PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 15 | 1 | 39-45
Article title

Wpływ stylu życia na masę ciała u nastolatków na podstawie badania ankietowego w wybranej grupie młodzieży wiejskiej i miejskiej

Content
Title variants
EN
Impact of life style on body weight in adolescents on the basis of questionnaire findings in selected group of youth from rural and urban areas
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp: Nadwaga i otyłość pierwotna u dzieci i młodzieży
stanowi istotny problem w obszarze zdrowia
publicznego. Otyłe dzieci i nastolatki są szczególnie predysponowane
do rozwoju otyłości w wieku dorosłym
i w konsekwencji narażone na wystąpienie wielu związanych
z nią schorzeń.
Cel: Ocena częstości występowania nadwagi i otyłości
pierwotnej w badanej grupie młodzieży wiejskiej
i miejskiej oraz porównanie stylu życia: aktywność
fizyczna, zachowania sedenteryjne, zachowania żywieniowe
młodzieży z prawidłową masą ciała i młodzieży
z nadmiarem masy ciała.
Materiał imetody: Badanie przeprowadzono w próbie
136 uczniów gimnazjum. Za nadmiar masy ciała przyjęto
wartości Body Mass Index równe i powyżej 85 centyla,
odpowiednio dla płci i wieku. Narzędziem badawczym
był kwestionariusz ankiety.
Wyniki: Nadmiar masy ciała stwierdzono u 15,9%
nastolatków w wieku gimnazjalnym, z czego 4,5% stanowiły
osoby otyłe. Nie stwierdzono istotnej statystycznie
zależności pomiędzy miejscem zamieszkania,
a występowaniem nadmiaru masy ciała. Osoby z nadmiarem
masy ciała charakteryzowały się niższą aktywnością
fizyczną oraz poświęcały istotnie więcej czasu
na granie w gry na komputerze lub konsolach do gier.
Wykazano, że osoby z nadwagą lub otyłością nie spożywają
regularnie śniadań w dni weekendu, istotnie
częściej spożywają słodycze i napoje słodkie oraz istotnie
częściej podjadają niektóre przekąski wysokokaloryczne
i o dużej zawartości soli.
Wnioski: Nadmiar masy ciała jest problemem
o narastającej skali rozpowszechnienia wśród populacji
młodzieży gimnazjalnej i wymaga podjęcia skutecznych
działań prewencyjnych mających na celu kształtowanie
zdrowego stylu życia u dzieci i młodzieży.
EN
Introduction: Overweight and primary obesity in children
and adolescents is a crucial problem in public
health. Obese children and adolescents are especially
susceptible to obesity in adulthood and consequently
exposed to many obesity related diseases.
Objective: Evaluation of overweight and primary
obesity in urban and rural youth populations and comparison
of life style concerning: physical activity, sedentary
behaviors, dietary habits among overweight and
obese adolescents and their peers with proper Body
Mass Index value.
Materials and methods: The study was performed
in the group of 136 students from junior high school.
The students with BMI value over 85th percentile of
sex-specific growth charts were classified as overweight.
Research tool was a questionnaire.
Results: 15,9% of adolescents were overweight, out
of which 4,5% were obese. There was not a significant
relation between Body Mass Index and the place of
residence. Overweight and obese adolescents revealed
lower physical activity and tendency to spend much
more time playing computer games. Adolescents with
overweight or obesity did not regularly have breakfast
at weekends, more often had sweets and sweet drinks
and also high energy and very salty snacks instead.
Conclusions: Overweight and obesity is a serious
problem among students from junior high school population
which calls for taking immediate preventive measures
to promote healthy lifestyle among children and
adolescents.
Contributors
 • Zakład Zdrowia i Środowiska, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 • Zakład Zdrowia i Środowiska, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
References
 • 1. Bryl W., Miczke A., Pupek-Musialik D.: Nadciśnienie tętnicze i otyłość – narastający problem wieku rozwojowego. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2005; tom 1, nr 1: s. 26–29.
