PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2021 | 75 | 62-68
Article title

Wpływ kinesiotapingu na ból, parametry antropometryczne, statyczne oraz dynamiczne stopy u pacjentów z entezopatią mięśnia piszczelowego tylnego – opis przypadków

Content
Title variants
EN
Influence of Kinesio Taping on pain, anthropometric, static and dynamic parameters of feet in patients with posterior tibial enthesopathy – case studies
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Mięsień piszczelowy tylny odgrywa ważną rolę w utrzymaniu prawidłowego wysklepienia stopy w pozycji stojącej oraz podczas chodu, dodatkowo umożliwiając prawidłowe przetoczenie oraz amortyzowanie stopy. Współpracuje z mięśniem strzałkowym długim, współtworząc tzw. strzemię ścięgniste stopy. Zmiany w obrębie przyczepu dystalnego mięśnia piszczelowego tylnego (do kości łódkowatej) mogą być przyczyną objawów bólowych wewnętrznej krawędzi stopy, zwanych entezopatią. Entezopatia jest bolesną zmianą chorobową w obrębie przyczepu ścięgna mięśniowego do kości. Najczęściej jest wynikiem działania nadmiernych obciążeń i zaburzeń działania mięśnia, co prowadzi do stanów zapalnych, którym towarzyszy ból zlokalizowany w miejscu przyczepu, oraz pogorszenia funkcji mięśnia. Leczenie schorzenia nie zostało jeszcze opisane, stąd brak jasnych wytycznych co do leczenia zachowawczego. Celem pracy była ocena wpływu kinesiotapingu (Kinesio Taping) w połączeniu z masażem poprzecznym przyczepu dystalnego ścięgna na pa-rametry statyczne oraz dynamiczne stopy.
EN
The tibialis posterior muscle plays an important role in maintaining the correct arching of the foot in the standing position and while walking, allowing proper arching, rolling and shock absorption of the foot. It works with the peroneus longus muscle, forming the so-called tendon stirrup of the foot. Changes in the distal attachment of the tibialis posterior muscle o the navicular bone can cause pain symptoms on the inner edge of the foot called enthesopathy. Enthesopathy is a painful lesion at the attachment of the muscle tendon to the bone. It is most often the result of excessive loads and disturbances in the biomechanics of a muscle, which leads to the formation of inflammation accompanied by pain located at the attachment site and deterioration of the muscle function. Treatment of the above diseases is not described in the literature; hence there are no clear guidelines for conducting medical treatment. The aim of the study is to assess the effect of applying Kinesio Taping in combination with the transverse massage of the distal tendon attachment on the static and dynamic parameters of the foot.
Discipline
Year
Issue
75
Pages
62-68
Physical description
Contributors
 • Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
References
 • Ling SK., Lui TH. Posterior Tibial Tendon Dysfunction: An Overview. Open Orthop. J. 2017; 11: 714–723, doi: 10.2174/1874325001711010714.
 • 2. Trnka H.J. Dysfunction of the tendon of tibialis posterior. J. Bone Joint Surg. Br. 2004; 86(7): 939–946, doi: 10.1302/0301-620x.86b7.15084.
 • 3. Resnick D., Niwayama G. Entheses and enthesopathy. Anatomical, patho-logical, and radiological correlation. Radiology 1983; 146(1): 1–9, doi: 10.1148/radiology.146.1.6849029.
 • 4. Kohls-Gatzoulis J., Angel J.C., Singh D., Haddad F., Livingstone J., Berry G. Tibialis posterior dysfunction: a common and treatable cause of adult acquired flatfoot. BMJ 2004; 329(7478): 1328–1333, doi: 10.1136/bmj.329.7478.1328.
 • 5. Yeap J.S., Singh D., Birch R. Tibialis posterior tendon dysfunction: a primary or secondary problem? Foot Ankle Int. 2001; 22(1): 51–55, doi: 10.1177/107110070102200108.
 • 6. Flores D.V., Mejía Gómez C., Fernández Hernando M., Davis M.A., Pathria M.N. Adult Acquired Flatfoot Deformity: Anatomy, Biomechanics, Staging, and Imaging Findings. Radiographics 2019; 39(5): 1437–1460, doi: 10.1148/rg.2019190046.
