PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 17 | 70 | 188–196
Article title

Diagnostic errors in musculoskeletal ultrasound imaging and how to avoid them

Content
Title variants
PL
Błędy i pomyłki w diagnostyce ultrasonograficznej układu mięśniowo-szkieletowego – przyczyny i sposoby ich unikania
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article reviews the major challenges related to the principles of the correct technique of musculoskeletal ultrasound (MSK US). All the crucial aspects of correct MSK soft tissue diagnosis have been discussed, including equipment settings, use of recent image software innovations and ultrasound standoff pads, and correct transducer positioning. The importance of the fundamental principles of MSK US, facilitating good quality image and limiting the occurrence of artifacts, has been highlighted. The most common artifacts of the musculoskeletal system have been described, including those that diagnostically helpful, such as the presence of echo enhancement deep to a fluidfilled structure, or an acoustic shadow behind a calcification. The presence of acoustic shadow in the context of lesions of a different type has also been discussed. The common anisotropy-related artifacts, frequently leading to diagnosis of a pathological condition where none is present, have been elaborated on. The frequently encountered mirror reflection artifact has been described. Special attention has been paid to the means of either eliminating, or taking advantage of artifacts for the correct diagnosis of musculoskeletal lesions. The possibilities and technique of correct differentiation of hypoechoic or anechoic foci, commonly found in the pathological conditions of the musculoskeletal system, have been analysed. Non-typical ultrasound findings leading to misdiagnosis of given pathological conditions have been discussed.
PL
W pracy omówiono podstawowe problemy dotyczące zasad poprawnego wykonania badania ultrasonograficznego narządu ruchu. Przedstawiono kwestie istotne dla specyfiki diagnostyki tkanek miękkich układu mięśniowo-szkieletowego, takie jak ustawienie aparatu, zastosowanie nowych programów poprawiających jakość obrazu, wykorzystanie przystawki dystansującej oraz prawidłowe ułożenie głowicy. Zwrócono uwagę, że podstawowe zasady wykonywania badania pozwalają uzyskać lepszy obraz i zmniejszyć występowanie artefaktów. Opisano najczęściej występujące w narządzie ruchu artefakty, niekiedy uznawane za korzystne diagnostycznie, jak obecność wzmocnienia echa za zbiornikiem płynu lub cienia akustycznego za zwapnieniem. Omówiono występowanie objawu cienia akustycznego również w przypadku innych zmian. Przedstawiono częsty objaw anizotropii, który jest przyczyną błędów w ocenie obrazu ultrasonograficznego, powoduje bowiem rozpoznanie patologii w miejscu, gdzie jej nie ma. Opisano również często obserwowany w narządzie ruchu artefakt odbicia lustrzanego. Zwrócono uwagę na sposób i możliwości wyeliminowania lub świadomego wykorzystania artefaktów w diagnostyce układu mięśniowo-szkieletowego. Omówiono możliwości i technikę różnicowania ognisk hipoechogenicznych lub bezechowych, często spotykanych w zmianach patologicznych narządu ruchu. Przedstawiono nietypowe obrazy niektórych patologii mogące powodować błędy w ich interpretacji. Artykuł w wersji polskojęzycznej jest dostępny na stronie http://jultrason.pl/index.php/wydawnictwa/volume-17-no-70
Discipline
Year
Volume
17
Issue
70
Pages
188–196
Physical description
Contributors
 • Diagnostic Imaging Department, 2nd Faculty of Medicine, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland
 • Medical Radiology Department, Military Institute of Medicine, Warsaw, Poland
References
 • 1. Nowicki A: Ultrasonografia: wprowadzenie do obrazowania i metod dopplerowskich. Wydawnictwo IPPT PAN, Warszawa 2016.
 • 2. Derci LE, Rizzatto G: Technical requirements. In: Bianchi S, Martinoli C (eds.): Ultrasound of the Musculoskeletal System. Springer, Berlin 2007: 1–16.
 • 3. Claudon M, Tranquart F, Evans DH, Lefèvre F, Correas M: Advances in ultrasound. Eur Radiol 2002: 12: 7–18.
 • 4. Laing FC: Commonly encountered artifacts in clinical ultrasound. Semin Ultrasound CT MR 1983; 4: 27–43.
 • 5. Thickman DI, Ziskin MC, Goldenberg NJ, Linder BE: Clinical manifestations of the comet-tail artifacts. J Ultrasound Med 1983; 2: 225–230.
 • 6. Ziskin MC, Thickman DI, Goldenberg NJ, Lapayowker MS, Becker JM: The comet-tail artifact. J Ultrasound Med 1982; 1: 1–7.
 • 7. Fornage BD: The hypoechoic normal tendon. A pitfall. J Ultrasound Med 1987; 6: 19–22.
 • 8. Koski JM, Saarakkala S, Helle M, Hakulinen U, Heikkinen JO, Hermunen H: Power Doppler ultrasonography and synovitis: correlating ultrasound imaging with histopathological findings and evaluating the performance of ultrasound equipements. Ann Rheum Dis 2006; 65: 1590–1595.
 • 9. Torp-Pedersen ST, Terslev L: Settings and artifacts in colour/power Doppler ultrasound in rheumatology. Ann Rheum Dis 2008; 67: 143– 149.
 • 10. Kraushaar BS, Nirschl RP: Tendinosis of the elbow (tennis elbow). Clinical features and findings histological and electron microscopy studies. J Bone Joint Surg Am 1999; 81: 259–278.
 • 11. Kowalska B: Assessment of the utility of ultrasonography with high- -frequency transducers in the diagnosis of entrapment neuropathies. J Ultrason 2014; 14: 371–392.
 • 12. Teh J: Ultrasound of soft tissue masses of the hand. J Ultrason 2012; 12: 381–401.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-d2fc5151-a004-47de-9f80-1805864deb0a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.