PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 3 | 8-15
Article title

Influence factors in soil-fertilizer accumulation of heavy metals in plants

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The problem of environmental pollution with heavy metals present in Poland locally and relates primarily to industrial areas, but in some areas, in the vicinity of the former or current sources of emissions, water, soil and sometimes show a considerable degree of contamination. Heavy metals in soils may be a potential source of danger to plants and groundwater, and consequently - can be incorporated into the food chain [Karczewska et al. 2008 Kabata-Pendias 1993]. Downloading trace elements from contaminated soils by plants often exceeds their physiological needs, with the result that an excess of these elements in the soil can act phytotoxic.
Keywords
Year
Volume
3
Pages
8-15
Physical description
Contributors
 • Department of Chemistry and Protection of the Aquatic Environment, University of Szczecin, 3C Felczaka Street, 71-412 Szczecin, Poland
author
 • The Board of Marine Ports of Szczecin and Świnoujście S.A., Environment and Health Research Laboratory, 7 Bytomska Street, 70-603 Szczecin, Poland
References
 • [1] Bogda A. 1973. Mineralogiczne i mikromorfologiczne badania produktów wietrzenia niektórych magmowych skał macierzystych gleb występujących w Sudetach. Rocz. Glebozn. 24, z. 2: 85-132.
 • [2] Gorlach E., Gambuś F. 1991. Desorpcja i fitotoksyczność metali ciężkich zależnie od właściwości gleby. Rocz. Glebozn. 42: 207-214.
 • [3] Huczyński B. 1986. Warunki przyrodnicze produkcji rolnej województwa jeleniogórskiego.Wyd. IUNG, Puławy.
 • [4] Kabata-Pendias A., Pedias H. 1999. Biogeochemia pierwiastków śladowych. PWN, Warszawa. Karczewska A. 2003. Perspektywy zastosowania fitoremediacji w rekultywacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 25/26: 27-54.
 • [5] Karczewska A., Bogda A., Gałka B., Krajewski J. 2005. Ocena zagrożenia środowiska przyrodniczego w rejonie oddziaływania złoża rud polimetalicznych Żeleźniak (Wojcieszów – Góry Kaczawskie). Wyd. AR we Wrocławiu.
 • [6] Karczewska A., Spiak Z., Kabała C., Gałka B., Szopka K., Jezierski P., Kocan K. 2008. Ocena możliwości zastosowania wspomaganej fitoekstrakcji do rekultywacji gleb zanieczyszczonych emisjami hutnictwa miedzi. Wyd. Zante, Wrocław.
 • [7] Kijewski P. (red.) 1994. Atlas geochemiczny obszaru górnictwa rud miedzi. Praca niepublikowana, CBPM Cuprum. Mazurski K. 1978. Fitogeniczne gleby Sudetów w świetle badań masowych. Rocz. Glebozn. 29, z. 2: 98-112.
 • [8] Niesiobędzka Krystyna, Wojtkowska Małgorzata, Krajewska Elżbieta: Migracja cynku, ołowiu i kadmu w układzie gleba-roślinność w środowisku miejskim, in: Obieg pierwiastków w przyrodzie / Gworek Barbary (eds.), Vol. 3, 2005, Instytut Ochrony Środowiska, ISBN 85-60312-05-2, pp. 284-289.
 • [9] Terelak H., Motowicka-Terelak T., Stuczyński T., Budzyńska K. 1995. Zawartość metali ciężkich i siarki w glebach użytków rolnych Polski oraz ich zanieczyszczenie tymi składnikami. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 418: 45-59.
 • [10] EEA, 2005: European Environment Agency, 2005. The European environment – state and outlook 2005. Copenhagen.
 • [11] Evangelou M.W.H., Ebel M., Schaeffer A., Chemosphere 68(6) (2007) 989-1003.
 • [12] Karczewska A., Bogda A., Kurnikowska B., 2001. Nickel, chromium, lead and cadmium in soils and common plant species in the area of nickel mining and smelting (Szklary, SW Poland). Proc. 6th ICOBTE.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-d6447038-5114-4913-913e-43f563a07ec3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.