PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 18 | 3 | 234–241
Article title

Evidence-based practice guideline for the treatment of adult patients with depressive disorders. Part I: Psychiatric management

Content
Title variants
PL
Oparte na dowodach wytyczne leczenia dorosłych pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi. Część I: postępowanie psychiatryczne
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The high prevalence of depression globally and the severe burden of this life-threatening mental illness necessitate an evidence-based approach to its treatment, in order to offer best-possible relief to those suffering from it. The present bestpractice guideline was originally developed by a team of psychiatrists, psychologists, and other mental health professionals at a large psychiatric teaching hospital and outpatient clinic network in Michigan, USA. The document draws from several current major guidelines for the treatment of adult patients with depressive disorders published by national and international health organisations, such as the American Psychiatric Association (USA), Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (Canada), National Institute for Health and Care Excellence (UK) and World Health Organization (EU). The present document emphasizes the areas of broad consensus across these guidelines and, as such, the treatment recommendations contained herein represent the current “gold standard” in the field of psychiatry in the West. Part I of this two-part series covers a range of relevant psychiatric treatment aspects, from general patient management to treatment-stagespecific and population-specific recommendations. Special attention is given to pharmacotherapy, somatic therapies, treatment strategies for non-response and management of perinatal depression. Additional resources, including clinicianand patient-oriented websites and links to the full-text major published guidelines, where available, are provided. Psychiatric clinicians are encouraged to utilise the evidence-based practice recommendations for best-possible patient outcomes.
PL
Ze względu na wysoką zapadalność na depresję na całym świecie i ogromny ciężar tej zagrażającej życiu choroby psychicznej w jej leczeniu konieczne jest postępowanie oparte na dowodach (evidence-based approach), oferujące chorym możliwie największą poprawę samopoczucia. Niniejsze wytyczne w zakresie najlepszych praktyk stosowanych w leczeniu depresji zostały opracowane przez zespół psychiatrów, psychologów i innych specjalistów zajmujących się zdrowiem psychicznym w dużym psychiatrycznym szpitalu klinicznym oraz w sieci poradni zdrowia psychicznego w stanie Michigan w Stanach Zjednoczonych. Dokument ten bazuje na aktualnych zaleceniach dotyczących leczenia dorosłych pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi wydanych przez uznane krajowe i międzynarodowe instytucje zdrowotne, takie jak Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne (American Psychiatric Association) (USA), Kanadyjska Sieć Leczenia Zaburzeń Nastroju iLękowych (Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments) (Kanada), Narodowy Instytut Zdrowia iDoskonałości Klinicznej (National Institute for Health and Care Excellence) (UK) oraz Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization) (UE). Niniejsza praca kładzie nacisk na obszary, w których wytyczne wyżej wymienionych instytucji pokrywają się ze sobą. Tym samym zawarte w niej zalecenia odzwierciedlają przyjęte obecnie złote standardy w dziedzinie psychiatrii w krajach zachodnich. Część I dwuczęściowej serii artykułów dotyczy całego szeregu aspektów leczenia psychiatrycznego, począwszy od postępowania ogólnego, poprzez leczenie specyficzne dla danej fazy choroby, a skończywszy na zaleceniach dotyczących konkretnych grup pacjentów. Specjalną uwagę poświęcono farmakoterapii, terapiom somatycznym, strategiom stosowanym w przypadku braku odpowiedzi na leczenie oraz leczeniu depresji okołoporodowej. W pracy – tam, gdzie było to możliwe – podano również linki do dodatkowych zasobów zewnętrznych, takich jak strony internetowe dla pacjentów i klinicystów, oraz linki do pełnych tekstów wytycznych wydanych przez wspomniane instytucje. Klinicystów zachęca się do postępowania zgodnego z zaleceniami opartymi na dowodach w celu osiągania optymalnych wyników leczenia pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi.
