PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 63 | 3 | 48-52
Article title

Ankieta dla międzynarodowych badań porównawczych kondycji psychicznej wybranych grup osób

Content
Title variants
PL
Questionnaire for international comparative studies of psychological conditions of chosen groups of people
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorzy na wstępie uzasadniają celowość badań porównawczych ogólnej kondycji psychicznej wybranych grup osób w różnych krajach. Przeciętna kondycja psychiczna danej społeczności wpływa nie tylko na zdolność do pokonywania problemów społecznych, ale i także na stan zdrowia. Opracowali oni ankietę, w trzech wersjach językowych, która ich zdaniem może być pomocna dla międzynarodowych badań porównawczych. Treść stwierdzeń testowych tej ankiety uwzględnia założenia kilku różnych uznanych narzędzi pomiarowych. W pracy opisano strukturę opracowanej ankiety i zamieszczono jej trzy wersje językowe. Autorzy w rozdziale końcowym wspominają o zdobytych już doświadczeniach z badań przeprowadzonych przy użyciu tego narzędzia i zapowiadają przedstawienie tych wyników w następnych swoich pracach.
EN
The authors justify the purposefulness of comparative survey studies of general mental condition of selected groups of people in diff erent countries. The average strength of the psychological condition aff ect the ability to overcome social problems and also infl uence health. They developed a questionnaire in three languages, which may be useful for international comparative research. The content of the statements of this questionnapewire takes into account assumptions of a number of main recognized characteristics. The paper describes the structure of the questionnaire and presents three language versions. The authors mention the results gained already from studies carried out using this tool and promise to present these results in their subsequent papers.
Discipline
Year
Volume
63
Issue
3
Pages
48-52
Physical description
Contributors
 • Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, 41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7, tel./fax 32 281 21 22
author
 • Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych Wydziału Zdrowia Publicznego SUM
 • Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych Wydziału Zdrowia Publicznego SUM
References
 • 1. Antonovsky A. Health, stress, and coping. Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1979.
 • 2. Antonovsky A. The sense of coherence as a determinant of health. W.: J.D. Matarazzo, S.M. Weiss (Eds.), Behavioral Health: A handbook of health enhancement and disease prevention. Wiley, New York 1984.
 • 3. Antonovsky A., The life cycle, mental health and the sense of coherence. Isr J Psychiatry Relat Sci, 1985; 22: 273-280.
 • 4. Antonovsky H, Sagy S. The development of a sense of coherence and its impact on responses to stress situations. J Soc Psych; 1986; 126: 213-225.
 • 5. Antonovsky. The structural sources of salutogenic strengths. W.: C.L. Cooper, R. Paynes (Eds.), Personality and Stress: Individual Diff erences. Wiley, New York, 1991.
 • 6. Antonovsky A. The structure and properties of the sense of coherence scale. Soc Sci Med. 1993; 36: 725-733.
 • 7. Flensborg-Madsen T, Ventegodt S, Merrick J. Sense of coherence and physical health. Testing Antonovsky’s theory. Scientifi c World Journal. 2006; 6: 2212- 2219.
 • 8. Endler PC, Haug TM, Spranger H. Sense of coherence and physical health. A „Copenhagen interpretation” of Antonovsky’s SOC concept. Scientifi c World Journal. 2008; 8:451-453.
 • 9. Flensborg-Madsen T, Ventegodt S, Merrick J. Sense of coherence and physical health. The emotional sense of coherence (SOC-E) was found to be the best-known predictor of physical health. Scientifi c World Journal. 2006; 6:2147-2157.
 • 10. Cha C, Nock M. Emotional intelligence is a protective factor for suicidal behavior. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2009; 48:422-430.
 • 11. Akerjordet K, Severinsson E. Emotional intelligence: Part 1: the development of scales and psychometric testing. Nurs Health Sci. 200; 11:58-63.
 • 12. Weng HC. Does the physician’s emotional intelligence matter? Impacts of the physician’s emotional intelligence on the trust, patient-physician relationship, and satisfaction. Health Care Manage Rev. 2008; 33:280-288.
 • 13. Codier E, Kooker BM, Shoultz J. Measuring the emotional intelligence of clinical staff nurses: an approach for improving the clinical care environment. Nurs Adm Q. 2008; 32:8-14.
 • 14. Ventegodt S, Andersen NJ, Merrick J. Quality of life philosophy I. Quality of life, happiness, and meaning in life. Scientifi c World Journal. 2003; 3:1164-1175.
 • 15. Ventegodt S, Andersen NJ, Merrick J. The life mission theory II. The structure of the life purpose and the ego. Scientifi c World Journal. 2003; 3:1277-1285.
 • 16. Hawkins D. Power vs. Force: The Hidden Determinants of Human Behavior. Hay House Inc., Carlsbad ( California), 2002
 • 17. Hawkins D. Transcending the Levels of Consciousness. Veritas Publishing, 2006
 • 18. Brodziak A., Muc - Wierzgoń M. Partcipation of people in cosmic evolution and the sense of human life. Ann Acad Med Siles, 2008; 62: 167-169
 • 19. Brodziak A. Theories attributing meaning to human life and promoting health. The Internet Journal of World Health and Societal Politics(ISSN: 1540-269X).2008. Volume 5 Number 2. http://www.ispub.com/ostia/index. php?xmlFilePath=journals/ijwh/vol5n2/ theory.xml
 • 20. Wader A. Skąd przychodzimy, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy - weź udział w tej konferencji. Wydawnictwo BEL, Warszawa, 2008
 • 21. Brodziak A. Społeczne i kulturowe następstwa uznania “Hipotezy o współudziale ludzi w nawrotowym odtwarzania się Wszechświata”. Ann Acad Med Siles, 2009, 63: 40-47
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-d0f910ed-04c7-4ae1-9269-e882e0a50988
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.