PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 9 | 3 | 203-208
Article title

Poszerzenie układu komorowego mózgowia u płodu – diagnostyka różnicowa

Content
Title variants
EN
Widening of foetal cerebral ventricles – diff erential diagnosis
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Widening of foetal cerebral ventricles is one of the most commonly diagnosed anomalies of the foetal brain and one of the most common reason, why pregnant women are referred to the referral centre. This abnormal finding very often is misdiagnosed as the hydrocephalus, but it is not the hydrocephalus according to the classical definition. Extended cerebral fluid accommodation in foetus may be an isolated finding, but it may also coexist with other anomalies of the brain, other congenital anomalies and also with genetic syndromes – in each case of the cerebral ventricles widening, other abnormalities should be excluded. Presence of other anomalies changes the prognosis for the foetus/neonate and determines further parental counselling. In the case of hydrocephalus prenatal intervention may be considered, whereas other foetal brain anomalies (e.g. holoprosencephaly) may be lethal conditions, so appropriate diagnosis of the anomaly is crucial for planning of the perinatal care. Here we present foetal brain anomalies coexisting with extended cerebral fluid accommodation or suggesting foetal hydrocephalus, and their characteristic features, which should be considered in differential diagnosis.
PL
Jedną z najczęściej rozpoznawanych w prenatalnym badaniu ultrasonograficznym anomalii ośrodkowego układu nerwowego jest poszerzenie komór bocznych mózgowia – z tego właśnie powodu ciężarne najczęściej kierowane są do ośrodka referencyjnego. Nieprawidłowość tę często mylnie określa się mianem wodogłowia, podczas gdy nie każde poszerzenie komór bocznych mózgu jest w klasycznym rozumieniu wodogłowiem. Poszerzenie przestrzeni płynowych mózgowia może być u płodu anomalią izolowaną, ale może także towarzyszyć innym nieprawidłowościom (w obrębie samego mózgowia, jak również innym wadom oraz nieprawidłowościom genetycznym), dlatego zawsze stwierdzenie tej anomalii w przesiewowym badaniu ultrasonograficznym powinno skłaniać do poszukiwania nieprawidłowości w obrębie innych narządów. Obecność innych wad zasadniczo zmienia rokowanie dla płodu/noworodka oraz tryb postępowania, jakie powinno być zaproponowane ciężarnej. W przypadku wodogłowia u płodu należy pamiętać o możliwości jego odbarczenia jeszcze w okresie prenatalnym. Inne anomalie ośrodkowego układu nerwowego (np. holoprosencefalia) są wadami letalnymi, dlatego też właściwe zdiagnozowanie występującej patologii ma kluczowe znaczenie dla udzielenia prawidłowego poradnictwa przyszłym rodzicom i zaplanowania odpowiedniej opieki perinatalnej. Poniżej zaprezentowano przegląd anomalii ośrodkowego układu nerwowego związanych z poszerzeniem komór mózgowia (lub mogących je sugerować), jakie mogą zostać stwierdzone u płodu, wraz z cechami charakterystycznymi, które należy uwzględnić w diagnostyce różnicowej.
Discipline
Year
Volume
9
Issue
3
Pages
203-208
Physical description
Contributors
 • Zakład Diagnostyki i Profilaktyki Wad Wrodzonych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
 • Zakład Diagnostyki i Profilaktyki Wad Wrodzonych, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź, tel.: 042 271 11 35
References
 • 1. Pilu G., Falco P., Gabrielli S. i wsp.: The clinical significance of fetal isolated cerebral borderline ventriculomegaly: report of 31 cases and review of the literature. Ultrasound Obstet. Gynecol. 1999; 14: 320-326.
 • 2. Ouahba J., Luton D., Vuillard E. i wsp.: Prenatal isolated mild ventriculomegaly: outcome in 167 cases. BJOG 2006; 113: 1072-1079.
 • 3. Signorelli M., Tiberti A., Valseriati D. i wsp.: Width of the fetal lateral ventricular atrium between 10 and 12 mm: a simple variation of the norm? Ultrasound Obstet. Gynecol. 2004; 23: 14-18.
 • 4. Gaglioti P., Danelon D., Bontempo S. i wsp.: Fetal cerebral ventriculomegaly: outcome in 176 cases. Ultrasound Obstet. Gynecol. 2005; 25: 372-377.
 • 5. Breeze A.C., Alexander P.M., Murdoch E.M. i wsp.: Obstetric and neonatal outcomes in severe fetal ventriculomegaly. Prenat. Diagn. 2007; 27: 124-129.
 • 6. Pilu G., Hobbins J.C.: Sonography of fetal cerebrospinal anomalies. Prenat. Diagn. 2002; 22: 321-330.
 • 7. Senat M.V, Bernard J.P., Schwärzler P. i wsp.: Prenatal diagnosis and follow-up of 14 cases of unilateral ventriculomegaly. Ultrasound Obstet. Gynecol. 1999; 14: 327-332.
 • 8. Goetzinger K.R., Stamilio D.M., Dicke J.M. i wsp.: Evaluating the incidence and likelihood ratios for chromosomal abnormalities in fetuses with common central nervous system malformations. Am. J. Obstet. Gynecol. 2008; 199: 285-287.
 • 9. Mehta T.S., Levine D.: Imaging of fetal cerebral ventriculomegaly: a guide to management and outcome. Semin. Fetal Neonatal Med. 2005; 10: 421-428.