Discipline
Year
Volume
18
Issue
3
Pages
234–241
Physical description
Contributors
 • Psychology Department, Wheaton College, Wheaton, Illinois, USA; Division of Psychiatry and Behavioral Medicine, Michigan State University College of Human Medicine, Grand Rapids, Michigan, USA
author
 • Division of Psychiatry and Behavioral Medicine, Michigan State University College of Human Medicine, Grand Rapids, Michigan, USA; Pine Rest Christian Mental Health Services, Grand Rapids, Michigan, USA; Neurology Department, Mercy Health Saint Mary’s Hospital, Grand Rapids, Michigan, USA
author
 • Division of Psychiatry and Behavioral Medicine, Michigan State University College of Human Medicine, Grand Rapids, Michigan, USA; Pine Rest Christian Mental Health Services, Grand Rapids, Michigan, USA; Cherry Health, Grand Rapids, Michigan, USA; Network 180, Grand Rapids, Michigan, USA
 • Division of Psychiatry and Behavioral Medicine, Michigan State University College of Human Medicine, Grand Rapids, Michigan, USA; Network 180, Grand Rapids, Michigan, USA
 • Pine Rest Christian Mental Health Services, Grand Rapids, Michigan, USA
 • Pine Rest Christian Mental Health Services, Grand Rapids, Michigan, USA
 • Pine Rest Christian Mental Health Services, Grand Rapids, Michigan, USA
 • Division of Psychiatry and Behavioral Medicine, Michigan State University College of Human Medicine, Grand Rapids, Michigan, USA; Pine Rest Christian Mental Health Services, Grand Rapids, Michigan, USA
author
 • Division of Psychiatry and Behavioral Medicine, Michigan State University College of Human Medicine, Grand Rapids, Michigan, USA; Pine Rest Christian Mental Health Services, Grand Rapids, Michigan, USA
 • Division of Psychiatry and Behavioral Medicine, Michigan State University College of Human Medicine, Grand Rapids, Michigan, USA; Pine Rest Christian Mental Health Services, Grand Rapids, Michigan, USA
References
 • American Psychiatric Association: Practice Guideline for the Treatment of Patients with Major Depressive Disorder. 3rd ed., American Psychiatric Association, Arlington, VA, 2010. Available from: http://psychiatryonline.org/pb/assets/raw/sitewide/practice_ guidelines/guidelines/mdd.pdf [cited: 30 October 2012].
 • American Psychological Association: Report of the 2005 Presidential Task Force on Evidence-Based Practice. American Psychological Association, Washington, DC 2005. Available from: http://www. apa.org/practice/resources/evidence/evidence-based-report.pdf [cited: 20 January 2013].
 • American Society of Anesthesiologists Task Force on Chronic Pain Management; American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine: Practice guidelines for chronic pain management: an updated report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Chronic Pain Management and the American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine. Anesthesiology 2010; 112: 810–833.
 • Cipriani A, Furukawa TA, Salanti G et al.: Comparative efficacy and acceptability of 12 new-generation antidepressants: a multipletreatments meta-analysis. Lancet 2009; 373: 746–758.
 • Culpepper L: Recognizing Suicide Risk Factors in Primary and Psychiatric Care. 2010. Available from: https://www.medscape.com/ viewarticle/730857_1 [cited: 14 May 2015].
 • Gavin NI, Gaynes BN, Lohr KN et al.: Perinatal depression: a systematic review of prevalence and incidence. Obstet Gynecol 2005; 106: 1071–1083.
 • Gjerdingen D: The effectiveness of various postpartum depression treatments and the impact of antidepressant drugs on nursing infants. J Am Board Fam Pract 2003; 16: 372–382.
 • Haas AP, Rodgers PL, Herman JL et al.: Suicide Attempts among Transgender and Gender Non-Conforming Adults: Findings of the National Transgender Discrimination Survey. American Foundation for Suicide Prevention, Williams Institute, UCLA School of Law, 2014. Available from: https://williamsinstitute.law.ucla.edu/ wp-content/uploads/AFSP-Williams-Suicide-Report-Final.pdf [cited: 16 July 2018].
 • Hamilton M: A rating scale for depression. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1960; 23: 56–62.
 • Horowitz JA, Goodman JH: Identifying and treating postpartum depression. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 2005; 34: 264–273.
