PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | XV | 2 | 227-240
Article title

Podmiotowe wyznaczniki podatności na zarażanie afektywne

Authors
Content
Title variants
EN
Individual determinants of susceptibility to affective contagion
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the study was to identify individual determinants of susceptibility to affective contagion. Particular emphasis was placed on the variables whose role in determining susceptibility to affective contagion is still unclear. The results indicated that femininity and extraversion play a great role in explaining susceptibility to positive states, whereas femininity, neuroticism (in men) and emotional reactivity and determine susceptibility to negative states. All the variables are directly related to the dependent variable. The rest of the analysed personality and temperament traits are in either direct or indirect relationship with susceptibility to affective contagion.
Keywords
Year
Volume
XV
Issue
2
Pages
227-240
Physical description
Contributors
 • Instytut Psychologii UŁ Łódź
References
 • Anderson, C., Keltner, D., John, O.P. (2003). Emotional convergence between people over time. Journal of Personality and Social Psychology, 84, 1054-1068.
 • Bakker, A.B., Schaufeli, W.B. (2000). Burnout contagion among teachers. Journal of Applied Social Psychology, 30, 2289-2308.
 • Barsade, S.G. (2002). The ripple effect: emotional contagion and its influence on group behavior. Administrative Science Quarterly, 47, 644-675.
 • Bavelas, J.B., Black, A., Lemery, Ch. Mullet, J. (1986). “I show you how you feel”: Motor mimicry as a communicative act. Journal of Personality and Social Psychology, 50, 322-329.
 • Bem, S.L. (1974). The measurement of psychological androgyny. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 42, 155-162.
 • Chartrand, T.L, Bargh, J.A. (1999). The chameleon effect: The perception-behavior link and social interaction. Journal of Personality and Social Psychology, 17, 893-910.
 • Costa, P.T. Jr., McCrae, R.R. (2005). Osobowość dorosłego człowieka. Perspektywa teorii pięcioczynnikowej. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Cross, S.E., Markus, H.R. (2004). Płeć w myśleniu, przekonaniach i działaniu: podejście poznawcze. W: B. Wojciszke (red.) Kobiety i mężczyźni: odmienne spojrzenia na różnice (s. 49-80). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Dimberg, U., Lundqvist, L. (1990). Gender differences in facial reactions to facial expressions. Biological Psychology, 30, 151-159.
 • Doherty, R.W. (1997). The Emotional Contagion Scale: A measure of individual differences. Journal of Nonverbal Behavior, 21, 131-154.
 • Doherty, R.W. (1998). Emotional Contagion and Social Judgment. Motivation and Emotion, 22, 187-209.
 • Doherty, R.W., Orimoto, L., Singelis, T.M., Hebb, J., Hatfield, E. (1995). Emotional contagion: Gender and occupational differences. Woman’s Psychology Quarterly, 19, 355-371.
 • Frijda, N.H. (1998). Emocje są funkcjonalne – na ogół. W: P. Ekman, R.J. Davidson (red.) Natura emocji. Podstawowe zagadnienia (s. 102-112). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Goleman, D. (1991). Happy or sad, a mood can prove contagious. New York Times, 141. Uzyskany 12 grudnia 2005 z: http://query.nytimes.com/gst/fullpage. html?Res=9D0C E6D91131F936A25753C1A967958260&sec=&spon=&pagewa nted=1
 • Goleman, D. (2007). Neurony, które łączą ludzi. Charaktery, 5, 48-51.
 • Gump, B.B., Kulik, J.A. (1997). Stress, affiliation, and emotional contagion. Journal of Personality and Social Psychology, 72, 305-319
 • Hatfield, E., Cacioppo, J.T., Rapson, L.R. (1994). Emotional Contagion. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Hietanen, J.K., Surakka, V., Linnankoski, I. (1998). Facial electromyographic response to vocal affect expressions. Psychophysiology, 35, 530-536.
 • Howard, D.J., Gengler, Ch. (2001). Emotional contagion effects on products attitudes. Journal of Consumer Research, 28, 189-201.
 • Joiner, T.E. (1994). Contagious Depression: Existence, Specifity to Depressed Symptoms, and the Role of Reassurance Seeking. Journal of Personality and Social Psychology, 67, 287-296.
 • Keltner, D., Haidt, J. (1999). Social functions of emotions at four level of analysis. Cognition and Emotion, 13, 505-521.
 • Kuczyńska, A. (1992). Inwentarz do oceny płci psychologicznej. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 • Lang, P.J., Greenwald, M.K., Bradley, M.M., Hamm, A.O. (1993). Looking at pictures: affective, facial, visceral, and behavioral reactions. Psychophysiology, 30, 261-273.