 • 7. Kulig K., Burnfield J.M., Requejo S.M., Sperry M., Terk M. Selective activation of tibialis posterior: evaluation by magnetic resonance imaging. Med. Sci. Sports Exerc. 2004; 36(5): 862–867, doi: 10.1249/01.mss.0000126385.12402.2e.
 • 8. Kara M., Bayram S. Effect of Unilateral Accessory Navicular Bone on Radiologic Parameters of Foot. Foot Ankle Int. 2021; 42(4): 469–475, doi: 10.1177/1071100720964820.
 • 9. Yao K., Yang T.X., Yew W.P. Posterior Tibialis Tendon Dysfunction: Overview of Evaluation and Management. Orthopedics 2015; 38(6): 385–391, doi: 10.3928/01477447-20150603-06.
 • 10. Kulig K., Reischl S.F., Pomrantz A.B., Burnfield J.M., Mais-Requejo S., Thordarson D.B., Smith R.W. Nonsurgical management of posterior tibial tendon dysfunction with orthoses and resistive exercise: a randomized controlled trial. Phys. Ther. 2009; 89(1): 26–37, doi: 10.2522/ptj.20070242.
 • 11. Vannini F., Di Matteo B., Filardo G., Kon E., Marcacci M., Giannini S. Platelet-rich plasma for foot and ankle pathologies: a systematic review. Foot Ankle Surg. 2014; 20(1): 2–9, doi: 10.1016/j.fas.2013.08.001.
 • 12. Kulig K., Burnfield J.M., Reischl S., Requejo S.M., Blanco C.E., Thordarson D.B. Effect of foot orthoses on tibialis posterior activation in persons with pes planus. Med Sci Sports Exerc. 2005; 37(1): 24–29, doi: 10.1249/01.mss.0000150073.30017.46.
 • 13. Sheng Y., Duan Z., Qu Q., Chen W., Yu B. Kinesio taping in treatment of chronic non-specific low back pain: a systematic review and meta-analysis. J. Rehabil. Med. 2019; 51(10): 734–740, doi: 10.2340/16501977-2605.
 • 14. Wang Y., Gu Y., Chen J., Luo W., He W., Han Z., Tian J. Kinesio taping is superior to other taping methods in ankle functional performance improvement: a systematic review and meta-analysis. Clin. Rehabil. 2018; 32(11): 1472–1481, doi: 10.1177/0269215518780443.
 • 15. Orchard J. Plantar fasciitis. BMJ 2012; 345: e6603, doi: 10.1136/bmj.e6603.
 • 16. Shih Y.F., Lee Y.F., Chen W.Y. Effects of Kinesiology Taping on Scapular Reposition Accuracy, Kinematics, and Muscle Activity in Athletes With Shoulder Impingement Syndrome: A Randomized Controlled Study. J. Sport Rehabil. 2018; 27(6): 560–569, doi: 10.1123/jsr.2017-0043.
 • 17. Siu W.S., Shih Y.F., Lin H.C. Effects of Kinesio tape on supporting medial foot arch in runners with functional flatfoot: a preliminary study. Res. Sports Med. 2020; 28(2): 168–180, doi: 10.1080/15438627.2019.1638258.
 • 18. Aguilar M.B., Abián-Vicén J., Halstead J., Gijon-Nogueron G. Effectiveness of neuromuscular taping on pronated foot posture and walking
 • plantar pressures in amateur runners. J. Sci. Med. Sport 2016; 19(4): 348–353, doi: 10.1016/j.jsams.2015.04.004.
 • 19. Lee K., Yi C.W., Lee S. The effects of kinesiology taping therapy on degenerative knee arthritis patients' pain, function, and joint range of motion. J. Phys. Ther. Sci. 2016; 28(1): 63–66, doi: 10.1589/jpts.28.63.
 • 20. Kuyucu E., Gülenç B., Biçer H., Erdil M. Assessment of the kinesiotherapy's efficacy in male athletes with calcaneal apophysitis. J. Orthop. Surg. Res. 2017; 12(1): 146, doi: 10.1186/s13018-017-0637-5.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-d683dec9-85ac-40f5-a84b-249da532d9de
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.