 • Kennedy SH, Lam RW, McIntyre RS et al.; CANMAT Depression Work Group: Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) 2016 clinical guidelines for the management of adults with major depressive disorder: section 3. Pharmacological treatments. Can J Psychiatry 2016; 61: 540–560.
 • Kroenke K, Spitzer RL, Williams JBW: The PHQ-9: validity of a brief depression severity measure. J Gen Intern Med 2001; 16: 606–613.
 • Lam RW, Kennedy SH, Parikh SV et al.; CANMAT Depression Work Group: Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) 2016 clinical guidelines for the management of adults with major depressive disorder: introduction and methods. Can J Psychiatry 2016a; 61: 506–509.
 • Lam RW, McIntosh D, Wang J et al.; CANMAT Depression Work Group: Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) 2016 clinical guidelines for the management of adults with major depressive disorder: section 1. Disease burden and principles of care. Can J Psychiatry 2016b; 61: 510–523.
 • Milev RV, Giacobbe P, Kennedy SH et al.; CANMAT Depression Work Group: Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) 2016 clinical guidelines for the management of adults with major depressive disorder: section 4. Neurostimulation treatments. Can J Psychiatry 2016; 61: 561–575.
 • Möller HJ, Henkel V: What are the most effective diagnostic and therapeutic strategies for the management of depression in specialist care? WHO Regional Office for Europe, Copenhagen 2005. Available from: http://www.euro.who.int/__data/ assets/pdf_file/0003/74676/E86602.pdf?ua=1 [cited: 28 October 2012].
 • National Institute for Health and Care Excellence: Depression in Adults: Recognition and Management. National Institute for Health and Care Excellence, London, UK, 2009. Available from: https://www.nice.org.uk/guidance/cg90 [cited: 7 August 2018].
 • National Institute of Mental Health: Depression and Chronic Pain. 2015. Available from: https://www.advantagebhs.org/skins/ userfiles/files/Depression-and-Chronic-Pain.pdf [cited: 7 August 2018].
 • Parikh SV, Quilty LC, Ravitz P et al.; CANMAT Depression Work Group: Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) 2016 clinical guidelines for the management of adults with major depressive disorder: section 2. Psychological treatments. Can J Psychiatry 2016; 61: 524–539.
 • Posner K, Brent D, Lucas C et al.: Columbia-Suicide Severity Rating Scale (C-SSRS). Columbia University Medical Center, New York, NY 2008.
 • Suehs B, Argo TR, Bendele SD et al.: Texas Medication Algorithm Project Procedural Manual: Major Depressive Disorder Algorithms. Texas Department of State Health Services, Austin, TX 2008. Available from: http://communitywww.jpshealthnet.org/sites/default/ files/tmap_depression_2010.pdf [cited: 7 August 2018].
 • Terman M, Terman JS: Light therapy for seasonal and nonseasonal depression: efficacy, protocol, safety, and side effects. CNS Spectr 2005; 10: 647–663.
 • Voytenko VL, Anderson K, Wyngarden N et al.: Praktychni dokazovi rekomendatsii shchodo likuvannya doroslyh z depresyvnymy rozladamy. Chastyna II: psyhoterapiya. Visnyk Asotsiatsii Psyhiatriv Ukrayiny. In press 2018b.
 • Voytenko VL, Nykamp L, Achtyes E et al.: Praktychni dokazovi rekomendatsii shchodo likuvannya doroslyh z depresyvnymy rozladamy. Chastyna I: psyhiatrychnyi suprovid. Visnyk Asotsiatsii Psyhiatriv Ukrayiny. In press 2018a.
 • Wisconsin Association for Perinatal Care: Antidepressant Medication Chart. Madison, WI 2015. Available from: http://www.perinatalweb.org/major-initiatives/postpartum-depression/resources [cited: 7 August 2018].
 • Wisner KL, Parry BL, Piontek CM: Clinical practice. Postpartum depression. N Engl J Med 2002; 347: 194–199.
 • World Health Organization: Depression and Other Common Mental Disorders: Global Health Estimates. World Health Organization, Geneva 2017.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-d4733664-46f4-4868-90b8-aa96ec73eae7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.