PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 12 | 2 | 118–125
Article title

Zakażenie RSV a nawrotowość obturacji dróg oddechowych u dzieci

Content
Title variants
EN
RSV infection and recurrence of respiratory tract obstruction in children
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Viruses, including the respiratory syncytial virus, are the most common aetiological factor of respiratory infections in children. The disease most often occurs between November and April in the northern climate zone, with a peak incidence in January and February. A total of 90% of children up to 2 years of age become infected with respiratory syncytial virus. The virus is recognised as the most common pathogen causing bronchiolitis and pneumonia in children up to 2 years old. Respiratory syncytial virus infection is the cause of 17–20% of all infantile hospitalisations. It stimulates both humoral and cellular responses of the immune system, which involves a number of cells (neutrophils, eosinophils) and inflammatory mediators (IL-1, IL-5, IL-6, IL-11, TNF-α, MIF-1a, IL-8, RANTES). It is assumed that apart from its effects on the immune system, respiratory syncytial virus also affects the neurogenic regulation of respiratory smooth muscle tension, resulting in bronchial contraction. Respiratory syncytial virus infection leads to lymphocyte Th1/Th2 imbalance with the dominance of Th2, which can indicate a further relationship with asthma. The correlation between early respiratory syncytial virus infection and the recurrence of post-infection wheezes and asthma development later in life constitutes a subject of numerous discussions. Long-term research demonstrated a relationship between respiratory syncytial virus infections and obstructive ventilatory impairment in the first decade of life. However, no clear causal relationship was found. It is assumed that respiratory syncytial virus infection can only manifest in children with genetic predisposition to this type of response.
PL
Najczęstszym czynnikiem etiologicznym zakażeń układu oddechowego u dzieci są wirusy, a wśród nich syncytialny wirus oddechowy. Zachorowania w północnoeuropejskiej strefie klimatycznej występują przeważnie od listopada do kwietnia, a szczyt przypada na styczeń i luty. Do 2. roku życia zakażeniom RSV ulega 90% dzieci. Wirus ten jest uznawany za najczęstszy patogen wywołujący zapalenia oskrzelików i zapalenia płuc u dzieci do 2. roku życia. Zakażenie syncytialnym wirusem oddechowym stanowi przyczynę około 17–20% wszystkich hospitalizacji dzieci w wieku niemowlęcym. Stymuluje on zarówno odpowiedź humoralną, jak i komórkową układu odpornościowego, w której bierze udział szereg komórek (neutrofile, eozynofile) oraz mediatorów stanu zapalnego (IL-1, IL-5, IL-6, IL-11, TNF-α, MIF-1a, IL-8, RANTES). Przyjmuje się, że oprócz działania na układ immunologiczny syncytialny wirus oddechowy wpływa też na neurogenną regulację napięcia mięśni gładkich dróg oddechowych, wywołując skurcz oskrzeli. Zakażenie tym patogenem prowadzi do zaburzenia równowagi limfocytów Th1/Th2 na korzyść Th2, co może wskazywać na dalsze związki z astmą oskrzelową. Korelacja między wczesną infekcją syncytialnym wirusem oddechowym a nawrotowością świstów poinfekcyjnych i rozwojem astmy w przyszłości stanowi temat wielu dyskusji. Długoczasowe badania dowodzą związku zakażeń tym wirusem z zaburzeniami wentylacji typu obturacyjnego w pierwszej dekadzie życia. Nie wykazano jednak jednoznacznego związku przyczynowo-skutkowego. Przypuszcza się, że infekcja RSV może jedynie ujawniać dzieci z genetyczną predyspozycją do tego rodzaju odpowiedzi.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
2
Pages
118–125
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Polska. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Bolesław Kalicki
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Polska. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Bolesław Kalicki
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Polska. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Bolesław Kalicki
References
 • 1. Chrobak E, Machura E, Wrzask M et al.: Przebieg zakażeń RSV u hospitalizowanych niemowląt i małych dzieci. Przegl Lek 2011; 68: 63–67.
 • 2. Deshpande SA, Northern V: The clinical and health economic burden of respiratory syncytial virus disease among children under 2 years of age in a defined geographical area. Arch Dis Child 2003; 88: 1065–1069.
 • 3. Rudkowski Z: Zakażenie RSV (respiratory syncytial virus) u małych dzieci nadal bardzo częste i niebezpieczne. Imed2004, Available from: www.imed.pl/index.php?PAGE=telegram&TEL_CUR_ID=139&retum=archives.
 • 4. Kulus M, Wójtowicz A, Krenke K: Zakażenia RSV i rhinowirusami a astma oskrzelowa u dzieci. Alergia 2005; 3: 6–8.
 • 5. Robinson RF: Impact of respiratory syncytial virus in the United States. Am J Health Syst Pharm 2008: 65 (Suppl 8): S3–S6.
