PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 15 | 61 | 172–188
Article title

Badanie ultrasonograficzne nadgarstka – technika badania oraz anatomia ultrasonograficzna. Część I. Strona grzbietowa nadgarstka

Content
Title variants
EN
Wrist ultrasound examination – scanning technique and ultrasound anatomy. Part 1: Dorsal wrist
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Ultrasound imaging of the musculoskeletal system is superior to other imaging methods in many aspects, such as multidimensional character of imaging, possibility of dynamic evaluation and precise assessment of soft tissues. Moreover, it is a safe and relatively inexpensive method, broadly available and well-tolerated by patients. A correctly conducted ultrasound examination of the wrist delivers detailed information concerning the condition of tendons, muscles, ligaments, nerves and vessels. However, the knowledge of anatomy is crucial to establish a correct ultrasound diagnosis, also in wrist assessment. An ultrasound examination of the wrist is one of the most common US examinations conducted in patients with rheumatological diseases. Ultrasonographic signs depend on the advancement of the disease. The examination is equally frequently conducted in patients with pain or swelling of the wrist due to non-rheumatological causes. The aim of this publication was to present ultrasound images and anatomic schemes corresponding to them. The correct scanning technique of the dorsal part of the wrist was discussed and some practical tips, thanks to which highly diagnostic images can be obtained, were presented. The following anatomical structures should be visualized in an ultrasound examination of the dorsal wrist: distal radio-ulnar joint, radiocarpal joint, midcarpal joint, carpometacarpal joints, dorsal radiocarpal ligament, compartments of extensor tendons, radial artery, cephalic vein, two small branches of the radial nerve: superficial and deep, as well as certain midcarpal ligaments, particularly the scapholunate ligament and lunotriquetral ligament. The paper was distinguished in 2014 as the “poster of the month” (poster number C-1896) during the poster session of the European Congress of Radiology in Vienna.
PL
Badanie ultrasonograficzne układu mięśniowo-szkieletowego w wielu aspektach przewyższa inne metody obrazowania, tj. w zakresie wielopłaszczyznowości obrazowania, możliwości oceny dynamicznej, precyzyjnej oceny tkanek miękkich. Ponadto jest metodą bezpieczną, stosunkowo tanią, szeroko dostępną oraz dobrze tolerowaną przez pacjentów. Poprawnie wykonane badanie ultrasonograficzne nadgarstka dostarcza szczegółowych informacji o stanie ścięgien mięśni, więzadeł, nerwów i naczyń. Jednak warunek dobrej diagnozy ultrasonograficznej, w tym nadgarstka, stanowi znajomość anatomii. Badanie USG nadgarstka jest jednym z najczęstszych badań USG wykonywanych w diagnostyce pacjentów z chorobami reumatologicznymi. Objawy ultrasonograficzne zależą od stopnia zaawansowania choroby. Równie często badanie przeprowadza się u pacjentów z bólem lub obrzękiem nadgarstka z przyczyn niereumatologicznych. Celem tej publikacji jest zaprezentowanie obrazów ultrasonograficznych oraz korespondujących z nimi schematów anatomicznych. Omówiono prawidłową technikę badania ultrasonograficznego grzbietowej części nadgarstka wraz z praktycznymi wskazówkami ułatwiającymi uzyskanie wysoce diagnostycznych obrazów. W trakcie badania grzbietowej strony nadgarstka należy uwidocznić nas tępujące struktury anatomiczne: staw promieniowo-łokciowy dalszy, staw promieniowo-nadgarstkowy, staw śródnadgarstkowy, stawy śródręczno-nadgarstkowe, więzadło promieniowo-nadgarstkowe grzbietowe, przedziały ścięgien mięśni prostowników, tętnica promieniowa, żyła odpromieniowa oraz dwie małe gałązki nerwu promieniowego: powierzchowna i głęboka, niektóre więzadła śródnadgarstkowe, zwłaszcza więzadło łódeczkowato-księżycowate oraz więzadło księżycowato-trójgraniaste. Praca została wyróżniona w 2014 roku jako „plakat miesiąca” (numer plakatu C-1896) podczas sesji plakatowej Europejskiego Kongresu Radiologicznego w Wiedniu.
