PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 13 | 55 | 408–417
Article title

Ocena przydatności ultrasonografi i 3D centralnego układu nerwowego u noworodków i niemowląt w ocenie krwawienia wewnątrzczaszkowego i jego następstw w badaniu przez ciemiączko przednie

Content
Title variants
EN
Usefulness of 3D sonography of the central nervous system in neonates and infants in the assessment of intracranial bleeding and its consequences when examined through the anterior fontanelle
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Due to the possibility to examine at the patient bedside or incubator, ultrasound imaging
of the central nervous system, particularly through the anterior fontanelle, is the
most common diagnostic examination performed in neonates and infants with neurological
problems. Despite its common application, this method has certain limitations.
These limitations are associated with cross-sections of the cerebral structures that can
be obtained when examining through the anterior fontanelle. The aim of the paper was
to assess the usefulness of three dimensional sonography of the central nervous system
in neonates and infants in the assessment of intracranial bleeding and its consequences
when examined through the anterior fontanelle. The study enrolled 283 patients treated
at the Pediatric Teaching Hospital at the Medical University of Lublin in whom a transfontanelle
cerebral examination was indicated. The two- and three-dimensional ultrasound
examinations of the central nervous system were conducted in 283 patients aged from
1 day to 18 months (mean age: 2 months). 254 three-dimensional examinations were of
diagnostic value. The number of detected pathological lesions was higher in a statistically
signifi cant way (p = 0.007) in the three-dimensional ultrasound examination. In the
authors’ own studies, the highest sensitivity and statistically signifi cant superiority of the
three-dimensional method over the two-dimensional one referred to detecting intraventricular
or intracerebral hemorrhages. Novel techniques of ultrasound imaging, including
the three-dimensional one, have undoubtedly increased the diagnostic possibilities of
sonography and, at the same time, retained all its advantages.
PL
Ultrasonografia centralnego układu nerwowego, a szczególnie obrazowanie przez ciemiączko
przednie, ze względu na możliwość wykonania badania przy łóżku pacjenta
lub też w inkubatorze jest najczęściej stosowaną metodą diagnostyczną u noworodków
i niemowląt z problemami neurologicznymi. Jednak pomimo powszechnego zastosowania
metoda ta ma pewne ograniczenia. Są nimi płaszczyzny przekroju struktur
mózgowia możliwe do uzyskania w obrazowaniu przez ciemiączko przednie. Celem
pracy jest ocena przydatności ultrasonografii trójwymiarowej centralnego układu
nerwowego u noworodków i niemowląt w ocenie krwawienia wewnątrzczaszkowego
i jego następstw w badaniu przez ciemiączko przednie. Badaniami objęto 283 pacjentów
leczonych w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
u których istniały wskazania do badania przezciemiączkowego mózgu. Badanie
ultrasonograficzne centralnego układu nerwowego w opcji dwu- i trójwymiarowej
przeprowadzono u 283 pacjentów w wieku od 1 dnia do 18 miesięcy (średnio 2 miesiące).
W badaniu ultrasonograficznym trójwymiarowym otrzymano 254 wyniki
badań mające wartość diagnostyczną. Liczba zmian patologicznych wykrywanych
w badaniu ultrasonograficznym była znamiennie statystycznie większa (p = 0,007)
w badaniu ultrasonograficznym trójwymiarowym. W badaniach własnych największa
czułość i istotna statystycznie przewaga metody trójwymiarowej nad dwuwymiarową
dotyczyła krwawień do układu komorowego i krwawień wewnątrzmózgowych. Nowe
techniki badania ultrasonograficznego, a wśród nich trójwymiarowego, niewątpliwie
zwiększyły możliwości diagnostyczne ultrasonografii, zachowując przy tym wszystkie
jej zalety.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
55
Pages
408–417
Physical description
Contributors
 • Zakład Radiologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
 • Zakład Radiologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
References
 • 1. O’Hara SM: Extended fi eld of view imaging: the big picture of pediatric patients. J Ultrasound Med 2002; 21: S38.
 • 2. Barnes PD: Neuroimaging and the timing of fetal and neonatal brain injury. J Perinatol 2001; 21: 44–60.
 • 3. Riccabona M, Fritz G, Ring E: Potential applications of three-dimensional ultrasound in the pediatric urinary tract: pictorial demonstration based on preliminary results. Eur Radiol 2003; 13: 2680–2687.
 • 4. Salerno CC, Pretorius DH, Hilton SW, O’Boyle MK, Hull AD, James GM et al.: Three-dimensional ultrasonographic imaging of the neonatal brain in high-risk neonates: preliminary study. J Ultrasound Med 2000; 19: 549–555.
 • 5. Fenster A, Downey DB: Three-dimensional ultrasound imaging. Annu Rev Biomed Eng 2000; 2: 457–475.
 • 6. Riccabona M: Pediatric three-dimensional ultrasound: basics and potential clinical value. Clin Imaging 2005; 29: 1–5.
 • 7. Riccabona M, Nelson TR, Weitzer C, Resch B, Pretorius DP: Potential of three-dimensional ultrasound in neonatal and paediatric neurosonography. Eur Radiol 2003; 13: 2082–2093.
 • 8. Gordon I, Riccabona M: Investigating the newborn kidney: update on imaging techniques. Semin Neonatol 2003; 8: 269–278.
 • 9. Szopiński K: Ultrasonografi a 3D i 4D. Ultrasonografi a 2004; 4 (15): 33–34.
 • 10. Riccabona M: Advanced techniques in paediatric cranial ultrasound. J Ultrasound Med 2002; 21: S90.
 • 11. Szopiński K, Rakoczy A, Słapa RZ: Podstawowe techniki prezentacji trójwymiarowej stosowane w diagnostyce obrazowej. Pol Merkur Lekarski 2002; 12: 5–10.
 • 12. Neil JJ, Inder TE: Imaging perinatal brain injury in premature infants. Semin Perinatol 2004; 28: 433–443.
 • 13. Ichihashi K: Three-dimensional ultrasonography of hydrocephalus. J Med Ultrasonics 2005; 32: 181–185.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-d205627c-2704-4827-b656-7d581762063a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.