PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 33 | 27-42
Article title

Beetles (Coleoptera) of the Rogów region. Part V – bark and ambrosia beetles (Curculionidae, Platypodinae and Scolytinae)

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In the present, the fifth part of the series titled “Beetles (Coleoptera) of the Rogów region” presents two subfamilies, bark beetles (Curculionidae, Scolytinae) and ambrosia beetles (Curculionidae, Platypodinae), as one of the better-known subfamilies of weevils beetles (Curculionidae) occurring in the Rogów area. The faunistic data of presented species enriched by bionomical information.
Discipline
Year
Volume
33
Pages
27-42
Physical description
Contributors
 • Department of Forest Protection and Ecology, Warsaw University of Life Sciences, SGGW, ul. Nowoursynowska 159/34, 02-776 Warsaw, Poland
 • Department of Forest Protection and Ecology, Warsaw University of Life Sciences, SGGW, ul. Nowoursynowska 159/34, 02-776 Warsaw, Poland
References
 • [1] Borowski J., Byk A., Mazur S., Mokrzycki T., Rutkiewicz A. 2013. Waloryzacja ekosystemów leśnych Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Spalsko-Rogowskie” w oparciu o mycetobiontyczne chrząszcze grzybów nadrzewnych. Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 35(2): 175-196.
 • [2] Byk A., Borowski J., Mazur S., Mokrzycki T., Rutkiewicz A. 2013. Waloryzacja lasów Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Spalsko-Rogowskie” na podstawie zgrupowań chrząszczy saproksylicznych. Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 35(2): 82-128.
 • [3] Dominik J. 1956. Spostrzeżenia nad możliwością chemicznego zwalczania w drewnie drwalnika paskowanego (Trypodendron lineatum Ol.). Sylwan, 9: 40-42.
 • [4] Dominik J. 1966a. Obserwacje nad występowaniem owadów żyjących w drewnie w lasach doświadczalnych SGGW w Rogowie. Zesz. Nauk. SGGW, Leśn., 9: 103-112.
 • [5] Dominik J. 1966b. Wstępne wyniki badań nad biologią i zwalczaniem szeliniaka modrzewiowca (Hylobius piceus Deg.) (Curculionidae Col.). Sylwan, 8: 1-10.
 • [6] Dominik J. 1972. Wyniki 20-letnich obserwacji nad uszkadzaniem przez owady niektórych gatunków drzew iglastych obcego pochodzenia w Lasach Doświadczalnych SGGW w Rogowie. Sylwan, 8: 11-18.
 • [7] Dominik J. 1977. Szkodliwe owady występujące w uprawach i młodnikach niektórych północnoamerykańskich gatunków modrzewi, świerków i jodeł rosnących w Lasach Doświadczalnych SGGW-AR w Rogowie. Sylwan, 12: 57-61.
 • [8] Dominik J. 1993. Uwagi o występowaniu kambio- i ksylofagicznych owadów w ostatnim czterdziestoleciu w Lasach Doświadczalnych SGGW w Rogowie. Sylwan, 9: 77-80.
 • [9] Kinelski S. 1958. Nowe stanowiska kilku ciekawych gatunków krajowych korników (Coleoptera-Scolytidae). Zesz. Nauk. SGGW – Leśnictwo, 1: 73-75.
 • [10] Knížek M. 2004. Platypodinae and Scolytinae, pp. 50. – In Löbl I., Smetana A. (ed.): Catalogue of Palearctic Coleoptera, vol. 7. Stenstrup, Apollo Books, 373 pp.
 • [11] Mokrzycki T. 2011. Zgrupowania saproksylicznych chrząszczy (Coleoptera) w pniakach wybranych gatunków drzew – studium porównawcze. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 135 pp.
 • [12] Mokrzycki T., Hilszczański J., Borowski J., Cieślak R., Mazur A., Miłkowski M., Szołtys H. 2011. Faunistic review of Polish Platypodinae and Scolytinae (Coleoptera: Curculionidae). Pol. Pismo Ent., 80(2): 343-364.
 • [13] Nunberg M. 1955. Uwagi autora o recenzji. Sylwan, 99(1): 63-66.
 • [14] Nunberg M. 1960. Wiadomości o występowaniu niektórych korników (Col., Scolytidae) na ziemiach Polski. Pol. Pismo Ent., 30(11): 157-162.
 • [15] Nunberg M., Wiąckowski S. 1958. Męczelkowate (Braconidae, Hymenoptera) jako pasożyty owadów leśnych. Fol. Forest. Pol., ser. A, 1: 129-135.
 • [16] Piętka J. 2013. Czynna ochrona zagrożonych grzybów nadrzewnych w lasach. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 188 pp.
 • [17] Rutkiewicz A., Borowski J., Byk A., Mokrzycki T. 2013. Waloryzacja lasów Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Spalsko-Rogowskie” na podstawie zgrupowań chrząszczy saproksylicznych powierzchni pni drzew. Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 35(2): 129-159.
 • [18] Wanat M., Mokrzycki T. 2005. A new checklist of the weevils of Poland (Coleoptera: Curculionoidea). Genus, 16(1): 69-117.
 • [19] Wiąckowski S. 1957a. Wyniki hodowli pasożytów owadów leśnych. Część I. Pol. Pismo Ent., 26(21): 311-320.
 • [20] Wiąckowski S. 1957b. Entomofauna pniaków sosnowych w zależności od wieku i rozmiaru pniaka. Ekol. Pol., ser. A, 5(3): 13-140.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-d66329a2-82a2-4bf4-a8ea-7ebde4393bcd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.