Discipline
Year
Volume
15
Issue
61
Pages
172–188
Physical description
Contributors
 • Division of General and Pediatric Radiology, Department of Radiology, Medical University of Wroclaw, Poland. MD, M. Curie-Skłodowskiej 68, 50-369 Wrocław
 • Division of General and Pediatric Radiology, Department of Radiology, Medical University of Wroclaw, Poland
 • Division of General and Pediatric Radiology, Department of Radiology, Medical University of Wroclaw, Poland
References
 • 1. Beggs I, Bianchi S, Bueno A, Cohen M, Court-Payen M, Grainger A et al.: Musculoskeletal Ultrasound Technical Guidelines. European Society of MusculoSkeletal Radiology.
 • 2. Bianchi S, Martinoli C: Ultrasound of the Musculoskeletal System. Springer-Verlag, Berlin – Heidelberg 2007.
 • 3. Van Holsbeeck M, Introcaso J (eds.): Musculoskeletal Ultrasound. Mosby, St Louis 2000.
 • 4. McNally E: Practical Musculoskeletal Ultrasound. Elsevier, Philadelphia 2004.
 • 5. Bradley M, O’Donnell P: Atlas of Musculoskeletal Ultrasound Anatomy. Cambridge University Press 2002.
 • 6. Dębek A, Czyrny Z, Nowicki P: Sonography of pathologicalchanges in the hand. J Ultrason 2014; 14: 74–88.
 • 7. de Lima JE, Kim HJ, Albertotti F, Resnick D: Intersection syndrome: MR imaging with anatomic comparison of the distal forearm. Skeletal Radiol 2004; 33: 627–631.
 • 8. Helal B, Chen SC, Iwegbu G: Rupture of the extensor pollicis longus tendon in undisplaced Colles’ type of fracture. The Hand 1982; 14: 41–47.
 • 9. Roth KM, Blazar PE, Earp BE, Han R, Leung A: Incidence of extensor pollicis longus tendon rupture after nondisplaced distal radius fractures. J Hand Surg Am 2012; 37: 942–947.
 • 10. Inoue G, Tamura Y: Recurrent dislocation of the extensor carpi ulnaris tendon. Br J Sports Med 1998; 32:172–174.
 • 11. Rettig AC, Patel DV: Epidemiology of elbow, forearm, and wrist injuries in the athlete. Clin Sports Med 1995; 14: 289–297.
 • 12. Montalvan B, Parier J, Brasseur JL, Le Viet D, Drape JL: Extensor carpi ulnaris injuries in tennis players: a study of 28 cases. Br J Sports Med 2006; 40: 424–429.
 • 13. Campbell D, Campbell R, O’Connor P, Hawkes R: Sports-related extensor carpi ulnaris pathology: a review of functional anatomy, sports injury and management. Br J Sports Med 2013; 47: 1105–1111.
 • 14. Taljanovic MS, Goldberg MR, Sheppard JE, Rogers LF: US of the intrinsic and extrinsic wrist ligaments and triangular fi brocartilage complex – normal anatomy and imaging technique. Radiographics 2011; 31: e44.
 • 15. Berger RA: The ligaments of the wrist: a current overview of anatomy with considerations of their potential functions. Hand Clin 1997; 13: 63–82.
 • 16. Taljanovic MS, Sheppard JE, Jones MD, Switlick DN, Hunter TB, Rogers
 • LF: Sonography and sonoarthrography of the scapholunate and lunotriquetral ligaments and triangular fibrocartilage disk: initial experience and correlation with arthrography and magnetic resonance arthrography. J Ultrasound Med 2008; 27: 179–191.
 • 17. Boutry N, Lapegue F, Masi L, Claret A, Demondion X, Cotten A: Ultrasonographic evaluation of normal extrinsic and intrinsic carpal ligaments: preliminary experience. Skeletal Radiol 2005; 34: 513–521.
 • 18. Zaniewicz-Kaniewska K, Sudoł-Szopińska I: Usefulness of sonography in the diagnosis of rheumatoid hand. J Ultrason 2013; 13: 329–336.
 • 19. Teh J, Whiteley G: MRI of soft tissue masses of the hand and wrist. Br J Radiol 2007; 80: 47–63.
 • 20. Teh J: Ultrasound of soft tissue masses of the hand. J Ultrason 2012; 12: 381–401.
 • 21. Kowalska B, Sudoł-Szopińska I: Ultrasound assessment on selected peripheral nerve pathologies. Part I: Entrapment neuropathies of the upper limb – excluding carpal tunnel syndrome. J Ultrason 2012; 12: 307–318.
 • 22. Kowalska B, Sudoł-Szopińska I: Ultrasound assessment on selected peripheral nerve pathologies. Part III: Injuries and postoperative evaluation. J Ultrason 2013; 13: 82–92.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-d5f61c50-fd6f-4b3b-a3c9-a51da962889b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.