PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 12 | 3 | 296–302
Article title

Ocena korelacji pomiędzy pomiarem przezskórnym a stężeniem bilirubiny w surowicy krwi noworodka

Content
Title variants
EN
Evaluation of the correlation between transcutaneous measurement and concentration of bilirubin in the blood serum of a newborn
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Aim: Due to the potential toxicity of high concentrations of bilirubin, newborns are monitored in terms of the potential emergence of a group at risk of the development of severe hyperbilirubinaemia and, rarely, encephalopathy and kernicterus. The transcutaneous measurement of bilirubin, as a non-invasive method, is applied in neonatal centres. The paper presents an evaluation of the correlation between the transcutaneous measurement and the concentration of bilirubin in the blood serum of a newborn, taking into consideration the reduction of the necessity to carry out blood tests related to the transcutaneous measurement. Material and method: The analysis comprised 1,076 medical histories of newborns hospitalised at the Department of Neonatology of the Municipal Hospital in Zabrze in the period from 1 January to 31 December 2013 (a primary referral centre). The inclusion criteria for the study were: performing a simultaneous transcutaneous measurement and a blood serum concentration measurement of bilirubin, gestational age ≥35 Hbd and birth weight >2,500 g. 272 children were qualified for the study. Results: Boys constituted 51.7%, and girls 48.3% of the research group. The mean gestational age was 38.7 Hbd and the mean birth weight was 3,323.4 g; 67.8% of the children were born by natural labour and 32.2% – by caesarean section. The mean Apgar score in the 5th minute was 9.8 points. The measurement of the concentration of bilirubin was performed on average on the 3.9 day of life. The mean transcutaneous measurement was 9.67 mg% (2.7–17.2 mg%) and the mean concentration of bilirubin in the blood serum was 13.18 mg% (7.0–19.8 mg%); the difference was 3.5 mg% (p < 0.0001). A statistically significant positive correlation was found between the concentrations of bilirubin obtained in the transcutaneous measurement and the concentrations in the blood serum (according to Spearman, r = 0.58; p < 0.01). Conclusion: It seems that the standardisation of the relationship between the concentration of bilirubin in the transcutaneous measurement and the evaluation of the concentration in the blood serum may significantly affect the reduction of the necessity to perform punctures, the limiting of the child’s stress and pain, the reduction of the risks of infection and it may be of high economic importance.
PL
Cel: Ze względu na potencjalną toksyczność wysokich stężeń bilirubiny noworodki monitorowane są pod kątem wyłonienia grupy zagrożonej rozwojem ciężkiej hiperbilirubinemii oraz, rzadko, encefalopatii i żółtaczki jąder podkorowych. Przezskórny pomiar bilirubiny, jako metoda nieinwazyjna, jest stosowany w ośrodkach neonatologicznych. W pracy oceniona została korelacja między pomiarem przezskórnym a stężeniem bilirubiny w surowicy krwi noworodka, z uwzględnieniem redukcji konieczności przeprowadzania badań krwi w związku z pomiarem przezskórnym. Materiał i metoda: Analizie poddano 1076 historii chorób noworodków hospitalizowanych na Oddziale Noworodkowym Szpitala Miejskiego w Zabrzu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku (ośrodek pierwszego stopnia referencyjności). Kryteriami włączenia do badania były: przeprowadzenie równoczesnego pomiaru przezskórnego i stężenia bilirubiny w surowicy, wiek ciążowy ≥35 Hbd oraz masa urodzeniowa >2500 g. Do badania zakwalifikowano 272 dzieci. Wyniki: Chłopcy stanowili 51,7%, a dziewczęta 48,3% badanej grupy. Średni wiek płodowy wyniósł 38,7 Hbd, a średnia masa urodzeniowa 3323,4 g. Siłami natury zostało urodzonych 67,8% dzieci, a drogą cięcia cesarskiego – 32,2%. Średnia ocena w skali Apgar wynosiła w 5. minucie 9,8 pkt. Pomiaru stężenia bilirubiny dokonywano średnio w 3,9 dniu życia. Średni pomiar przezskórny wyniósł 9,67 mg% (2,7–17,2 mg%), a średnie stężenie bilirubiny w surowicy krwi – 13,18 mg% (7,0–19,8 mg%); różnica wyniosła 3,5 mg% (p < 0,0001). Wykazano istotną statystycznie i dodatnią korelację między stężeniami bilirubiny w pomiarze przezskórnym i w surowicy krwi (według Spearmana, r = 0,58; p < 0,01). Wniosek: Wydaje się, że standaryzacja zależności między stężeniem bilirubiny w pomiarze przezskórnym a oceną stężenia w surowicy krwi może w istotny sposób wpłynąć na redukcję konieczności wykonywania nakłuć, ograniczenie stresu i bólu u dziecka, redukcję zagrożeń infekcją oraz mieć duże znaczenie ekonomiczne.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
3
Pages
296–302
Physical description
Contributors
 • ul. H. Sienkiewicza 39/3, 41-800 Zabrze, tel.: +48 792 629 475
 • Szpital Miejski w Zabrzu, Zabrze, Polska
author
 • Katedra i Klinika Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Zabrze, Polska. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Urszula Godula-Stuglik. Oddział Neonatologii, Szpital Miejski w Zabrzu, Zabrze, Polska. Kierownik Oddziału: dr n. med. Stanisław Pająk
References
 • 1. Qualter YM, Allen NM, Corcoran JD et al.: Transcutaneous bilirubin – comparing the accuracy of BiliChek® and JM 103® in a regional postnatal unit. J Matern Fetal Neonatal Med 2011; 24: 267–270.