 • Lundqvist, L.O. (2006). A Swedish adaptation of the Emotional Contagion Scale: Factor structure and psychometric properties. Scandinavian Journal of Psychology, 47, 263-272.
 • Lundqvist, L.O., Kevrekidis, P. (2008). Factor structure of the Greek version of the Emotional Contagion Scale and its measurement invariance across gender and cultural groups. Journal of Individual Differences, 29, 121-129.
 • Neumann, R., Strack, F. (2000), „Mood Contagion”: The Automatic Transfer of Mood Between Persons. Journal of Personality and Social Psychology, 79, 211-223.
 • Pawłowska-Fusiara, M. (2006). Wpływ emocji na pamięć kobiet i mężczyzn. W: A. C hybicka, M. Kaźmierczak (red.) Kobieta w kulturze – kultura w kobiecie (s. 419-437). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Pervin, L.A. (2002). Psychologia osobowości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Pettit, J., Paukert, A.L., Joiner, T. (2005). Refining moderators of mood contagion: Men’s differential responses to depressed and depressed-anxious presentations. Behavior Therapy, 36, 255-263.
 • Shields, S.A. (2004). Mówiąc od serca. Płeć i społeczny wymiar uczuć. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Spoor, J.R., Kelly, J.R. (2004). The evolutionary significance of affect in groups: Communication and group bonding. Group Processes and Intergroup Relations, 7, 398-412.
 • Strelau, J. (1985). Temperament, osobowość, działanie. Warszawa: PWN.
 • Strelau, J. (2002). Psychologia temperamentu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Surakka, V., Hietanen, J.K. (1998). Facial and emotional reactions to Duchenne and non-Duchenne smiles. International Journal of Psychophysiology, 29, 23-33.
 • Sy, T., Côté, S., Saavedra, R. (2005). The contagious leader: Impact of the leader’s mood on the mood of groups members, group affective tone, and group processes. Journal of Applied Psychology, 90, 295-305.
 • Verbeke, W. (1997). Individual differences in emotional contagion of salespersons: its effect on performance and burnout. Psychology and Marketing, 14, 617-636.
 • Watson, D. (2000). Mood and Temperament. New York: Guilford Press.
 • Watson, D., Clark, L. A. (1998). Emocje, nastroje, cechy i temperament: rozważania pojęciowe i wyniki badań. W: P. Ekman, R.J. Davidson (red.) Natura emocji. Podstawowe zagadnienia (s. 83-87). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Wróbel, M. (2007a). Pomiar podatności na zarażenie emocjonalne. Wstępna analiza własności psychometrycznych polskiej adaptacji Emotional Contagion Scale. Nowiny Psychologiczne, 3, 69-92.
 • Wróbel, M. (2007b). Susceptibility to mood contagion: gender and personality differences. Referat wygłoszony na I Europejskim Zjeździe Doktorantów Pedagogiki i P sychologii „Relacje międzyludzkie a wyzwania współczesności”, Wrocław.
 • Wróbel, M. (2008a). Podmiotowe wyznaczniki podatności na zarażenie afektywne. Referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bliżej Emocji III ”, Lublin.
 • Wróbel, M. (2008b). Rola płci, cech osobowościowych i temperamentalnych w wyznaczaniu podatności na zarażenie afektywne. Referat wygłoszony na XXIII Zjeździe Naukowym PTP, Poznań.
 • Wróbel, M. (2008c). Charakterystyka i psychologiczne wyznaczniki zarażenia nastrojem – przegląd badań. W: M. Plopa, M. Błażek (red.) Współczesny człowiek w świetle dylematów i wyzwań: perspektywa psychologiczna (t. 2, s. 187-191). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Wróbel, M. (2009). Podatność na zarażanie afektywne a płeć biologiczna i psychologiczna odbiorcy. VI Zjazd Naukowy Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej „Psychologia społeczna: teorie i badania”, 14-16 września 2009, Lublin.
 • Wróbel, M. (w druku). Psychologiczne wyznaczniki podatności na zarażanie afektywne u kobiet i mężczyzn.
 • Wróbel, M., Ledwoń, M. (2008). Style przywiązania i podatność na zarażenie emocjonalne a satysfakcja ze stałych związków partnerskich. W: L. Golińska, B. Dudek (red.) Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń (s. 177-187). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Zawadzki, B., Strelau, B. (1997). Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu (FCZ -KT). Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 • Zawadzki, B., Strelau, J., Szczepaniak, P., Śliwińska, M. (1998). Inwentarz Osobowości NEO -FFI Costy i McCrae. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-d5f3fc7b-0570-44a2-9d91-ea61faf4f2fe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.