PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 15 | 39-48
Article title

Wykorzystanie metod szybkiego prototypowania (rapid prototyping) w nowoczesnej medycynie

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Metody szybkiego prototypowania wykorzystuje się w wielu dziedzinach. Od kilku lat zauważa się zainteresowanie tymi technologiami również w medycynie, protety-ce i inżynierii tkankowej oraz biomedycznej. Tak szerokie zastosowanie metod szyb-kiego prototypowania związane jest ze względnie niską ceną wytworzenia rzeczywi-stego modelu 3D oraz szybkością procesu. W medycynie rekonstrukcyjnej i implan-tacyjnej ceni się je głównie za możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb pacjenta. Do powszechnie stosowanych metod zalicza się stereolitografię, laserowe spie-kanie proszków, osadzanie stopionego materiału i druk 3D. Artykuł zawiera przegląd metod szybkiego prototypowania w odniesieniu do za-stosowań w nowoczesnej medycynie, implantologii i inżynierii tkankowej, której pro-dukty (rusztowania tkankowe) umożliwiają regenerację uszkodzonej tkanki pacjen-ta lub całego narządu. Dodatkowo przedstawiono grupy materiałów, ze szczególnym uwzględnieniem polimerów i biomateriałów polimerowych, które stosuje się z suk-cesem w wyżej wymienionych aplikacjach.
Contributors
  • Wydział Mechaniczny, Politechnika Łódzka
References
  • 1. Dzionk S., Modelowanie powierzchni elementów wykonywanych metodą stereolito-grafii, „Inżynieria Maszyn” 2013, No. 18, s. 7–19.
  • 2. Fwu-Hsing L., Selective Laser Sintering of a Hydroxyapatite-silica Scaffold on Cultured MG63 Osteoblasts in Vitro, “International Journal of Precision Engineering and Manu-facturing” 2012, No. 13, s. 439–444.
  • 3. Inzana J. et al., 3D Printing of Composite Calcium Phosphate and Collagen Scaffolds for Bone Regeneration, “Biomaterials” 2014, No. 35, s. 4026–4034.
  • 4. Kundu J. et al., Biomaterials for Biofabrication of 3D Tissue Scaffolds, [w:] Biofabri-cation. Micro- and Nano-fabrication, Printing, Patterning and Assemblies, William An-drew, USA 2013.
  • 5. Lee J. W. et al., 3D Scaffold Fabrication with PPF/DEF Using Micro-stereolithography, “Microelectronic Engineering” 2007, No. 84, s. 1702–1705.
  • 6. Maleksaeddy S. et al., Toward 3D Printed Bioactive Titanium Scaffolds with Bimodal Pore Size Distribution for Bone Ingrowth, “Procedia CIRP” 2013, No. 5, s. 158–163.
  • 7. Melchels F. P. et al., A Review on Stereolithography and Its Applications in Biomedical Engineering, “Biomaterials” 2010, No. 31, s. 6121–6130.
  • 8. Wiria F. E. et al., Improved Biocomposite Development of Poly(Vinyl Acohol) and Hy-droxyapatite for Tissue Engineering Scaffold Fabrication Using Selective Laser Sin-tering, “Journal of Materials Science. Materials in Medicine” 2008, No 19, s. 989–996.
  • 9. Zein I., Fused Deposition Modelling of Novel Scaffold Architectures for Tissue Engineer-ing Applications, “Biomaterials” 2002, No. 23, s. 1169–1185.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-d617a46a-6429-4618-aaf5-242c337566fe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.