 • 2. Januszewicz P., Sygit M.: Kluczowe problemy zdrowia publicznego: otyłość u dzieci i młodzieży. Zdrowie Publiczne 2005;115: 88–91.
 • 3. Obuchowicz A.: Epidemiologia nadwagi i otyłości – narastającego problemu zdrowotnego wśród populacji dzieci i młodzieży. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2005;tom 1, nr 3: 9–12.
 • 4. Baker J.L., Olsen L.W., SŅrensen T.I.: Childhood Body- Mass Index and the Risk of Coronary Heart Disease in Adulthood. N. Engl. J. Med., 2007;357: 2329–2337.
 • 5. Bryl W., Hoffmann K., Miczke A., Pupek-Musialik D.: Otyłość w młodym wieku-epidemiologia, konsekwencje zdrowotne, konieczność prewencji. Przewodnik Lekarza 2006; 9: 91–95.
 • 6. Gunnell D.J., Frankel S.J., Nanchahal K. I wsp.: Childhood obesity and adult cardiovascular mortality: a 57-y followup study based on the Boyd Orr cohort. American Journal of Clinical Nutrition 1998; 67: 1111–1118.
 • 7. Jeffreys M., Smith G.D., Martin R.M. I wsp.: Childhood body mass index and later cancer risk: a 50-year followup of the Boyd Orr study. International Journal of Cancer 2004; vol. 112 issue 2:348–351.
 • 8. Lawlor D.A., Martin R.M., Gunnell D. I wsp.: Association of Body Mass Index and Obesity Measured in Early Childhood With Risk of Coronary Heart Disease and Stroke in Middle Age. Circulation 2005;111: 1891–1896.
 • 9. Pac-Kożuchowska E., Kozłowska M., Chrząstek-Spruch H.: Dodatkowe czynniki ryzyka miażdżycy u dzieci i młodzieży z otyłością prostą. Zdrowie Publiczne 2003;113: 325–328.
 • 10. Zachurzok-Buczyńska A., Małecka-Tandera E.: Zespól metaboliczny u dzieci i młodzieży. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2005; tom 1, nr 3:13–20.
 • 11. Szadkowska A., Bodalski J.: Otyłość u dzieci i młodzieży. Przewodnik Lekarza 2003;9: 54–58.
 • 12. Oblacińska A., Jodkowska M.: Otyłość u polskich nastolatków epidemiologia, styl życia, samopoczucie. Raport z badań uczniów gimnazjów w Polsce. Warszawa 2007; Ezdorat.
 • 13. Jodkowska M., Tabak I., Oblacińska A.: Aktywność fizyczna i zachowania sedenteryjne gimnazjalistów z nadwagą i otyłością w Polsce w 2005 r. Problemy Higieny i Epidemiologii 2007; 88(2): 149–156.
 • 14. Berkey C.S., Rockett H.R, Gillman M.W. i wsp.: One-Year Changes in Activity and in Inactivity Among 10- to 15-Year-Old Boys and Girls: Relationship to Change in Body Mass Index. Pediatrics 2003;111: 836–843.
 • 15. Epstein L.H., Roemmich J.N, Robinson J.L. i wsp.: A randomized trial of the effects of reducing television viewing and computer use on body mass index in young children. Archives of Pediatrics & Adolescents Medicine 2008;162:139–145.
 • 16. Hancox R.J., Milne B.J., Poulton R.: Association between child and adolescent television viewing and adult health: a longitudinal birth cohort study. Lancet 2004;364: 226–227.
 • 17. Mazur A., Szymanik I., Matusik P., Małecka-Tendera E.: Rola reklam i mediów w powstawaniu otyłości u dzieci i młodzieży. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2006;tom 2, nr 1: 18-21.
 • 18. Szanecka M., Małecka-Tandera E.: Zmiana nawyków Żywieniowych a problem otyłości u dzieci. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2006; tom 2, nr 3: 102–107.
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-d4eb1cdc-4f16-43b9-923c-6f65ddc1a6b0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.