PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 73 | 130-133
Article title

Ciężka postać rabdomiolizy wtórna do ostrego zatrucia alkoholem

Content
Title variants
EN
Severe case of rhabdomyolysis after acute alcohol intoxication
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W pracy zaprezentowano przypadek 66-letniego mężczyzny, u którego w wyniku ostrego zatrucia alkoholem doszło do rabdomiolizy manifestującej się klinicznie ostrym uszkodzeniem nerek oraz gwałtownym wzrostem aktywności fosfokinazy kreatynowej. W trakcie hospitalizacji u pacjenta doszło do zatrzymania akcji serca i oddechu, a następnie do zgonu. Posekcyjne badanie histopatologiczne wykazało patologię licznych narządów: proces gnilny, obrzęk płuc, rozedmę płuc, powiększenie serca, świeży zawał serca, nadżerki krwotoczne błony śluzowej żołądka, zanik kłębuszków nerkowych, martwicę rozpływną wątroby, martwicę Balserowską trzustki, wodobrzusze, obecność płynu w jamie opłucnowej, jamy poudarowe okolicy skroniowo-potylicznej oraz wodogłowie. Opisany przypadek prezentuje zakres problemów klinicznych występujących w postępowaniu z pacjentem z ciężką postacią rabdomiolizy indukowanej spożyciem alkoholu.
EN
The article presents the case of a 66-year-old man with rhabdomyolysis due to acute alcohol intoxication, manifested clinically by acute kidney injury and a sharp increase in creatine phosphokinase. During hospitalization, the patient suffered from cardiac and respiratory arrest with subsequent death. The post-mortem histopathological examination showed pathologies of numerous organs: putrefactive necrosis, pulmonary edema, pulmonary emphysema, megalocardia, acute myocardial infarction, hemorrhagic erosions of the gastric mucous membrane, atrophy of renal glomerules, colliquative necrosis of the liver, Balser necrosis of the pancreas, ascites, hydrothorax, lacunae in the occipitotemporal region and hydrocephalus. The described case presents a range of clinical problems appearing in the management of patients with severe form of alcohol-induced rhabdomyolysis.
Discipline
Year
Issue
73
Pages
130-133
Physical description
Contributors
 • Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
author
 • Studenckie Koło Naukowe, Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
author
 • Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
References
 • 1. Chatzizisis Y.S., Misirli G., Hatzitolios A.I., Giannoglou G.D. The syndrome of rhabdomyolysis: Complications and treatment. Eur. J. Intern. Med. 2008; 19(8): 568–574, doi: 10.1016/j.ejim.2007.06.037.
 • 2. Cervellin G., Comelli I., Lippi G. Rhabdomyolysis: Historical background, clinical, diagnostic and therapeutic features. Clin. Chem. Lab. Med. 2010; 48(6): 749–756, doi: 10.1515/CCLM.2010.151.
 • 3. Chavez L.O., Leon M., Einav S., Varon J. Beyond muscle destruction: A systematic review of rhabdomyolysis for clinical practice. Crit. Care 2016; 20(1): 135, doi: 10.1186/s13054-016-1314-5.
 • 4. Cervellin G., Comelli I., Benatti M., Sanchis-Gomar F., Bassi A., Lippi G. Non-traumatic rhabdomyolysis: Background, laboratory features, and acute clinical management. Clin. Biochem. 2017; 50(12): 656–662, doi: 10.1016/j.clinbiochem.2017.02.016.
 • 5. Prygiel J., Potulska-Chromik A., Kostera-Pruszczyk A. Rhabdomyolysis in clinical practice. Child Neurol. 2017; 26(53): 55–61, doi: 10.20966/chn.2017.53.411.
 • 6. Koza Y. Acute kidney injury: current concepts and new insights. J. Inj. Violence Res. 2016; 8(1): 58–62, doi: 10.5249/jivr.v8i1.610.
 • 7. Sarwiński P., Kącka A., Kosińska A., Łazowski T. Wolska D. Rabdomioliza w praktyce anestezjologa i intensywisty. Anest. Ratow. 2012; 6: 442–450.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-d7675a36-46da-4596-b616-036b8a970c24
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.