PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 16 | 1 | 50-52
Article title

Rehabilitacja po usunięciu guza mózgu w obserwacji dwuletniej – opis przypadku

Content
Title variants
EN
Rehabilitation after brain tumour removal in a two-year follow-up – a case report
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wstęp: Nowotwory mózgu stanowią 2% zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce. Kompleksowa rehabilitacja po usunięciu guza jest niezbędna do odzyskania sprawności psychoruchowej. Opis przypadku: Prezentowany przypadek kliniczny dotyczy pacjentki po usunięciu guza mózgu (papilloma plexus choroidei) umiejscowionego w okolicy kąta mostowo- -móżdżkowego i IV komory mózgu. Chora została poddana miesięcznemu programowi rehabilitacji w oddziale rehabilitacji neurologicznej. Metody: Do oceny skuteczności zastosowanego leczenia użyto skali dla typowych czynności dnia codziennego (Barthel Index of Activities of Daily Living – Barthel ADL) oraz skal Rankina, Lovetta, Montreal Cognitive Assessment i Beck Depression Inventory. Wyniki: Poprawiła się przede wszystkim samoobsługa – w ciągu dwóch lat pacjentka stała się osobą samodzielną (wynik w skali Barthel ADL: 12 versus 20). Wnioski: Przypadki takie jak przedstawiony w pracy wymagają długoterminowej rehabilitacji, która może doprowadzić do znacznej poprawy funkcjonalnej.
EN
Introduction: Brain tumours account for 2% of malignancies in Poland. Comprehensive rehabilitation is essential for regaining psychomotor aptitude following tumour removal. Case report: We present a clinical case of a patient having undergone the removal of a brain tumour (papilloma plexus choroidei) located in the area of the cerebellopontine angle and the 4th ventricle of the brain. The patient went through a 1-month structured rehabilitation programme at the Neurological Rehabilitation Department. Methods: The following tools were used to assess the effectiveness of the treatment: Barthel Index of Activities of Daily Living (Barthel ADL), Rankin, Lovett, Montreal Cognitive Assessment and Beck Depression Inventory scales. Results: First and foremost, the patient’s ability to carry out daily self-care activities improved. She became fully self-reliant within two years (Barthel ADL 12 versus 20). Conclusions: Cases similar to the one discussed here require long-term rehabilitation that may ultimately facilitate significant functional improvement.
Discipline
Year
Volume
16
Issue
1
Pages
50-52
Physical description
Contributors
  • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, III Szpital Miejski im. dr. K. Jonschera, Łódź, Polska
  • Oddział Neurologii, Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. E. Warmińskiego, Bydgoszcz, Polska
  • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, III Szpital Miejski im. dr. K. Jonschera, Łódź, Polska. Zakład Medycyny Fizykalnej, Katedra Rehabilitacji, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska
References
  • Fijuth J, Dziadziuszko R, Biernat W et al.: Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego. In: Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych – 2013 r. Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej 2013: 36–64.
  • Han EY, Chun MH, Kim BR et al.: Functional improvement after 4-week rehabilitation therapy and effects of attention deficit in brain tumor patients: comparison with subacute stroke patients. Ann Rehabil Med 2015; 39: 560–569.
  • Krajowy Rejestr Nowotworów. Available from: http://onkologia.org.pl/ mozg-c71.
  • Krajowy Rejestr Nowotworów. Available from: http://onkologia.org.pl/ nowotwory-mozgu/#d.
  • Langbecker D, Yates P: Primary brain tumor patients’ supportive care needs and multidisciplinary rehabilitation, community and psychosocial support services: awareness, referral and utilization. J Neurooncol 2016; 127: 91–102.
  • Walecki J, Chojnacka E: Diagnostyka obrazowa guzów wewnątrzczaszkowych. Część I – guzy neuroepitelialne. Onkol Prakt Klin 2007; 3: 177–197.
  • Zakrzewski K: Nowotwory mózgu wieku dziecięcego. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2004: 99–102.
Document Type
short_report
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-d606ee87-bcba-4686-9880-9ba9cb1c469a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.