PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 10 | 177-188
Article title

Laktoferyna – białko multipotencjalne

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Laktoferyna jest białkiem występującym w płynach ustrojowych i wydzielinach śluzowych, między innymi w siarze, mleku, łzach, ślinie oraz w neutrofilach. Wykazuje ona szereg różnego rodzaju aktywności, dlatego od kilkudziesięciu lat przyciąga uwagę badaczy. Do tej pory udowodniono jej działanie immunoregulacyjne, przeciwzapalne, bakteriostatyczne, antybakteryjne, antygrzybicze oraz antywirusowe. Przypisuje się jej również działanie antynowotworowe. W poniższej pracy przedstawiono budowę i funkcje, które pełni w zależności od miejsca, w jakim jest wydzielana. Wyjaśnienie roli i mechanizmu działania laktoferyny wciąż wymaga dalszych badań. Niezwykle interesującą kwestią jest to, w jaki sposób pojedyncze białko może wykonywać szereg różnego rodzaju funkcji.
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • Al-Sheikh H., Effect of Lactoferrin and Iron on the Growth of Human Pathogenic Can-dida Species, “Pakistan Journal of Biological Sciences” 2009, No. 12 (1), s. 91–94.
 • Artym J., Laktoferyna – niezwykłe białko, Warszawa 2012.
 • Baker E. N., Baker H. M., A Structural Framework for Understanding the Multifunctional Character Of Lactoferrin, “Biochimie” 2009, No. 91 (1), s. 3–10.
 • Beddek A. J., Schryvers A. B., The Lactoferrin Receptor Complex in Gram Negative Bac-teria, “BioMetals” 2010, No. 23 (3), s. 377–386.
 • Bellamy W. et al., Identification of the Bactericidal Domain of Lactoferrin, “Biochimica et Biophysica Acta (BBA)/Protein Structure and Molecular” 1992, No. 1121 (1–2), s. 130–136.
 • Berlutti F. et al., Antiviral properties of Lactoferrin/-A Natural Immunity Molecule, “Mo-lecules” 2011, No. 16 (8), s. 6992–7012.
 • Brouwer C. P. J. M., Rahman M., Welling M. M., Discovery and Development of a Syn-thetic Peptide Derived from Lactoferrin for Clinical Use, “Peptides” 2011, No. 32 (9), s. 1953–1963.
 • Farnaud S. J. C. et al., Saliva: Physiology and Diagnostic Potential in Health and Dis-ease, “The Scientific World Journal” 2010, No. 10, s. 434–456.
 • Francis N. et al., Lactoferrin Inhibits Neutrophil Apoptosis Via Blockade of Proximal Apoptotic Signaling Events, “Biochimica et Biophysica Acta – Molecular Cell Research” 2011, No. 1813 (10), s. 1822–1826.
 • Godoy-Gallardo M. et al., Covalent Immobilization of hLf1-11 Peptide on a Titanium Surface Reduces Bacterial Adhesion and Biofilm Formation, “Acta Biomaterialia” 2014, No. 10 (8), s. 3522–3534.
 • Gould I. M., Treatment of Bacteraemia: Meticillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) to Vancomycin-Resistant S. aureus (VRSA), “International Journal of Antimicrobial Agents” 2013, No. 42 (SUPPL.1), S17–S21.
 • Graudal N. et al., Diagnostic Value of Lactoferrin Analysis in Pleural Effusions, “European Journal of Clinical Chemistry and Clinical Biochemistry” 1994, No. 32 (7), s. 521–524.
 • Jenssen H., Hancock R. E. W., Antimicrobial Properties of Lactoferrin, “Biochimie” 2009, No. 91 (1), s. 19–29.
 • Levay P. F., Viljoen M., Lactoferrin: A General Review, “Haematologica” 1995, No. 80 (3), s. 252–267.
 • Liao Y., Jiang R., Lönnerdal B., Biochemical and Molecular Impacts of Lactoferrin on Small Intestinal Growth and Development During Early Life, “Biochemistry and Cell Bi-ology” 2012, No. 90 (3), s. 476–484.
 • Małaczewska J., Rotkiewicz Z., Lactoferrin – A Multipotential Protein, „Medycyna Weterynaryjna” 2007, nr 63 (2), s. 136–139.
 • van der Strate B. W. A. et al., Antiviral Activities of Lactoferrin, “Antiviral Research” 2010, No. 52 (3), s. 225–239.
 • Wakabayashi H. et al., Lactoferrin for Prevention of Common Viral Infections, “Journal of Infection and Chemotherapy” 2014, No. 20 (11), s. 666–671.
 • Wong J. H. et al., A Study of Effects of Peptide Fragments of Bovine and Human Lactoferrins on Activities of Three Key HIV-1 Enzymes, “Peptides” 2014, No. 62, s. 183–188.
 • Wong S. H. et al., Lactoferrin is a Survival Factor for Neutrophils in Rheumatoid Synovi-al Fluid, “Rheumatology” 2009, No. 48 (1), s. 39–44.
 • Yekta M. A. et al., Lactoferrin Inhibits E. coli O157:H7 Growth and Attachment to Intes-tinal Epithelial Cells, “Veterinarni Medicina” 2010, No. 55 (8), s. 359–368.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-d2a42036-9df4-47d3-ae51-643eabfc3c48
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.