PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 2 | 2 | 25-31
Article title

Use of the educational mobile applications by emergency medical services personnel.

Content
Title variants
PL
Zastosowanie dydaktycznych aplikacji mobilnych przez personel pogotowia ratunkowego.
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
INTRODUCTION: The specificity of work in the emergency medical service requires making quick and accurate diagnostic and therapeutic decisions on the spot. To this end, a variety of educational materials proves to be helpful. This study describes the role of mobile applications used on a daily basis by the Emergency Medical Services (EMS) team. MATERIAL AND METHODS: We conducted a survey in 2018 among EMS workers using an on-line questionnaire. The surveyed group consisted of 91 people (paramedics, nurses and doctors). We expressed the results of our research in the form of arithmetic mean and mean standard errors. We also used the Chi-square test for independence and considered results significant at the p < 0.05 level. RESULTS: Mobile applications are used by 96.7% of respondents (n=88), regardless of gender (x2=0.184; p=0.668), occupation (x2=1.163; p=0.559) or length of service (x2=7.449; p=0.114). The vast majority (92.3%; n=84) consider them necessary in everyday work. Applications for smartphones are most often used (91.2%; n=83), especially in the field of pharmacotherapy. The majority of study participants (68.1%) indicate the need for new graphic mobile applications, especially in the field of paediatric patient management. CONCLUSIONS: The majority of EMS workers nowadays use teaching aids in their daily practice and use is not dependent on sociodemographic factors. Respondents most often use smartphone applications that incorporate pharmacotherapy. Further work on making mobile applications available is desirable.
PL
WSTĘP: Specyfika pracy w pogotowiu ratunkowym wymaga podejmowania na miejscu zdarzenia szybkich i trafnych decyzji diagnostyczno-terapeutycznych. W tym celu pomoce okazują się różnorodne materiały edukacyjne. Przeprowadzone badanie ukazuje rolę aplikacji mobilnych stosowanych na co dzień przez personel medyczny zespołów ratunkowych. MATERIAŁ I METODY: Badanie zostało przeprowadzone w 2018 roku wśród pracowników pogotowia ratunkowego, za pomocą kwestionariusza on-line. Grupę badaną stanowiło 91 osób (ratowników medycznych, pielęgniarek i lekarzy). Wyniki badań własnych zostały wyrażone w postaci średnich arytmetycznych i średnich błędów standardowych. Do analizy wyników statystycznych posłużono się testem niezależności Chi2. Wszystkie wyniki uznano za istotne przy p < 0,05. WYNIKI: Z pomocy dydaktycznych korzysta 96,7% respondentów (n=88), niezależnie od płci (x2=0,184; p=0,668), wykonywanego zawodu (x2=1,163; p=0,559), czy stażu pracy (x2=7,449; p=0,114). Zdecydowana większość (92,3%; n=84) uważa je za niezbędne w codziennej pracy. Najczęściej wykorzystywane są aplikacje na smartfona (91,2%; n=83), szczególnie w zakresie farmakoterapii. Większość uczestników badania (68,1%) wykazuje zapotrzebowanie na powstanie nowych środków dydaktycznych, zwłaszcza z zakresu postępowania z pacjentem pediatrycznym. WNIOSKI: Pomoce dydaktyczne są współcześnie używane wśród większości pracowników pogotowia ratunkowego. Użytkowanie pomocy dydaktycznych nie jest zależne od czynników socjodemograficznych. Badani najczęściej korzystają z aplikacji na smartfona, obejmujących tematykę farmakoterapii. Pożądane są dalsze prace nad udostępnianiem aplikacji mobilnych.
Discipline
Year
Volume
2
Issue
2
Pages
25-31
Physical description
Contributors
References
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-d566c426-010e-4618-b160-77ea656f6f50
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.