PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 2 | 3 | 27-36
Article title

Evaluation of firefighters' knowledge about medical procedures.

Content
Title variants
PL
Znajomość medycznych procedur ratunkowych wśród czynnych zawodowo strażaków.
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
INTRODUCTION: National Firefighting Rescue System (NFRS) plays an crucial role in ensuring internal security of Poland. NFRS is based on Professional Fire Services (PFS) and Voluntary Fire Services (VFS). In accordance with Polish law, firefighters are able to perform a lot of medical procedures. The purpose of this work is to to evaluate the knowledge levels among professional and voluntary firefighters. MATERIAL AND METHODS: Observational comparative study. Participants were recruited from professionally active firefighters from PFS and VFS. In order to assess the knowledge levels, test containing questions about 22 medical procedures has been prepared. Shapiro-Wilk and Mann-Whitney U tests were used to analyze inter-group differences. All results were considered significant at p <0.05. RESULTS: The group of 100 professionally active firefighters from PFS (n = 50) and VFS (n = 50) were tested. The average age was 33.32 years (SD ± 6.06), and 31.96 years (SD ± 8.86) respectively. The average work experience was 10.66 years (SD ± 5.72) in the group of professional firefighters and 11.38 years (SD ± 8.38) among voluntary firefighters. There were no sociodemographic differences between the groups. No inter-group differences were found in an average test results (PSF: 76% vs VFS: 75%; p = 0.795). Work experience and the type of education were independent factors which correlated with test results (rs=0.216, p = 0.031 and rs=0.354, p = 0.000, respectively). CONCLUSIONS: There were no significant differences in test results between PFS and VFS formations. The knowledge levels of medical procedures in professionally active firefighters is insufficient to pass the state exam. Supervision of professional development and education in NFRS structures should be considered.
PL
WSTĘP: Utworzony w Polsce Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) zawiera procedury ratunkowe, które stanowią podstawę szkoleń i egzaminów państwowych. Celem pracy jest określenie poziomu wiedzy funkcjonariuszy państwowej (PSP) i ochotniczej (OSP) straży pożarnej w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. MATERIAŁ I METODY: Obserwacyjne badanie porównawcze. Wsród czynnych zawodowo strażaków przeprowadzono testy wiedzy obejmujące zagadnienia 22. procedur KSRG, lecz przygotowane w odmiennej formie od opublikowanego wzorca, stosowanego na egzaminach KPP. Do analizy różnic międzygrupowych zastosowano ocenę normalności rozkładu zmiennych (Shapiro-Wilk) oraz test U Manna-Whitney’a. Wszystkie wyniki uznano za istotne przy p < 0,05. WYNIKI: Grupę stanowiło 100 czynnych zawodowo strażaków z OSP (n=50) i PSP (n=50). Średni wiek w PSP wyniósł 33,32 lata (SD=6,06), a w OSP to 31,96 lat (SD=8,86). Średni staż służby w PSP wynosi 10,66 lat (SD=5,72), a w OSP wynosi 11,38 lat (SD=8,38). Nie wykazano różnic socjodemograficznych pomiędzy grupami poddanymi badaniu. Nie wykazano istotnych statystycznie różnic w ogólnym poziomie wiedzy (PSP: 76% vs OSP: 75%; p = 0.795). . Wykazano różnice w poziomie wiedzy ze względu na staż służby (p=0,031) oraz rodzaj wykształcenia (p=0,000). WNIOSKI: Nie wykazano istotnych różnic w wynikach testu między formacjami PSP i OSP. Poziom wiedzy z zakresu KPP u czynnych zawodowo strażaków jest poniżej poziomu potrzebnego do zdania egzaminu państwowego. Należy rozważyć weryfikację doskonalenia zawodowego w strukturach KSRG.
Discipline
Year
Volume
2
Issue
3
Pages
27-36
Physical description
Contributors
author
  • Poland
  • Norway
References
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-d6b65aa7-e3f2-4844-9f4c-38892efebdc6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.