PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 11 | 2 | 15-20
Article title

Spinal pain syndromes among video game players

Content
Title variants
PL
Zespoły bólowe kręgosłupa u graczy komputerowych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Aim of the study: The purpose of this study was to assess the occurrence of spinal pain syndromes among video game players. Material and methods: 550 persons took part in the survey, including 494 (89.8%) men and 56 (10.2%) women playing video games. The study was conducted using an online questionnaire created using Google Forms. The questionnaire contained 27 questions, including questions about time spent in sitting position, occurrence of spinal pain, ways of dealing with pain and knowledge of the principles of spinal pain prophylaxis. Results: 70% of respondents play on the computer seven days a week, about 3-4 hours a day. Half of the surveyed players devoted one to two hours a day to physical exercise, one third of the study subjects less than an hour, while every third video game player performed physical activity 3-4 times a week. When pain comes, almost 70% of respondents wait for it to subside, every fourth person treats themselves and the rest seeks help of a doctor or physiotherapist. Conclusions: There was no correlation between the number of years spent on playing video games and the occurrence of spinal pain as well as between the daily number of hours spent on playing video games and the occurrence of spinal pain.
PL
Cel pracy: Celem niniejszej pracy była ocena występowania zespołów bólowych kręgosłupa u graczy komputerowych. Materiał i metody: W przeprowadzonym badaniu ankietowym wzięło udział 550 osób w tym 494 (89,8%) mężczyzn i 56 (10,2%) kobiet grających w gry komputerowe. Badania przeprowadzono za pomocą internetowego kwestionariusza ankiety stworzonego z wykorzystaniem Formularzy Google. Ankieta zawierała 27 pytań, wśród których znalazły się m.in. pytania o czas spędzany w pozycji siedzącej, występowanie dolegliwości bólowych kręgosłupa, sposoby radzenia sobie z bólem oraz o znajomość zasad profilaktyki bólów kręgosłupa. Wyniki: Pawie 70% badanych gra na komputerze siedem dni w tygodniu, około 3-4 godzin dziennie. Połowa badanych graczy poświęcała wysiłkowi fizycznemu od jednej do dwóch godzin dziennie, jedna trzecia badanych mniej niż godzinę natomiast co trzeci gracz komputerowy uprawiał aktywność fizyczną 3-4 razy w tygodniu. W przypadku wystąpienia bólu prawie 70% ankietowanych czeka aż ból sam ustąpi, co czwarta osoba leczy się sama a pozostałe osoby korzystają z pomocy lekarza lub fizjoterapeuty. Wnioski: Nie wykazano zależności między stażem grania w gry komputerowe, a występowaniem dolegliwości bólowych kręgosłupa a także między dzienną liczbą godzin poświęcanych na granie w gry komputerowe, a występowaniem dolegliwości bólowych kręgosłupa.
Keywords
Discipline
Year
Volume
11
Issue
2
Pages
15-20
Physical description
Contributors
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Wydział Rehabilitacji Ruchowej University of Physical Education in Krakow, Faculty of Rehabilitation, Poland
author
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Wydział Rehabilitacji Ruchowej University of Physical Education in Krakow, Faculty of Rehabilitation, Poland
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Wydział Rehabilitacji Ruchowej University of Physical Education in Krakow, Faculty of Rehabilitation, Poland
References
 • [1] Witkowska M. Funkcjonowanie wykonawcze profesjonalnych graczy komputerowych. Homo Ludens. 2016;1(9):35-40.
 • [2] Hallmann K, Giel T. eSports – Competitive sports or recreational activity? Sport Management Review, Elsevier. 2018;21(1):14-20.
 • [3] Pasiut S, Osińska A. Zespoły bólowe kręgosłupa – analiza czynników ryzyka i częstości występowania dolegliwości. Rehabilitacja Medyczna. 2016;20(1):12-22.
 • [4] Drężewska M, Sieroń A, Śliwiński Z. Ocena efektów analgetycznych terapii wibroakustycznych w leczeniu dolegliwości bólowych części lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa u pracowników biurowych. Fizjoterapia Polska. 2013;3(13):8-13.
 • [5] Stodolny J, Stodolna-Tukendorf J. Jak chronić swój kręgosłup? Busko-Zdrój: ZL Natura. 2017
 • [6] Czaprowski D, Leszczewska J, Sitarski D. Czy istnieje „idealna” pozycja siedząca? Postępy Rehabilitacji. 2014;(3):47-54.
 • [7] Kaczor-Szkodny P, Horoch CA, Kulik TB. Pacian A, Kawiak-Jawor E, Kaczouk M. Aktywność fizyczna i formy spędzania wolnego czasu wśród uczniów w wieku 12-15 lat. Medycyna Ogólna Nauki o Zdrowiu. 2016;22(2):113-119.
 • [8] Kozińska J, Redo K, Drygas W. Poziom aktywności fizycznej młodzieży łódzkich szkól ponadpodstawowych. Medycyna Sportowa. 2014;1(4): 37-48.
 • [9] Sochacka L, Wojtyłko A. Aktywność fizyczna studentów studiów stacjonarnych kierunków medycznych i niemedycznych. Medycyna Środowiskowa. 2013;16(2): 53-58.
 • [10] Smolis-Bąk E, Kwakowicz M, Kowalik I. Majda W, Kazimierska B. Wpływ aktywności fizycznej i stosowania zasad ergonomii na występowanie wybranych zespołów bólowych u pracowników biurowych. Postępy Rehabilitacji. 2015;(2),5-11.
 • [11] Bukłaho K, Cybulski M, Ustymowicz-Farbiszewska J. Krajewska-Kułak E. Styl życia a występowanie dolegliwości bólowych kręgosłupa wśród studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne. 2017;26(1):19-25.
 • [12] Sieradzki M, Krajewska-Kułak E, Van Damme-Ostapowicz K, Ocena występowania zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa w populacji studentów kierunku fizjoterapia. Problemy Higieny i Epidemiologii. 2013;94(3):451-458.
 • [13] Ciepłowska A, Waszkowiak K, Jędrusek-Golińska A. Szymandera-Buszka K, Kmiecik D, Kobus-Cisowska J. Stan odżywienia i zachowania żywieniowe pracowników biurowych poznańskich korporacji – badania pilotażowe. Problemy Higieny i Epidemiologii. 2017;98(4):387-392.
 • [14] Zejda JE, Bugajska J, Kowalska M. Krzych L, Mieszkowska M, Brozek. Dolegliwości ze strony kończyn górnych, szyi i pleców u osób wykonujących pracę biurową z użyciem komputera. Medycyna Pracy. 2009;60(5):359-367.
 • [15] Drozda K, Lewandowski J, Górski P. Bóle kręgosłupa u młodzieży szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałej w środowisku miejskim w Polsce na przykładzie Poznania. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja. 2011;5(6):489-503.
 • [16] Diepenmaat ACM, van der Wal MF, de Vet HCW. Hirasing RA. Neck/Shoulder, Low Back, and Arm Pain in Relation to Computer Use, Physical Activity, Stress, and Depression among Dutch Adolescents. Pediatrics. 2006;117:412.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-d23e9fba-2e02-4872-a77d-42fb4f975601
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.