PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 17 | 71 | 235–240
Article title

The importance of community screening of asymptomatic elderly for peripheral arterial disease by Doppler ultrasound and ankle-brachial index

Content
Title variants
PL
Znaczenie badań przesiewowych pod kątem choroby tętnic obwodowych w bezobjawowej populacji osób starszych przy użyciu ultrasonografii dopplerowskiej oraz pomiaru wskaźnika kostka–ramię
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background: Peripheral arterial disease is an atherosclerotic disease characterized by an increase in morbidity and mortality. For these reasons early diagnosis of peripheral arterial disease is important. Ankle-brachial systolic pressure index measurement is frequently used in screening studies. Evaluating waveforms of distal lower extremities with Doppler ultrasound can be used as a screening program and provides more accurate information on peripheral arterial disease. Aim: We investigate the prevalence of peripheral arterial disease, compare the efficacy of Doppler ultrasound evaluation of distal lower extremity waveforms and ankle-brachial systolic pressure index measurement in screening programs, and discuss the importance of early diagnosis of asymptomatic cases. Material and methods: A total of 457 patients over the age of 65 (between 65 and 94, mean age: 71.4) including 270 males and 187 females were examined with Doppler ultrasound, had ankle-brachial systolic pressure index measurement taken and were screened for peripheral arterial disease. The correlation between Doppler ultrasound findings and ankle-brachial systolic pressure index was examined. Results: According to the Doppler ultrasound findings, in the aortoiliac (r = 0.648) and femoropopliteal (r = 0.564) area, there is a medium level of correlation between severe stenosis and occlusions and a low ankle-brachial systolic pressure index value, and a low level of correlation between such abnormalities in the tibioperoneal region (r = 0.116) and a low ankle-brachial systolic pressure index value. Therefore, while the sensitivity of ankle-brachial systolic pressure index increases in proximal stenosis, it decreases in distal stenosis. Conclusion: Despite the fact that ankle-brachial systolic pressure index is a diagnostic test commonly used in screening studies, evaluation of distal arteries by means of Doppler ultrasound provides more accurate information in terms of the identification of peripheral arterial disease.
PL
Wprowadzenie: Choroba tętnic obwodowych to stan wywołany przez zmiany miażdżycowe, charakteryzujący się rosnącą zachorowalnością i umieralnością. Z tego powodu ważna jest wczesna diagnostyka. W badaniach przesiewowych często stosuje się wskaźnik ciśnienia skurczowego krwi kostka–ramię. Ocena zapisu badania przepływu krwi w dystalnych odcinkach kończyn dolnych za pomocą ultrasonografii dopplerowskiej może być wykorzystywana jako badanie przesiewowe i zapewnia dokładniejszą diagnostykę choroby tętnic obwodowych. Cel pracy: W pracy badano częstość występowania choroby tętnic obwodowych, porównywano skuteczność oceny przepływu krwi w dystalnych odcinkach kończyn dolnych za pomocą ultrasonografii dopplerowskiej i pomiaru wskaźnika kostka–ramię w badaniach przesiewowych oraz omówiono znaczenie wczesnej diagnostyki bezobjawowych przypadków choroby. Materiał i metody: W badaniu przesiewowym pod kątem choroby tętnic obwodowych z wykorzystaniem ultrasonografii dopplerowskiej oraz pomiaru wskaźnika kostka–ramię wzięło udział łącznie 457 chorych w wieku powyżej 65 lat (65–94, średnia wieku: 71,4) – 270 mężczyzn i 187 kobiet. Zbadano korelację pomiędzy wynikami badania ultrasonograficznego a pomiarem wskaźnika kostka–ramię. Wyniki: Na podstawie wyników badania ultrasonografii dopplerowskiej wykazano średni stopień korelacji pomiędzy znacznym zwężeniem lub niedrożnością w obszarze aortalno-biodrowym (r = 0,648) oraz udowo-podkolanowym (r = 0,564) a niską wartością wskaźnika kostka–ramię, z kolei w przypadku takich nieprawidłowości w obszarze piszczelowo-strzałkowym (r = 0,116) wykazano niski stopień korelacji z niską wartością wskaźnika kostka–ramię. Czułość wskaźnika kostka–ramię zwiększa się zatem w przypadku stenozy proksymalnej, natomiast w przypadku stenozy dystalnej jest niższa. Wniosek: Mimo że pomiar wskaźnika kostka–ramię to często stosowany test diagnostyczny w badaniach przesiewowych, ultrasonografia dopplerowska stosowana w ocenie tętnic dystalnych dostarcza dokładniejszych danych pod kątem diagnostyki choroby tętnic obwodowych. Artykuł w wersji polskojęzycznej jest dostępny na stronie http://jultrason.pl/index.php/wydawnictwa/volume-17-no-71
Discipline
Year
Volume
17
Issue
71
Pages
235–240
Physical description
Contributors
author
 • Akdeniz University School of Medicine, Department of Radiology, Antalya, Turkey
 • Konya Health Sciences University Teaching and Research Hospital, Department of Radiology, Konya, Turkey
References
 • 1. Lewis BD, James ME, Welch TJ: Current applications of duplex and color Doppler ultrasound imaging: Carotid and peripheral vascular system. Mayo Clin Proc 1989; 64: 1147–1157.
 • 2. Criqui MH: Systemic atherosclerosis risk and the mandate for intervention atherosclerotic peripheral arterial disease. Am J Cardiol 2001; 88: 43J–47J.
 • 3. Alzamora MT, Baena-Díez JM, Sorribes M, Forés R, Monserrat PR, Vicheto M et al.: Peripheral Arterial Disease study (PERART): Prevalence and predictive values of asymptomatic peripheral arterial occlusive disease related to cardiovascular morbidity and mortality. BMC Public Health 2007; 7: 348.
 • 4. Shammas NW: Epidemiology, classification, and modifiable risk factors of peripheral arterial disease. Vasc Health Risk Manag 2007; 3: 229–234.
 • 5. Legemate DA: Underutilisation of duplex scanning for the assessment of lower extremity arterial disease. Eur J Vasc Endovasc Surg 1997; 13: 96–97.
 • 6. Al-Qaisi M, Nott DM, King DH, Kaddoura S: Ankle brachial pressure index (ABPI): An update for practitioners. Vasc Health Risk Manag 2009; 5: 833–841.
 • 7. Levy LA: Smoking and peripheral vascular disease: Epidemiology and podiatric perspective. J Am Pediatr Med Assoc 1989; 79: 398–402.
 • 8. Fowkes FG, Housley E, Cawood EH, Macintyre CC, Ruckley CV, Prescott RJ: Edinburgh artery study: Prevalence of asymptomatic and symptomatic peripheral arterial disease in the general population. Int J Epidemiol 1991; 20: 384–392.
 • 9. Perlstein TS, Creager MA: The ankle-brachial index as a biomarker of cardiovascular risk: It’s not just about the legs. Circulation 2009; 120: 2033–2035.
 • 10. Rose SC: Noninvasive vascular laboratory for evaluation of peripheral arterial occlusive disease. Part II – Clinical applications: chronic, usually atherosclerotic, lower extremity ischemia. J Vasc Interv Radio 2000; 11: 1257–1275.
 • 11. Khoury Z, Schwartz R, Gottlieb S, Chenzbraun A, Stern S, Keren A: Relation of coronary artery disease to atherosclerotic disease in the aorta, carotid, and femoral arteries evaluated by ultrasound. Am J Cardiol 1997; 80: 1429–1433.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-d1dd97e7-7423-47f2-8150-91f42833492d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.