PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 5 | 1 | 33-36
Article title

Uwarunkowania środowiskowe zakażenia Helicobacter pylori u dzieci

Content
Title variants
EN
Dependence between environmental factors and Helicobacter pylori infection in children
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Introduction: Helicobacter pylori (H. pylori) infection is a world problem. It occurs in children and adults and concerns half population of the whole world and the number of the infected increases on the average by 0.5-1.0% a year. Epidemiologic data related to H. pylori infection in children differ dependently on the country they come from. In literature there is a consensus of opinions as regards the increase of the prevalence of the infection with age. The influence of socioeconomic and hygienic conditions on the prevalence of H. pylori infection has been emphasized. Aim of this study was evaluation of environmental conditions and hygienic habits of children with H. pylori infection. Clinical material: Three hundred and two children, aged 1-18 years (mean 10.1) from Piotrków Trybunalski. Methods: Serum level of anti-H. pylori antibodies IgG class was assessed with ELISA. A questionnaire concerning the socioeconomic conditions of the child’s family, hygienic habits. Results: H. pylori infection was diagnosed in 37% children. Living and sanitary conditions were similar in both groups, but in the H. pylori-negative group the metric area per person was significantly larger. In H. pylori-seropositive children a greater number of adult household members was observed and more families lacking money for covering the cost of living. Infected children significantly less frequently washed their hands before meals, after returning home, using toilet, contact with animals and more frequently ate unwashed fruit, and in this group children used someone else’s toothbrushes. Conclusions: In the families of children with H. pylori infection worse socioeconomic conditions were observed and these children had bad hygienic habits.
PL
Wstęp: Zakażenie bakterią Helicobacter pylori jest problemem ogólnoświatowym. Występuje zarówno u dzieci, jak i u dorosłych, a liczba zakażonych wzrasta średnio o 0,5-1% rocznie. Dane epidemiologiczne dotyczące zakażenia H. pylori u dzieci różnią się w zależności od kraju, z którego pochodzą. W piśmiennictwie panuje zgodność, że częstość zakażenia rośnie wraz wiekiem. Podkreśla się wpływ złych warunków socjoekonomicznych i higienicznych na częstość występowania zakażenia H. pylori. Celem pracy była ocena warunków środowiskowych i nawyków higienicznych dzieci z zakażeniem H. pylori. Materiał kliniczny stanowiło 302 dzieci w wieku 1-18 lat (średnia 10,1 roku) z Piotrkowa Trybunalskiego. Metody: Oceniano poziom przeciwciał anty-H. pylori klasy IgG w surowicy (met. ELISA) i przeprowadzono ankietę dotyczącą warunków socjoekonomicznych rodziny dziecka oraz nawyków higienicznych. Wyniki: Na podstawie badań serologicznych u 37% badanych rozpoznano zakażenie H. pylori. Warunki mieszkaniowe i sanitarne u dzieci zakażonych i niezakażonych były dobre i podobne, ale w tej drugiej grupie dzieci metraż na osobę był istotnie większy. W rodzinach dzieci H. pylori-seropozytywnych odnotowano większą liczbę dorosłych domowników, więcej rodzin, którym brakuje pieniędzy na utrzymanie (opłata czynszu, zakup leków). Dzieci zakażone istotnie rzadziej niż niezakażone myły ręce przed posiłkiem, po przyjściu do domu, skorzystaniu z toalety, kontakcie ze zwierzętami. Także dzieci H. pylori+ częściej jadły niemyte owoce i używały cudzych szczoteczek do mycia zębów. Wnioski: W rodzinach dzieci z zakażeniem H. pylori występują gorsze warunki socjoekonomiczne, a dzieci mają złe nawyki higieniczne.
Discipline
Year
Volume
5
Issue
1
Pages
33-36
Physical description
Contributors
 • Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej Darmed, Piotrków Trybunalski. Kierownik: lek. med. Grzegorz Paradowski
 • Klinika Gastroenterologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Panas
 • Klinika Gastroenterologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Panas. Zakład Żywienia w Chorobach Przewodu Pokarmowego, Uniwersytet Medyczny, Łódź. Kierownik Zakładu: dr hab. n. med. Leokadia Bąk-Romaniszyn
References
 • 1. Płaneta-Małecka I., Czkwianianc E., Bąk-Romaniszyn L. i wsp.: Zakażenie Helicobacter pylori u dzieci, jego następstwa i leczenie. Medical Science Review 2002; Gastroenterologia 2002; 1: 5-17.
 • 2. Bąk-Romaniszyn L., Płaneta-Małecka I., Mękarska-Paradowska I. i wsp.: Czynne zakażenie Helicobacter pylori u dzieci z dodatnim mianem przeciwciał anty-H. pylori. Stand. Med. 2003; 5: supl. 11: 92-95.
 • 3. Misiewicz J.J.: Helicobacter pylori comes of age. Gastroenterol. Pol. 1994; 1: 203-208.
 • 4. Hassal E.: Helicobacter pylori infection in children. W: Hunt R.H., Tytgat G.N.J.: Helicobacter pylori. Basic Mechanisms to Clinical Cure 2000. Kluwer Academic Publishers, Boston 2000: 575-585.
 • 5. Rowicka G.: Choroba wrzodowa. Klin. Pediatr. 2000; 8: 533-535.
 • 6. Dzieniszewski J., Jarosz M. i Grupa Robocza PTG: Postępowanie w zakażeniu Helicobacter pylori (rok 2004). Wytyczne opracowane przez Grupę Roboczą Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Gastroenterol. Pol. 2004; 11: 41-48.
 • 7. Iwańczak F., Maciorkowska E., Kaczmarski M. i wsp.: Badania epidemiologiczne częstości występowania zakażenia Helicobacter pylori u dzieci w Polsce. Pediatr. Współ. 2004; 4: 6: 345-350.
 • 8. Dore M.P., Malaty H.M., Graham D.Y. i wsp.: Risk factor associated with Helicobacter pylori infection among children in a defined geographic area. Clin. Infect. Dis. 2002; 35: 240-245.
 • 9. Bąk-Romaniszyn L., Płaneta-Małecka I., Janakowski A. i wsp.: Zakażenie Helicobacter pylori w skupiskach dziecięcych makroregionu łódzkiego. Lek. Wojsk. 1999; supl. II: 52-55.
 • 10. Zielińska-Duda H., Czerwonka-Szaflarska M., Zielińska I.: Analiza rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży z zakażeniem Helicobacter pylori. Pediatr. Pol. 2007; 82: 395-402.
 • 11. Czerwonka-Szaflarska M., Parzęcka M.: Rodzinne występowanie zakażenia Helicobacter pylori - aktualny stan wiedzy. Pediatr. Pol. 2006; 81: 679-683.
 • 12. Czkwianianc E., Bąk-Romaniszyn L., Durko A. i wsp.: Badania epidemiologiczne w aspekcie uwarunkowań środowiskowych zakażenia H. pylori w Łodzi i województwie łódzkim. Polish J. Environ. Stud. 2006; 15: 5b; 241-244.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-d31b8302-a202-4539-9d72-0491157a241d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.