PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 16 | 67 | 371–377
Article title

Kidney ultrasound – what is important for a urologist?

Content
Title variants
PL
USG nerek – co jest istotne dla urologa?
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Kidney ultrasound is one of the basic procedures in the practice of a urologist. Apart from the location and the size, description of renal morphology should contain the thickness of the anterior lip parenchyma in a transverse section and the location of possible narrowings. Uneven outline of the kidney is a sign of past inflammatory conditions. In the case of the pelvicalyceal system dilation, it is advised to specify the dimensions of the pelvis and calyces. Convex shape of the calyces proves elevated pressure within the pelvicalyceal system. Hydronephrosis is present when urinary retention has led to thinning the renal parenchyma. In each case, one should identify the reason for urinary retention in the upper urinary tract. Urinary retention on both sides requires one to exclude urinary bladder tumor, it may also be caused by a benign prostatic hyperplasia. Ultrasound examination is a sensitive method of renal stones detection, regardless of their chemical composition. Cyst description in an ultrasound image should cover its morphological features, differentiating between the so-called simple or complex cysts. In the case of a solid lesion, ultrasound makes it possible to detect parenchymal lesions usually starting with the size of 2–2.5 cm. It enables one to particularly diagnose angiomyolipomas. As regards the remaining parenchymal lesions, differentiation of the lesion nature is impossible. In some cases of angiomyolipoma, when it contains bleeding areas present and when it is deficient in adipose tissue, it resembles adenocarcinoma. It is necessary that the description includes the exact location, especially the dimensions and relation of the tumor to the renal sinus. In the case of larger lesions, respiratory motion of the kidney, the condition of the adrenal gland and the presence of enlarged lymph nodes should be controlled. Additionally, one should evaluate the renal vein and inferior vena cava in terms of a neoplastic plug presence.
PL
Badanie ultrasonograficzne nerek jest jednym z podstawowych badań w praktyce urologa. Oprócz położenia i wielkości narządu opis morfologii nerek powinien zawierać grubość miąższu wargi przedniej na przekroju poprzecznym oraz miejsca jego ewentualnych przewężeń. Nierówne zarysy zewnętrzne nerki świadczą o przebytych stanach zapalnych. W przypadku poszerzenia układu kielichowo-miedniczkowego wskazane jest podanie wymiarów miedniczki i kielichów. O podwyższonym ciśnieniu w obrębie układu kielichowo-miedniczkowego świadczy wypukły kształt kielichów. Wodonercze pojawia się wówczas, gdy zastój moczu doprowadził do ścieńczenia miąższu nerki. W każdym przypadku należy zidentyfikować przyczynę zastoju moczu w górnych drogach moczowych. Obustronny zastój moczu wymaga wykluczenia guza pęcherza moczowego, może też wynikać z łagodnego rozrostu stercza. Badanie ultrasonograficzne jest czułą metodą wykrywania złogów, niezależnie od ich składu chemicznego. Opis torbieli w badaniu ultrasonograficznym powinien obejmować jej cechy morfologiczne, różnicujące tzw. torbiele proste oraz złożone. W przypadku zmian litych ultrasonografia pozwala na wykrycie zmian miąższowych zazwyczaj od wielkości 2–2,5 cm. W szczególny sposób pozwala zdiagnozować guzy typu naczyniakomięśniakotłuszczaka. W odniesieniu do pozostałych zmian miąższowych nie jest możliwe zróżnicowanie charakteru zmiany. W niektórych przypadkach naczyniakomięśniakotłuszczak, gdy zawiera obszary krwawień oraz gdy jest ubogi w tkankę tłuszczową, upodabnia się do gruczolakoraka. W opisie konieczne jest uwzględnienie dokładnej lokalizacji, zwłaszcza wymiarów i stosunku guza do zatoki nerkowej. W przypadku większych zmian należy skontrolować ruchomość oddechową nerki, stan nadnercza i obecność powiększonych węzłów chłonnych. Dodatkowo powinno się ocenić żyłę nerkową i główną dolną pod kątem obecności czopa nowotworowego.
