PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 69 | 81–84
Article title

Światło spolaryzowane w leczeniu bliznowca po zabiegu operacyjnym przepukliny pachwinowej – opis przypadku

Content
Title variants
EN
Polarized light in treatment of keloid after surgical treatment of inguinal hernia – case study
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Następstwem każdego zabiegu operacyjnego jest blizna. Niektóre blizny pooperacyjne nie ulegają prawidłowemu gojeniu. Prowadzi to do ich przerostu i powstania keloidu (bliznowca). Bliznowiec jest zazwyczaj twardy, szpecący i przechodzi poza pierwotny stan uszkodzenia skóry. Leczenie tkanek bliznowatych nie ogranicza się do jednego standardu i wymaga od lekarzy szerokiej wiedzy z zakresu stosowanych metod leczniczych. W ostatnich latach obser-wuje się intensywny rozwój metod z zakresu światłolecznictwa, które w wielu przypadkach wspomagają leczenie podstawowe, wykazując dużą skuteczność terapeutyczną. W pracy przedstawiono wynik leczenia bliznowca u 63-letniego pacjenta po zabiegu chirurgicznym przepukliny pachwinowej. W leczeniu z dobrym efektem zastosowano zabiegi światła spolaryzowanego. Zastosowanie czynnika fizycznego – światła – o parametrach leczniczych pozwoliło na złagodzenie uczucia stałego ucisku i napięcia bliznowca oraz znaczne jego zblednięcie. Uzyskane wyniki stanowią podstawę do prowadzenia dalszych badań klinicznych w tym zakresie.
EN
The consequence of every operating intervention is a scar. Some surgical scars do not heal correctly. This leads to their excess and gives rise to keloids. A keloid is usually hard, unsightly and goes beyond the original condition of skin damage. The treatment of scar tissue formations is not limited to one standard and it requires from a physician wide knowledge of a range of applied healing methods. In recent years intensive development of phototherapy methods has been observed, which in many cases support basic treatment and showing great therapeutic effects. In this work, the results of keloid treatment in a 63-year old patient after surgical operation of an inguinal hernia are presented. In the treatment, polarized light interventions were applied, with positive effects. The use of a physical factor – light – with healing parameters permitted easing of the feeling of constant pressure and tension of the keloid as well as its considerable fading. The obtained preliminary results form the basis for conducting further clinical research on a larger group.
Discipline
Year
Volume
69
Pages
81–84
Physical description
Contributors
 • Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnętrznych oraz Ośrodek Diagnostyki i Terapii Laserowej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Batorego 15 , 41-902 Bytom, tel. +48 505 014 331,
 • Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej oraz Ośrodek Diagnostyki i Terapii Laserowej w Bytomiu, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
author
 • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im św. Barbary w Sosnowcu
References
 • 1. Roguś-Skorupska D. Bliznowce – epidemiologia, etiopatogeneza i leczenie. Nowa Med. 2002; 3: 23–28.
 • 2. Viera M.H., Caperton C.V., Berman B. Advances in the treatment of keloids. J. Drugs Dermatol. 2011; 10: 468–480.
 • 3. Gupta S., Sharma V.K. Standard guidelines of care: Keloids and hypertrophic scars. Indian. J. Dermatol. Venereol. Leprol. 2011; 77: 94–100.
 • 4. Pasek J., Cieślar G., Pasek T., Sieroń A. Leczenie światłem spolaryzowanym – nowe możliwości światłolecznictwa? Balneol. Pol. 2008; 2: 93–99.
 • 5. Pasek J., Pasek T., Sieroń A. Światło spolaryzowane w poradni rehabilitacyjnej. Rehabil. Prakt. 2008; 3: 22–26.
 • 6. Fornalczyk-Wachowska E., Kuliński W. Wykorzystanie promieniowania nadfioletowego w lecznictwie dermatologicznym. Balneol. Pol. 2007; 2: 86–92.
 • 7. Horio T. Indications and action mechanisms of phototherapy. J. Derma-tol. Sci. 2000; 23: 17–21.
 • 8. Pasek J., Pasek T., Sieroń A. Światło spolaryzowane w leczeniu stopy cukrzycowej – opis przypadku. Rehabil. Prakt. 2009; 4: 34–38.
 • 9. Pasek J., Cieślar G., Stanek A., Pasek T., Sieroń A. Światło spolaryzowane w leczeniu owrzodzenia goleni o nieznanej etiologii – opis przypadku. Przegl. Flebol. 2010; 18(3): 57–60.
 • 10. Caviggioli F., Maione L., Vinci V., Klinger M. The most current algorithms for the treatment and prevention of hypertrophic scars and keloids. Plast. Reconstr. Surg. 2010; 126: 1130–1132.
 • 11. Kassab A.N., El Kharbotly A. Management of ear lobule keloids using 980-nm diode laser. Eur. Arch. Otorhinolaryngol. 2011; 7: 123–128.
 • 12. Gauglitz G.G., Pavicic T., Ruzicka T. Management of hypertrophic scars and keloids. Fortschr. Med. 2010; 152(42): 40–44.
 • 13. Chike-Obi C.J., Cole P.D., Brissett A.E. Keloids: pathogenesis, clinical features, and management. Semin. Plast. Surg. 2009; 23: 178–184.
 • 14. Monstrey S., Hoeksema H., Depuydt K., Van Maele G., Van Landuyt K., Blondeel P. The effect of polarized light on wound healing. Eur. J. Plast. Surg. 2002; 24: 377–382.
 • 15. Sieroń A., Pasek J., Mucha R. Światło niskoenergetyczne w medycynie i rehabilitacji. Rehabil. Prakt. 2007; 1: 25–27.
 • 16. Pasek J., Opara J., Pasek T., Szwejkowski W., Sieroń A. Znaczenie badań nad jakością życia w rehabilitacji. Fizjoterapia 2007; 15(3): 3–8.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-d70dc287-0bc2-4a83-b712-cccaeb209601
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.