 • 2. Wasiluk A, Polewko A, Ozimirski A: [Up to date diagnosis and treatment of neonatal jaundice]. Diagn Lab 2012; 48: 405–411.
 • 3. Hoppenot C, Emmett GA: Neonatal bilirubin triage with transcutaneous meters: when is a blood draw necessary? Hosp Pediatr 2012; 2: 215–220.
 • 4. Nagar G, Vandermeer B, Campbell S et al.: Reliability of transcutaneous bilirubin devices in preterm infants: a systematic review. Paediatrics 2013; 132: 871–881.
 • 5. Kaynak-Türkmen M, Aydoğdu SA, Gökbulut C et al.: Transcutaneous measurement of bilirubin in Turkish newborns: comparison with total serum bilirubin. Turk J Pediatr 2011; 53: 67–74.
 • 6. Hartshorn D, Buckmaster A: ‘Halving the heel pricks’: evaluation of a neonatal jaundice protocol incorporating the use of a transcutaneous bilirubinometer. J Paediatr Child Health 2010; 46: 595–599.
 • 7. el-Beshbishi SN, Shattuck KE, Mohammad AA et al.: Hyperbilirubinemia and transcutaneous bilirubinometry. Clin Chem 2009; 55: 1280–1287.
 • 8. Kolman KB, Mathieson KM, Frias C: A comparison of transcutaneous and total serum bilirubin in newborn Hispanic infants at 35 or more weeks of gestation. J Am Board Fam Med 2007; 20: 266–271.
 • 9. Maisels MJ, Bhutani VK, Bogen D et al.: Hyperbilirubinemia in the newborn infant ≥35 weeks’ gestation: an update with clarifications. Pediatrics 2009; 124: 1193–1198.
 • 10. American Academy of Pediatrics Subcommittee on Hyperbilirubinemia: Management of hyperbilirubinemia in the newborn infant 35 or more weeks of gestation. Pediatrics 2004; 114: 297–316.
 • 11. Samiee-Zafarghandy S, Feberova J, Williams K et al.: Influence of skin colour on diagnostic accuracy of the jaundice meter JM 103 in newborns. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2014; 99: F480–F484.
 • 12. Romagnoli C, Zecca E, Catenazzi P et al.: Transcutaneous bilirubin measurement: comparison of Respironics BiliCheck and JM-103 in a normal newborn population. Clin Biochem 2012; 45: 659–662.
 • 13. Akahira-Azuma M, Yonemoto N, Ganzorig B et al.: Validation of a transcutaneous bilirubin meter in Mongolian neonates: comparison with total serum bilirubin. BMC Pediatr 2013; 13: 151.
 • 14. Bental YA, Shiff Y, Dorsht N et al.: Bhutani-based nomograms for the prediction of significant hyperbilirubinaemia using transcutaneous measurements of bilirubin. Acta Paediatr 2009; 98: 1902–1908.
 • 15. Raimondi F, Lama S, Landolfo F et al.: Measuring transcutaneous bilirubin: a comparative analysis of three devices on a multiracial population. BMC Pediatr 2012; 12: 70.
 • 16. Rodríguez-Capote K, Kim K, Paes B et al.: Clinical implication of the difference between transcutaneous bilirubinometry and total serum bilirubin for the classification of newborns at risk of hyperbilirubinemia. Clin Biochem 2009; 42: 176–179.
 • 17. Romagnoli C, Catenazzi P, Barone G et al.: BiliCheck vs JM-103 in identifying neonates not at risk of hyperbilirubinaemia. Ital J Pediatr 2013; 39: 46.
 • 18. Engle WD, Jackson GL, Stehel EK et al.: Evaluation of a transcutaneous jaundice meter following hospital discharge in term and near-term neonates. J Perinatol 2005; 25: 486–490.
 • 19. Stillova L, Matasova K, Mikitova T et al.: Evaluation of transcutaneous bilirubinometry in preterm infants of gestational age 32–34 weeks. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub 2007; 151: 267–271.
 • 20. Karen T, Bucher HU, Fauchère JC: Comparison of a new transcutaneous bilirubinometer (Bilimed®) with serum bilirubin measurements in preterm and full-term infants. BMC Pediatr 2009; 9: 70.
 • 21. Schmidt ET, Wheeler CA, Jackson GL et al.: Evaluation of transcutaneous bilirubinometry in preterm neonates. J Perinatol 2009; 29: 564–569.
 • 22. Grabenhenrich J, Grabenhenrich L, Bührer C et al.: Transcutaneous bilirubin after phototherapy in term and preterm infants. Pediatrics 2014; 134: e1324–e1329.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-d5510610-78cf-48b7-8d7a-c24d6f61e95c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.