PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2006 | 6 | 1 | 58-61
Article title

Zanik mięśnia czworobocznego u 11-letniego chłopca – opis przypadku

Content
Title variants
EN
Trapezius muscle atrophy in an 11-year-old boy. Case report
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The article describes the case of an 11-year-old boy who showed symptoms of the atrophy at his right shoulder. The child, diagnosed with the right shoulder plexus damage (MRI of the right shoulder plexus and the cervical spine was normal), was sent to EMG laboratory in Bydgoszcz. EMG tests did not show any features of the right shoulder plexus damage. The clinical examination showed the wrong position of the shoulder blade, difficulty with shoulder raising and arm abduction. The atrophy was limited to the trapezius muscle. No dysesthesia was observed. A little scar was located at the lateral cervical triangle, behind the sternocleidomastoid muscle. The scar resulted from the removal of the enlarged lymph node. The shoulder muscles atrophy occurred a few months later. Neither the boy nor his mother associated these events. On the basis of clinical examination and EMG tests the boy was diagnosed with the damage of the eleventh right nerve. The lymph nodes removal at the lateral cervical triangle is the most frequent cause of the accessory nerve damage. Other causes include: cranial basis tumors, basal skull and condylar fractures, accessory nerve neurinoma, carotid artery endarterectomy, internal carotid vein catheterizations, pulling, injury, painful atrophy of the shoulder zone muscles. Main problems with treating traumatic (and iatrogenic) damages of the accessory nerve include wrong diagnosis and conservative therapy. The best results of surgical procedures are obtained up to 3-month period following the injury. Differential diagnosis of the shoulder muscle atrophy should take into account the possibility of the accessory nerve damage.
PL
Opisano przypadek 11-letniego chłopca, u którego wystąpiły zaniki w obrębie barku prawego. Dziecko trafiło do pracowni EMG w Bydgoszczy z rozpoznaniem uszkodzenia splotu barkowego prawego – MRI splotu barkowego prawego i kręgosłupa szyjnego bez odchyleń. W badaniu EMG nie stwierdzono cech uszkodzenia splotu barkowego prawego. W badaniu klinicznym dominowało nieprawidłowe ustawienie łopatki, utrudnione unoszenie barku i odwodzenie ramienia. Zanik był ograniczony do mięśnia czworobocznego. Nie obserwowano zaburzeń czucia. W obrębie bocznego trójkąta szyi, za mięśniem mostkowo-obojczykowo-sutkowym prawym zlokalizowano niewielką bliznę. Blizna ta była wynikiem usunięcia powiększonego zapalnie węzła chłonnego. Zaniki mięśni barku wystąpiły kilka miesięcy później. Matka i dziecko nie kojarzyli razem tych wydarzeń. Na podstawie badania klinicznego i badania EMG rozpoznano u chłopca uszkodzenie n. XI prawego. Usunięcie węzłów chłonnych w bocznym trójkącie szyi jest najczęstszą przyczyną uszkodzenia nerwu dodatkowego. Inne przyczyny uszkodzeń tego nerwu to: guzy podstawy czaszki, złamania podstawy czaszki i kłykcia potylicznego, nerwiaki nerwu dodatkowego, endarterektomia tętnicy szyjnej, cewnikowanie żyły szyjnej wewnętrznej, naciągnięcie, uraz, bolesny zanik mięśni pasa barkowego. Główne problemy w leczeniu urazowych, w tym jatrogennych, uszkodzeń nerwu dodatkowego to złe rozpoznanie i leczenie zachowawcze. Najlepsze wyniki leczenia operacyjnego uzyskuje się do trzech miesięcy od urazu. W diagnostyce różnicowej zaników mięśni w obrębie barku należy zwrócić uwagę na możliwość uszkodzenia nerwu dodatkowego.
Discipline
Year
Volume
6
Issue
1
Pages
58-61
Physical description
Contributors
 • Szpital Uniwersytecki im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, Zespół Specjalistycznych Poradni Przyklinicznych, Pracownia EMG, tel. 0 607 430 372
References
 • 1. Bahrami M.H., Rayegani S.M., Zare A.: Studying nerve conduction velocity and latency of accessory nerve motor potential in normal persons. Electromyogr. Clin. Neurophysiol. 2004; 44: 11-14.
 • 2. Sander H.W., Saadeh P.B., D’Alessandri C.J., Chokroverty S.: Trapezius CMAP amplitude asymmetry in accessory neuropathy. Electromyogr. Clin. Neurophysiol. 1999; 39:411-414.
 • 3. Bochenek A., Reicher M.: Anatomia człowieka. TomV, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1989.
 • 4. Nason R.W, Abdulrauf B.M., Stranc M.F.: The anatomy of the accessory nerve and cervical lymph node biopsy. Am. J. Surg. 2000; 180: 241-243.
 • 5. DeToledo J.C., David N.J.: Innervation of the sternocleidomastoid and trapezius muscles by the accessory nucleus. J. Neuroophthalmol. 2001; 21: 214-216.
 • 6. MumenthalerM., Schliack H. (red.): Uszkodzenia nerwów obwodowych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1998.
 • 7. Brown H., Burns S., Kaiser C.W.: The spinal accessory nerve plexus, the trapezius muscle, and shoulder stabilization after radical neck cancer surgery. Ann. Surg. 1988: 208: 654-661.
 • 8. Stacey R.J., O’Leary S.T., Hamlyn P.J.: An anomaly in the nerve supply of the trapezius muscle. Clin. Anat. 1996; 9: 414-416.
 • 9. Bodner G., Harpf C., Gardetto A. i wsp.: Ultrasonography of the accessory nerve: normal and pathologic findings in cadavers and patients with iatrogenic accessory nerve palsy. J. Ultrasound Med. 2002; 21: 1159-1163.
 • 10. Friedenberg S.M., Zimprich T, Harper C.M.: The natural history of long thoracic and spinal accessory neuropathies. Muscle Nerve 2002; 25: 535-539.
 • 11. Chandawarkar R.Y., Cervino A.L., Pennington G.A.: Management of iatrogenic injury to the spinal accessory nerve. Plast. Reconstr. Surg. 2003; 111: 611-617.
 • 12. Donner T.R., Kline D.G.: Extracranial spinal accessory nerve injury. Neurosurgery 1993; 32: 907-910.
 • 13. Krause H.R.: Reinnervation of the trapezius muscle after radical neck dissection. J. Craniomaxillofac. Surg. 1994; 22: 323-329.
 • 14. Nakamichi K., Tachibana S.: Iatrogenic injury of the spinal accessory nerve. Results of repair. J. Bone Joint Surg. Am. 1998; 80: 1616-1621.
 • 15. Petrera J.E., Trojaborg W.: Conduction studies along the accessory nerve and follow-up of patients with trapezius palsy. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 1984; 47: 630-636.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-d2590c0a-dbed-467d-8e1e-524c6688c7c1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.