Discipline
Year
Volume
16
Issue
67
Pages
371–377
Physical description
Contributors
 • Department of Urology, Jagiellonian University Medical College, Cracow, Poland
 • Department of Urology, Medical University of Warsaw, Poland
 • Department of Urology, Faculty of Medicine and Dentistry, Palacký University Olomouc, Czech Republic
References
 • 1. Zajączkowski T, Zamann AP, Zamann AM, Straube W: Nerka ruchoma. Urologia Polska 1992; 45: 3.
 • 2. Ishii H, Rai B, Traxer O, Kata SG, Somani BK: Outcome of ureteroscopy for stone disease in patients with horseshoe kidney: review of world literature. Urol Ann 2015; 7: 470–474.
 • 3. Dyer RB, Chen MY, Zagoria RJ: Classic signs in uroradiology. Radiographics 2004; 24 (Suppl. 1): 247–280.
 • 4. Robson WL, Leung AK, Rogers RC: Unilateral renal agenesis. Adv Pediatr 1995; 42: 575–592.
 • 5. Kalaitzis CH, Patris E, Deligeorgiou E, Sountoulides P, Bantis A, Giannakopoulos S et al.: Radiological findings and the clinical importance of megacalycosis. Res Rep Urol 2015; 7: 153–155.
 • 6. Thiruchelvam N, Ubhayakar G, Mostafid H: The management of hydronephrosis in patients undergoing TURBT. Int Urol Nephrol 2006; 38: 483–488.
 • 7. Warren KS, McFarlane J: The Bosniak classification of renal cystic masses. BJU Int 2005; 95: 939–942.
 • 8. Tyloch JF, Woźniak MM, Wieczorek AP: Standards of the Polish Ultrasound Society – update. Ultrasound examination of the kidneys, ureters and urinary bladder. J Ultrason 2013; 13: 293–307.
 • 9. Przybycin CG, Mazgi-Galluzzi C, McKenney JK: Hereditary syndromes with associated renal neoplasia: a practical guide to histologic recognition in renal tumor resection specimens. Adv Anat Pathol 2013; 20: 245–263.
 • 10. Novara G, Ficarra V, Antonelli A, Artibani W, Bertini R, Carini M et al.: Validation of the 2009 TNM version in a large multi-institutional cohort of patients treated for renal cell carcinoma: are further improvements needed? Eur Urol 2010; 58: 588–595.
 • 11. Hora M, Hes O, Reischig T, Urge T, Klecka J, Ferda J et al.: Tumours in end-stage kidney. Transplant Proc 2008; 40: 3354–3358.
 • 12. Fan L, Lianfang D, Jinfang X, Yijin S, Ying W: Diagnostic efficacy of contrast-enhanced ultrasonography in solid renal parenchymal lesions with maximum diameters of 5 cm. J Ultrasound Med 2008; 27: 875–885.
 • 13. Oda T, Miyao N, Takahashi A, Yanase M, Masumori N, Itoh N et al.: Growth rates of primary and metastatic lesions of renal cell carcinoma. Int J Urol 2001; 8: 473–477.
 • 14. Thompson RH, Boorjian SA, Lohse CM, Leibovich BC, Kwon ED, Cheville JC et al.: Radical nephrectomy for pT1a renal masses may be associated with decreased overall survival compared with partial nephrectomy. J Urol 2008; 179: 468–471.
 • 15. Kallman DA, King BF, Hattery RR, Charboneau JW, Ehman RL, Guthman DA et al.: Renal vein and inferior vena cava tumor thrombus in renal cell carcinoma: CT, US, MRI and venacavography. J Comput Assist Tomogr 1992; 16: 240–247.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-d1e018d1-b9a2-40b7-9b42-c8564fe639db
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.