery ligation, when the local methods of haemostasis are ineffective. The extensive cancer process extent unables introduction of haemostatics brachyteraphy. Massive bleeding and progressive anaemia could only be controlled by surgical internal iliac artery ligation. The above described proceeding enables administration of further treatment in a short period of time and improves the quality of patient’s life.
PL
Masywne krwawienie ze zmienionej egzofitycznie szyjki macicy często stanowi poważne powikłanie w przebiegu leczenia zaawansowanej postaci raka szyjki macicy. Podwiązanie tętnic biodrowych wewnętrznych jest skutecznym zabiegiem pozwalającym na utrzymanie hemostazy, powodując niedokrwienie tkanek i wywołując szybki efekt terapeutyczny w postaci zahamowania krwawienia. Jednakże technika wykonania zabiegu wymaga dobrej znajomości anatomii i doświadczenia operacyjnego ze względu na występujące deformacje po radioterapii i zniekształcenia anatomiczne w przypadku wystąpienia wznowy procesu nowotworowego. Celem pracy była ocena zastosowania zabiegu podwiązania tętnic biodrowych wewnętrznych u pacjentki z zaawansowanym rakiem szyjki macicy i zagrażającym życiu krwotokiem. Opisany przypadek stanowi przykład zastosowania podwiązania tętnic biodrowych wewnętrznych w przypadkach obfitych krwawień ze zmienionej nowotworowo szyjki macicy, gdy zastosowanie miejscowych metod utrzymania hemostazy często okazuje się nieskuteczne. Rozległy naciek nowotworowy w obrębie szyjki macicy uniemożliwia również w wielu sytuacjach wdrożenie hemostatycznej brachyterapii. Masywne krwawienia i postępująca anemia mogły być skutecznie kontrolowane przez podwiązanie tętnic biodrowych wewnętrznych. Przedstawione przez nas postępowanie stworzyło warunki do dalszego leczenia onkologicznego i pozwoliło poprawić jakość życia chorej.
Discipline
Year
Volume
4
Issue
2
Pages
125-130
Physical description
Contributors
author
 • Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Pielęgniarstwa Ginekologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, ul. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz, tel. 052 374 33 94, faks 052 374 38 74. Kierownik: dr hab. n. med. Marek Grabiec, prof. UMK
 • Oddział Kliniczny Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Ordynator: dr hab. n. med. Marek Grabiec, prof. UMK
 • Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Pielęgniarstwa Ginekologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Kierownik: dr hab. n. med. Marek Grabiec, prof. UMK
 • Oddział Kliniczny Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Ordynator: dr hab. n. med. Marek Grabiec, prof. UMK
author
 • Oddział Kliniczny Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Ordynator: dr hab. n. med. Marek Grabiec, prof. UMK
References
 • 1. Markowska J.: Epidemiologia i etiopatogeneza raka szyjki macicy. W: Markowska J. (red.): Onkologia ginekologiczna. Urban & Partner, Wrocław 2002: 411.
 • 2. Neuberg M.: Rola podwiązania tętnic biodrowych wewnętrznych i jajnikowych w operacjach ginekologiczno-on-kologicznych. Gin. Pol. 1998; 69: 358-362.
 • 3. Gharoro E.P, Abedi H.O., Isiavwe J.O.: Prophylactic internal iliac artery ligation in gynecologic pelvic surgery. Int. J. Gynecol. Obstet. 1999; 65: 305-309.
 • 4. Krawczyk B., Kabza R., Kuchowicz W: Wartość podwiązania tętnic biodrowych wewnętrznych w krwotokach z nowotworowych owrzodzeń szyjki macicy. Pol. Tyg. Lek. 1976; 31: 1385-1386.
 • 5. Bukowski R., Hankins G.: Postępowanie w krwotoku poporodowym. Ginekol. po Dyplomie 2002; 4: 35.
 • 6. Skręt A., Obrzut B., Stachurski J.: Laparoskopowe podwiązanie tętnic biodrowych wewnętrznych w leczeniu krwotoku ze zmienionej nowotworowo szyjki macicy. Gin. Pol. 1994; 65: 527-530.
 • 7. Stelzner F., Stark G.B.: May the internal iliac artery in the pelvic area be ligated in bilaterally for hemostasis? Indications and contrindications. Langenbecks Arch. Chir. 1990: 375: 87-94.
 • 8. Das B.N., Biswas A.K.: Ligation of internal iliac arteries in pelvic haemorrhage. J. Obstet. Gynecol. Res. 1998; 24: 251-254.
 • 9. Słomko Z., Bręborowicz G.: Krwotoki w położnictwie. PZWL, Warszawa 1990: 104-106.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-d77526e4-888b-4e8d-9b2d-38b2202d88af
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.