PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 9 | 1 | 69–72
Article title

Nawracające krwawienia dootrzewnowe w przebiegu przewlekłej dializy otrzewnowej u dzieci

Content
Title variants
EN
Recurrent hemoperitoneum in chronic peritoneal dialysis in children
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jednym z powikłań dializy otrzewnowej jest krwawienie do jamy otrzewnowej (hemoperitoneum). Występuje ono u 6,1–8,4% pacjentów dializowanych tą metodą. Budzi zawsze niepokój pacjenta i otoczenia, jednakże w większości przypadków jest powikłaniem łagodnym. Może być również objawem poważnej patologii. Materiał i metoda: Poddano analizie historie chorób pacjentów leczonych przewlekle dializą otrzewnową w Klinice Nefrologii Pediatrycznej Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego w okresie 2001–2007 roku, u których wystąpiło chociaż jedno krwawienie do jamy otrzewnowej. Analizowano takie dane, jak: płeć, przyczyna schyłkowej niewydolności nerek, wiek rozpoczęcia dializy otrzewnowej, czas wystąpienia pierwszego incydentu krwawienia i jego przyczyna, częstość występowania i natężenie krwawienia do jamy otrzewnowej, metody diagnostyczne i zastosowane leczenie, oraz prześledzono losy tych chorych. Wyniki: W analizowanym okresie dializą otrzewnową było leczonych 44 pacjentów (21 dziewczynek, 23 chłopców), w wieku od 10 dni do 21 lat (średnia 10,5 roku). U 9,3% chorych wystąpiło krwawienie do jamy otrzewnowej. W grupie tej były tylko dziewczynki i każde zdarzenie miało związek z cyklem miesięcznym. Wnioski: Krwawienie do jamy otrzewnowej, w większości przypadków, ma charakter łagodny. Krwawienie tego typu nie ma istotnego wpływu na częstość występowania zapalenia otrzewnej, przebieg dializy, nie zaburza zdolności filtracyjnej błony otrzewnowej oraz nie wpływa na przeżycie metody leczenia i przeżycie pacjentów.
EN
Introduction: Bleeding into the peritoneal cavity (hemoperitoneum) is one of the complications of chronic peritoneal dialysis (PD). Its occurrence varies from 6.1 to 8.4% of patients receiving this treatment. This complication always causes lot of anxiety, but is usually benign. On the other hand it might be also a sign of a serious pathology. Materials and methods: The analysis of records of PD patients with at least one incident of intraperitoneal bleeding, treated in the Department of Pediatric Nephrology Wrocław Medical University between 2001 and 2007 year, was performed. We analysed such the parameters like: sex, cause of the disease, age of the PD beginning, the first hemoperitoneum incident, its cause, frequency and intensity. The patient’s prognoses were also analysed. Results: In analysed time, PD was performed in 44 patients (21 girls, 23 boys) aged from 10 days to 21 years, mean 10.5 years. In our population of children on PD, hemoperitoneum occurred in 9.3% of patients. All of those cases were girls and all incidents were associated with menstruation. Conclusion: Recurrent intraperitoneal bleeding is benign in most cases. This type of bleeding is not associated with frequency of peritonitis, course of PD, does not impair filtration ability of the peritoneal membrane or influence survival of renal replacement therapy method or patients survival.
Discipline
Year
Volume
9
Issue
1
Pages
69–72
Physical description
Contributors
 • Klinika Nefrologii Pediatrycznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Danuta Zwolińska
 • Klinika Nefrologii Pediatrycznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Danuta Zwolińska
 • Klinika Nefrologii Pediatrycznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Danuta Zwolińska
 • Klinika Nefrologii Pediatrycznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Danuta Zwolińska
References
 • 1. Nace G.S., George A.L, Stone W.J.: Haemoperitoneum: a red flag in continuous ambulatory peritoneal dialysis. Perit. Dial. Bull. 1985; 5: 42–44.
 • 2. Greenberg A., Bernardini J., Piraino B.M. i wsp.: Hemoperitoneum complicating chronic peritoneal dialysis: single-center experience and literature review. Am. J. Kidney Dis. 1992; 19: 252–256.
 • 3. Tse K.C., Yip P.S., Lam M.F. i wsp.: Recurrent hemoperitoneum complicating continuous ambulatory peritoneal dialysis. Perit. Dial. Int. 2002; 22: 488–491.
 • 4. Valenzuela M.P., Ponz E., Martinez Ocaña J.C. i wsp.: [Prognostic significance of hemoperitoneum in peritoneal dialysis]. Nefrologia 2008; 28: 73–76.
 • 5. Park D.J., Oh K.H., Kim S.J. i wsp.: True aneurysm rupture of omental artery leading to hemoperitoneum and shock in a CAPD patient. Nephrol. Dial. Transplant. 2005; 20: 2292.
 • 6. Macia M., Pulido-Dodque J.M., Hortal L.: Percutaneous embolization of splenic artery pseudoaneurysm as a treatment of hemoperitoneum in a CAPD patient. Perit. Dial. Int. 1993; 13: 157–159.
 • 7. Yap D.Y.H., Yip T.P.S., Lui S.L., Lo W.K.: Ruptured abdominal aortic aneurysm as a cause of spontaneous hemoperitoneum in a patient on peritoneal dialysis. Perit. Dial. Int. 2011; 31: 600–602.
 • 8. Peng S.J., Yang C.S.: Hemoperitoneum in CAPD patients with hepatic tumors. Perit. Dial. Int. 1996; 16: 84–86.
 • 9. Kanagasundaram N.S., Macdougall I.C., Turney J.H.: Massive haemoperitoneum due to rupture of splenic infarct during CAPD. Nephrol. Dial. Transplant. 1998; 13: 2380–2381.
 • 10. Lew S.Q.: Hemoperitoneum: bloody peritoneal dialysate in ESRD patients receiving peritoneal dialysis. Perit. Dial. Int. 2007; 27: 226–233.
 • 11. Fraley D.S., Johnston J.R., Bruns F.J. i wsp.: Rupture of ovarian cyst: massive hemoperitoneum in continuous ambulatory peritoneal dialysis patients: diagnosis and treatment. Am. J. Kidney Dis. 1988; 12: 69–71.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-d4851c8c-ea2d-47a7-b237-e85c9fa6d4ed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.