PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 6 | 1 | 39-43
Article title

Nefropatia pokontrastowa

Content
Title variants
EN
Contrast-induced nephropathy
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Contrast-induced nephropathy (CIN) is a well known side-effect of the administration of radiocontrast media. It could be defined as occurrence of signs of acute kidney injury de novo, or worsening of renal function in patient with chronic kidney disease, after administration of IV contrast. Its clinical manifestation is often poor, usually reversible, but it can lead to serious adverse outcomes. In general population CIN occurs with 1% frequency. In case of patients with risk factors its frequency rise up to 50%. It is the third leading cause of acute kidney injury in hospitalised patients and substantially increases mortality, morbidity and length of hospitalisation. Direct pathophysiological mechanisms of CIN are not well known. In most cases of contrast administration we use iodinated agents. In MR imaging gadolinium based agents are used. There is no specific treatment of CIN. The best mode of proceeding is prevention. In patients with normal renal function we should simply avoid volume depletion. We present here a variety of preventive measures in patients with CIN risk factors.
PL
Nefropatia pokontrastowa (NK) jest znanym powikłaniem stosowania dożylnych środków kontrastowych. Możemy ją zdefiniować jako pojawienie się cech ostrego uszkodzenia nerek (AKI) de novo lub pogorszenie się funkcji nerek u pacjenta z przewlekłą chorobą nerek (PChN) po podaniu radiologicznego środka cieniującego. Uszkodzenie funkcji nerek tego typu przebiega zwykle bez skąpomoczu i wyraźnych objawów klinicznych, może jednak znacząco wpływać na dalsze losy chorego. W populacji ogólnej częstość występowania nefropatii pokontrastowej jest niska – odnotowywana jest u około 1% chorych poddawanych procedurom z użyciem kontrastu dożylnego. Sytuacja zmienia się w przypadku pacjentów obarczonych czynnikami ryzyka – w tej szczególnej populacji NK może pojawić się z częstością sięgającą 50%. Nefropatia pokontrastowa stanowi trzecią w kolejności przyczynę epizodów ostrego uszkodzenia nerek u pacjentów hospitalizowanych. Wpływa znacząco na chorobowość, śmiertelność oraz długość pobytu w szpitalu. Przyczyny powstawania NK nie są w pełni jasne. Przy wykonywaniu większości badań i procedur używane są jodowe środki kontrastowe. Do diagnostyki przy zastosowaniu techniki rezonansu magnetycznego (MR) używane są z kolei związki chelatowe gadolinu. W przypadku wystąpienia nefropatii kontrastowej nie dysponujemy żadnymi specyficznymi metodami leczenia. W związku z tym najwłaściwszym sposobem postępowania przy zagrożeniu wystąpieniem NK jest postępowanie prewencyjne. U pacjentów z prawidłową czynnością nerek sprowadza się ono do dbałości o prawidłowe nawodnienie. Artykuł prezentuje sposoby postępowania w przypadku konieczności podania dożylnego środka cieniującego u chorych obarczonych czynnikami ryzyka.
Discipline
Year
Volume
6
Issue
1
Pages
39-43
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego, Warszawa. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego, Warszawa. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
References
 • 1. Niemczyk S., Giers K: Nefropatia pokontrastowa. Terapia 2008; 11: 60-64.
 • 2. Mitchell A.M., Jones A.E., Tumlin J.A. i wsp.: Incidence of contrasted-induced nephropathy after contrast-enhanced computed tomography in the outpatient setting. Clin. J. Am. Soc. Nephrol. 2010; 5: 4-9.
 • 3. Sadowski E.A., Bennett L.K, Chan M.R i wsp.: Nephrogenic systemic fibrosis: risk factors and incidence estimation. Radiology 2007; 243: 148-157.
 • 4. Rudnick M.R, Tumlin J.A.: Prevention of radiocontrast media-induced acute kidney injury (acute renal failure). www.uptodate.com.
 • 5. Kagan A., Sheikh-Hamad D.: Contrast-induced kidney injury: focus on modifiable risk factors and prophylactic strategies. Clin. Cardiol. 2010; 33: 62-66.
 • 6. Patzer T.: Nephrotoxicity as a cause of acute kidney injury in children. Pediatr. Nephrol. 2008; 23: 2159-2173.
 • 7. Witkowicz J.: Czy stosowanie gadolinowych środków cieniujących u chorych z przewlekłą chorobą nerek jest bezpieczne? Nefrol. Dial. Pol. 2009; 13: 10-14.
 • 8. Herzog CA.: Choroby nerek w kardiologii. Nefrologia i Nadciśnienie Tętnicze 2009; 3; 129-133.
 • 9. Kinbara T., Hayano T., Ohtani N. i wsp.: Efficacy of N-acetylcysteine and aminophylline in preventing contrast-induced nephropathy. J. Cardiol. 2010; 55: 174-179.
 • 10. Prejbisz A.: Stanowisko grupy ekspertów dotyczące diagnostyki obrazowej i wskazań do wykonywania zabiegów przezskómej angioplastyki zwężenia tętnicy nerkowej u chorych z nadciśnieniem tętniczym. Nadciśnienie Tętnicze 2009; 13:291-297.
 • 11. Cowper S.E.: Nephrogenic systemie fibrosis: a review and exploration of the role of gadolinium. Adv. Dermatol. 2007; 23: 131-154.
 • 12. Haase M., Bellomo R, Devarajan P. i wsp.: Accuracy of neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) in diagnosis and prognosis in acute kidney injury: a systematic review and meta-analysis. Am. J. Kidney Dis. 2009; 54: 1012-1024.
 • 13. Bennett M.R, Ravipati N, Ross G. i wsp.: Using pro-teomics to identify preprocedural risk factors for contrast induced nephropathy. Proteomics Clinical Applications 2008; 2: 1058-1064.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-d3f9ef26-f892-4e95-87c7-42ddb1e16c28
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.