PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 11 | 4 | 391–401
Article title

Delirium inhalacyjne – drogi wyjścia

Content
Title variants
EN
Inhalatory delirium – the way out
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Inhalation therapy is one of the main therapeutic modalities in modern pulmonology. It allows for the use of smaller daily doses of various medications which exhibit potent local therapeutic effects and low systemic action. Moreover, adverse effects, particularly the general (systemic) ones are minimal. The use of medical aerosols enables the treatment of not only diseases of the airways, but also makes it possible to deliver medicinal products that have a systemic effect (insulin, hormones, pain relievers or vaccines). The deposition of therapeutic molecules depends on a variety of factors (such as breath frequency, intensity of breathing or tidal volume). The greater the intensity of breathing (short, abrupt inspiration or a series of rapid shallow breaths), the greater the filtration ability of the upper airways (nasopharynx, larynx). These effects of the respiratory physiology should be always kept in mind since they are of key importance for a deposited (therapeutic) dose. The most common aerosol generators are pressurized metered dose inhalers and dry powder inhalers as well as nebulisers (jet, ultrasonic and MESH). All of these devices differ from one another in producing aerosol clouds (different particle diameters, different way of particle generation). That is why they cannot be used in all patients. Inhaler selection is one of the most important decisions in inhalation therapy. Its course and success are determined by multiple factors (patient-generated air flow, skill and ability to use aerosol generators). Prior to making a decision concerning treatment, an algorithm proposed by Laube et al. should be used since it makes inhaler selection considerably easier.
PL
Terapia inhalacyjna od dawna zajmuje poczesne miejsce w leczeniu chorób układu oddechowego. Dzięki niej można stosować mniejsze dawki leków, które miejscowo mają bardzo silne działanie lecznicze. Jednocześnie stwierdza się minimalne działania niepożądane, zwłaszcza o zasięgu ogólnym (systemowym). Dostarczenie leku do dróg oddechowych za pomocą różnych technik aerozolowych przyczyniło się do wykorzystania terapii inhalacyjnej w leczeniu zakażeń układu oddechowego, jak również w podawaniu substancji o działaniu systemowym (np. insuliny, leków przeciwbólowych, hormonów, szczepionek). Depozycja leku w drogach oddechowych zależy od wielu czynników (m.in. intensywności oddychania, objętości oddechowej). Im większa intensywność oddychania (krótki, gwałtowny wdech lub seria szybkich płytkich oddechów), tym większa zdolność filtracyjna górnych dróg oddechowych (nosogardzieli, krtani). O tych uwarunkowaniach związanych z fizjologią układu oddechowego należy pamiętać, mają one bowiem kluczowe znaczenie dla określenia zdeponowanej (leczniczej) dawki leku. Najczęściej stosowane generatory aerozoli w terapii inhalacyjnej to dozowniki ciśnieniowe (pMDI), proszkowe (DPI) oraz nebulizatory (pneumatyczne, ultradźwiękowe, siateczkowe). Wszystkie wspomniane generatory różnią się zdolnością generacji wielkości cząstek oraz sposobem generowania cząstek. Tym samym nie wszystkie mogą być stosowane u każdego. Wybór inhalatora jest jedną z ważniejszych decyzji w terapii inhalacyjnej. O jej przebiegu i sukcesie decyduje wiele czynników (generowany przez chorego przepływ powietrza, umiejętność i możliwość korzystania z generatorów aerozolu). Przed podjęciem decyzji odnośnie do rozpoczęcia leczenia należy zawsze przypomnieć sobie algorytm zaproponowany przez Laube i wsp. Wybór inhalatora jest wówczas zdecydowanie łatwiejszy.
Discipline
Year
Volume
11
Issue
4
Pages
391–401
Physical description
Contributors
 • Zakład Alergologii i Pneumonologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa, Polska. Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński
References
 • Pirożyński M: Podstawy aerozoloterapii, systemy inhalacyjne. In: Fal A (ed.): Alergia, choroby alergiczne, astma. Vol. II, Medycyna Praktyczna, Krakow 2011: 173–184.
 • Pirożyński M: Aerozoloterapia chorob obturacyjnych płuc. Alergoprofil 2012; 8: 19–24.
 • Dolovich MB, Ahrens RC, Hess DR et al.: Device selection and outcomes of aerosol therapy: evidence-based guidelines: American College of Chest Physicians/American College of Asthma, Allergy, and Immunology. Chest 2005; 127: 335–371.
 • Dolovich MB, Dhand R: Aerosol drug delivery: developments in device design and clinical use. Lancet 2011; 377: 1032–1045.
 • Newman S, Peart J: Pressurized metered dose inhalers. W: Newman S (ed.): Respiratory Drug Delivery: Essential Theory and Practice. RDD Online, Richmond 2009: 177–216.
 • Gabrio BJ, Stein SW, Velasquez DJ: A new method to evaluate plume characteristics of hydrofluoroalkane and chlorofluorocarbon metered dose inhalers. Int J Pharm 1999; 186: 3–12.
 • Crompton GK: Problems patients have using pressurized aerosol inhalers. Eur J Respir Dis Suppl 1982; 119: 101–104.
 • Molimard M, Raherison C, Lignot S et al.: Assessment of handling of inhaler devices in real life: an observational study in 3811 patients in primary care. J Aerosol Med 2003; 16: 249–254.
 • Newman S, Peart J: Dry powder inhalers. In: Newman S (ed.): Respiratory Drug Delivery: Essential Theory and Practice. RDD Online, Richmond 2009: 257–308.
 • Groneberg DA, Witt C, Wagner U et al.: Fundamentals of pulmonary drug delivery. Respir Med 2003; 97: 382–387.
 • Atkins PJ: Dry powder inhalers: an overview. Respir Care 2005; 50: 1304–1312.
 • Baba K, Tanaka H, Nishimura M et al.: Age-dependent deterioration of peak inspiratory flow with two kinds of dry powder corticosteroid inhalers (Diskus and Turbuhaler) and relationships with asthma control. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv 2011; 24: 293–301.
 • Fink JB: Aerosol device selection: evidence to practice. Respir Care 2000; 45: 874–885.
 • Laube BL, Janssens HM, de Jongh FH et al.: What the pulmonary specialist should know about the new inhalation therapies. Eur Respir J 2011; 37: 1308–1331.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-d54d2698-88d6-4f94-88f7-5d02386c5522
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.