 • 10. Mastrobattista J.M., Pschirrer E.R., Kelley-Martinez M., Ross P. J.: Diagnosis and management of unilateral third-trimester hydrocephalus: a multidisciplinary approach. Am. J. Perinatol. 2008; 25: 499-502.
 • 11. Greco P., Vimercati A., De Cosmo L. i wsp.: Mild ventriculomegaly as a counselling challenge. Fetal Diagn. Ther. 2001; 16: 398-401.
 • 12. Vergani P., Locatelli A., Strobelt N. i wsp.: Clinical outcome of mild fetal ventriculomegaly. Am. J. Obstet. Gynecol. 1998; 178: 218-222.
 • 13. Gaglioti P., Oberto M., Todros T.: The significance of fetal ventriculomegaly: etiology, short- and long-term outcomes. Prenat. Diagn. 2009; 29: 381-388.
 • 14. Breeze A.C., Dey P.K., Lees C.C. i wsp.: Obstetric and neonatal outcomes in apparently isolated mild fetal ventriculomegaly. J. Perinat. Med. 2005; 33: 236-240.
 • 15. Joó J.G., Tóth Z., Beke A. i wsp.: Etiology, prenatal diagnostics and outcome of ventriculomegaly in 230 cases. Fetal Diagn. Ther. 2008; 24: 254-263.
 • 16. Goldstein I., Copel J.A., Makhoul I.R.: Mild cerebral ven-triculomegaly in fetuses: characteristics and outcome. Fetal Diagn. Ther. 2005; 20: 281-284.
 • 17. Lipitz S., Yagel S., Malinger G. i wsp.: Outcome of fetuses with isolated borderline unilateral ventriculomegaly diagnosed at midgestation. Ultrasound Obstet. Gynecol. 1998; 12: 23-26.
 • 18. Benacerraf B.R., Shipp T.D., Bromley B., Levine D.: What does magnetic resonance imaging add to the prenatal sonographic diagnosis of ventriculomegaly? J. Ultrasound Med. 2007; 26: 1513-1522.
 • 19. Schwanitz G., Schuler H., Gembruch U., Zerres K.: Chromosomal findings in fetuses with ultrasonographically diagnosed ventriculomegaly. Ann. Genet. 1993; 36: 150-153.
 • 20. Biggio J.R. Jr, Wenstrom K.D., Owen J.: Fetal open spina bifida: a natural history of disease progression in utero. Prenat. Diagn. 2004; 24: 287-289.
 • 21. Nicolaides K.H., Berry S., Snijders R.J. i wsp.: Fetal lateral cerebral ventriculomegaly: associated malformations and chromosomal defects. Fetal Diagn. Ther. 1990; 5: 5-14.
 • 22. Tomlinson M.W, Treadwell M.C., Bottoms S.F.: Isolated mild ventriculomegaly: associated karyotypic abnormalities and in utero observations. J. Matern. Fetal Med. 1997; 6: 241-244.
 • 23. Thiagarajah S., Henke J., Hogge W.A. i wsp.: Early diagnosis of spina bifida: the value of cranial ultrasound markers. Obstet. Gynecol. 1990; 76: 54-57.
 • 24. Ghi T., Pilu G., Falco P. i wsp.: Prenatal diagnosis of open and closed spina bifida. Ultrasound Obstet. Gynecol. 2006; 28: 899-903.
 • 25. D’Addario V, Rossi A.C., Pinto V i wsp.: Comparison of six sonographic signs in the prenatal diagnosis of spina bifida. J. Perinat. Med. 2008; 36: 330-334.
 • 26. Fichter M.A., Dornseifer U., Henke J. i wsp.: Fetal spina bifida repair - current trends and prospects of intrauterine neurosurgery. Fetal Diagn. Ther. 2008; 23: 271-286.
 • 27. Volpe P., Campobasso C., De Robertis V, Rembouskos G.: Disorders of prosencephalic development. Prenat. Diagn. 2009; 29: 340-354.
 • 28. Volpe P, Paladini D., Resta M. i wsp.: Characteristics, associations and outcome of partial agenesis of the corpus callosum in the fetus. Ultrasound Obstet. Gynecol. 2006; 27: 509-516.
 • 29. Pilu G., Segata M., Ghi T. i wsp.: Diagnosis of midline anomalies of the fetal brain with the three-dimensional median view. Ultrasound Obstet. Gynecol. 2006; 27: 522-529.
 • 30. Lockwood C.J., Ghidini A., Aggarwal R., Hobbins J.C.: Antenatal diagnosis of partial agenesis of the corpus callosum: a benign cause of ventriculomegaly. Am. J. Obstet. Gynecol. 1988; 159: 184-186.
 • 31. Sandri F., Pilu G., Cerisoli M. i wsp.: Sonographic diagnosis of agenesis of the corpus callosum in the fetus and newborn infant. Am. J. Perinatol. 1988; 5: 226-231.
 • 32. Barjot P., von Theobald P., Refahi N. i wsp.: Diagnosis of arachnoid cysts on prenatal ultrasound. Fetal Diagn. Ther. 1999; 14: 306-309.
 • 33. Chen C.P.: Prenatal diagnosis of arachnoid cysts. Taiwan. J. Obstet. Gynecol. 2007; 46: 187-198.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-d221d946-b595-47fd-b97e-1b8cf6f89307
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.