PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2018 | 5 | 3 | 159-164
Article title

Witrektomia hybrydowa – nowy kierunek w chirurgii witreoretinalnej

Content
Title variants
EN
Hybrid vitrectomy – a new direction in vitreoretinal surgery
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Termin hybrydowy wywodzi się z łacińskiego hybris i oznacza mieszańca. Słowo hybryda określa również połączenie kilku odrębnych elementów w jeden współdziałający układ. Techniki operacyjne o hybrydowym charakterze to zatem takie, które składają się z etapów czy elementów pochodzących z co najmniej dwóch różnych procedur. Ideą witrektomii hybrydowej jest wykorzystanie podczas jednego zabiegu dwóch zestawów narzędzi różniących się średnicą przekroju, co umożliwia połączenie zalet każdego z nich. Witrektomia hybrydowa znajduje zastosowanie w wielu stanach chorobowych siatkówki i ciała szklistego. Istnieje zgoda co do tego, iż jest szczególnie pożądaną techniką operacyjną w najbardziej skomplikowanych przypadkach.
EN
The term “hybrid” is derived from the Latin hybris and means hybrids. The word “hybrid” also means combining several separate elements into one cooperating system. Thus, hybrid operating techniques are those that are a mix of stages or elements derived from at least two different procedures. The idea of hybrid vitrectomy is to use two sets of tools in one treatment, differing in the diameter of the cross-section, which allows combining the advantages offered by each of these tools. Hybrid vitrectomy is used in many disease states of the retina and vitreous. There is agreement that it is a particularly desirable surgical technique in the most complicated cases.
Discipline
Publisher
Journal
Year
Volume
5
Issue
3
Pages
159-164
Physical description
Contributors
 • Klinika Okulistyki Ogólnej z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej, Katedra Okulistyki, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Klinika Okulistyki Ogólnej z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej, Katedra Okulistyki, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
author
 • 1. Klinika Okulistyki Ogólnej z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej, Katedra Okulistyki, Uniwersytet Medyczny w Lublinie. 2.Zakład Farmakologii Doświadczalnej, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego, Polska Akademia Nauk w Warszawie. 3. European School for Advanced Studies in Ophthalmology, Lugano, Szwajcaria
References
 • 1. Kopaliński W. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Wiedza Powszechna, Warszawa 1970: 315.
 • 2. Iwahashi-Shima C, Sato T, Bando H, et al. Anatomic and functional outcomes of 25-gauge vitrectomy for repair of eyes with rhegmatogenous retinal detachment complicated by proliferative vitreoretinopathy. Clin Ophthalmol 2013; 7: 2043-2049.
 • 3. Lei J-Q, Xie A-M, Shi Q. Clinical presentation of a mixed 23-gauge infusion and 20-gauge pars plana technique for active silicone oil removal. Int J Ophthalmol 2012; 5(5): 600-604.
 • 4. Barthelmes D, Alexander S, Mitchell P, et al. Hybrid 20/23-gauge pars plana vitrectomy for retained lens fragments after cataract surgery. Retina 2012; 32(9): 1749-1755.
 • 5. Zafar SN, Qureshi N, Azad N, et al. Retinal detachment in paediatric patients. J Coll Physicians Surg Pak 2013; 23(4): 261-264.
 • 6. Yamada M, Maeno T, Yamada K. Hybrid microincision vitrectomy surgery combined with 20-gauge silicone cannulas for use with 20-gauge horizontal scissors in diabetic tractional retinal detachment. Clin Ophthalmol 2013; 7: 1559-1563.
 • 7. Yonekawa Y, Thanos A, Abbey AM, et al. Hybrid 25- and 27-Gauge Vitrectomy for Complex Vitreoretinal Surgery. Ophthalmic Surg Lasers Imaging Retin 2016; 47(4): 352-355.
 • 8. Shroff D, Gupta P, Gupta C, et al. Hybrid 20/23-G pars plana vitrectomy in endophthalmitis and trauma: a strategic approach. Eur J Ophthalmol 2018; 28(1): 94-97.
 • 9. Höhn F, Kretz F, Pavlidis M. Surgical and Functional Results of Hybrid 25-27-Gauge Vitrectomy Combined with Coaxial 2.2 mm Small Incision Cataract Surgery. J Ophthalmol 2016; 2016: 1-7.
 • 10. Kita M, Mori Y, Hama S. Hybrid wide-angle viewing-endoscopic vitrectomy using a 3D visualization system. Clin Ophthalmol 2018; 12: 313-317.
 • 11. Blankenship GW. Management of vitreous cavity hemorrhage following pars plana vitrectomy for diabetic retinopathy. Ophthalmology 1986; 93(1): 39-44.
 • 12. Khan MA, Samara WA, Hsu J, et al. Short-term Outcomes of Hybrid 23-, 25-, and 27-gauge Vitrectomy for Complex Diabetic Tractional Retinal Detachment Repair. Retin Cases Brief Rep 2017. DOI: 10.1097/ICB.0000000000000571. [Epub ahead of print].
 • 13. Tarantola RM, Folk JC, Shah SS, et al. Intraoperative choroidal detachment during 23-gauge vitrectomy. Retina 2011; 31(5): 893-901.
 • 14. Zhu D, Zhang J, Zhou J. One-port vitreous cavity lavage with hybrid 27G infusion and 23G cannula. Eur J Ophthalmol 2018; 28(4): 469-471.
 • 15. Miller JA, Chandra SR, Stevens TS. A modified technique for performing outpatient fluid-air exchange following vitrectomy surgery. Am J Ophthalmol 1986; 101(1): 116-117.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-d156d75b-7e47-44e5-b48a-b8463f67c68c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.