 • 6. Ochoa Sangrador C, González de Dios J; Grupo de Revisión del Proyecto aBREVIADo (BRonquiolitis-Estudio de Variabilidad, Idoneidad y ADecuación): [Consensus conference on acute bronchiolitis (II): epidemiology of acute bronchiolitis. Review of the scientific evidence]. An Pediatr (Barc) 2010; 72: 222.e1–222.e26.
 • 7. Ampofo K, Bender J, Sheng X et al.: Seasonal invasive pneumococcal disease in children: role of preceding respiratory viral infection. Pediatrics 2008; 122: 229–237.
 • 8. Yorita KL, Holman RC, Sejvar JJ et al.: Infectious disease hospitalizations among infants in the United States. Pediatrics 2008; 121: 244–252.
 • 9. Panitch HB, Callahan CW Jr, Schidlow DV: Bronchiolitis in children. Clin Chest Med 1993; 14: 715–731.
 • 10. Ostre zapalenie oskrzeli i oskrzelików: In: Hryniewicz W, Ozorowski T, Radzikowski A et al.: Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego. Narodowy Instytut Leków, Warszawa 2010: 50–61.
 • 11. Swingler GH, Hussey GD, Zwarenstein M: Duration of illness in ambulatory children diagnosed with bronchiolitis. Arch Pediatr Adolesc Med 2000; 154: 997–1000.
 • 12. Hall CB, Powell KR, Schnabel KC et al.: Risk of secondary bacterial infection in infants hospitalized with respiratory syncytial viral infection. J Pediatr 1988; 113: 266–271.
 • 13. Bilavsky E, Shouval DS, Yarden-Bilavsky H et al.: A prospective study of the risk for serious bacterial infections in hospitalized febrile infants with or without bronchiolitis. Pediatr Infect Dis J 2008; 27: 269–270.
 • 14. Andrade MA, Hoberman A, Glustein J et al.: Acute otitis media in children with bronchiolitis. Pediatrics 1998; 101: 617–619.
 • 15. Pelletier AJ, Mansbach JM, Camargo CA Jr: Direct medical costs of bronchiolitis hospitalizations in the United States. Pediatrics 2006; 118: 2418–2423.
 • 16. Chevret L, Mbieleu B, Essouri S et al.: [Bronchiolitis treated with mechanical ventilation: prognosis factors and outcome in a series of 135 children]. Arch Pediatr 2005; 12: 385–390.
 • 17. Szczawińska-Popłonyk A: Odpowiedź immunologiczna na zakażenie wirusem RS. Alerg Astma Immun 2008; 13: 208–216.
 • 18. Kawasaki Y, Hosoya M, Katayose M et al.: Role of serum neutralizing antibody in reinfection of respiratory syncytial virus. Pediatr Int 2004; 46: 126–129.
 • 19. Stein RT, Sherrill D, Morgan WJ et al.: Respiratory syncytial virus in early life and risk of wheeze and allergy by age 13 years. Lancet 1999; 354: 541–545.
 • 20. Sigurs N, Bjarnason R, Sigurbergsson F et al.: Respiratory syncytial virus bronchiolitis in infancy is an important risk factor for asthma and allergy at age 7. Am J Respir Crit Care Med 2000; 161: 1501–1507.
 • 21. Jartti T, van den Hoogen B, Garofalo RP et al.: Metapneumovirus and acute wheezing in children. Lancet 2002; 360: 1393–1394.
 • 22. Guilbert TW, Denlinger LC: Role of infection in the development and exacerbation of asthma. Expert Rev Respir Med 2010; 4: 71–83.
 • 23. Gonzales R, Malone DC, Maselli JH et al.: Excessive antibiotic use for acute respiratory infections in the United States. Clin Infect Dis 2001; 33: 757–762.
 • 24. Patel H, Platt R, Lozano JM: WITHDRAWN: Glucocorticoids for acute viral bronchiolitis in infants and young children. Cochrane Database Syst Rev 2008; (1): CD004878.
 • 25. Bisgaard H; Study Group on Montelukast and Respiratory Syncytial Virus: A randomized trial of montelukast in respiratory syncytial virus postbronchiolitis. Am J Respir Crit Care Med 2003; 167: 379–383.
 • 26. Poets CF: When do infants need additional inspired oxygen? A review of the current literature. Pediatr Pulmonol 1998; 26: 424–428.
 • 27. Blom DJM, Ermers M, Bont L et al.: Inhaled corticosteroids during acute bronchiolitis in the prevention of post-bronchiolitic wheezing. Cochrane Database Syst Rev 2007; (1): CD004881.
 • 28. Ralston SL, Lieberthal AS, Meissner HC et al.; American Academy of Pediatrics: Clinical practice guideline: the diagnosis, management, and prevention of bronchiolitis. Pediatrics 2014; 134: e1474–e1502.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-d4755a32-843f-4b81-bf2b-25bdceea481d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.