PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 13 | 3 | 165–171
Article title

Krioterapia a inne metody ablacyjne w leczeniu śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy

Content
Title variants
EN
Cryotherapy and other ablation techniques in the treatment of cervical intraepithelial neoplasia
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Efficacious primary, secondary and tertiary preventive measures are necessary for effective reduction of mortality due to cervical cancer. Currently, greater awareness of the role of cytology in cervical cancer prevention is observed among Polish women. Cervical Cancer Prevention Program was implemented to ensure efficient functioning of the preventive program, which is a part of the National Program for Fighting Cancer. Its implementation is intended to create a system allowing for long-term, continuous active screening for cervical cancer in Poland (i.e. preventive and screening testing); to improve women’s attendance at cervical cancer screening; to increase women’s awareness of cervical cancer prevention; to monitor patients with detected cancer; to ensure the maximum and effective use of financial resources allocated for cervical cancer prevention. There is a need to continuously improve the efficacy of screening program as well as to develop effective methods for the treatment of cervical intraepithelial neoplasia. Loop electrosurgical excision is the most common method for the removal of dysplastic lesions. Cryotherapy is one of the oldest methods used in cervical intraepithelial neoplasia. Although this technique has been used in the treatment of cervical intraepithelial neoplasia since late 60’s of the last century, its efficacy still remains a subject for research.
PL
Skuteczna redukcja umieralności z powodu raka szyjki macicy wymaga efektywnych działań w zakresie profilaktyki pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowej. Obecnie obserwuje się wśród Polek większą świadomość roli profilaktycznej cytologii w prewencji raka szyjki macicy. Wprowadzono Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, którego celem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania programu profilaktycznego wchodzącego w skład Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Realizacja zadania ma prowadzić do: stworzenia systemu umożliwiającego wieloletnie, ciągłe prowadzenie aktywnego skriningu raka szyjki macicy w Polsce (tj. badań profilaktycznych, przesiewowych); poprawy zgłaszalności kobiet na badania profilaktyczne; zwiększenia świadomości kobiet w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy; monitorowania losów pacjentek z wykrytymi zmianami nowotworowymi; zagwarantowania maksymalnego i efektywnego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na profilaktykę raka szyjki macicy. Istnieje konieczność ciągłej poprawy efektywności programu badań przesiewowych, jak również opracowania skutecznych metod leczenia śródbłonkowej neoplazji szyjki macicy. Najczęściej usuwa się zmiany dysplastyczne pętlą elektrochirurgiczną. Jedną z najstarszych metod jej leczenia jest krioterapia. Chociaż tę metodę stosuje się w leczeniu śródbłonkowej neoplazji szyjki macicy od późnych lat 60. ubiegłego stulecia, jej efektywność pozostaje przedmiotem prac badawczych.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
3
Pages
165–171
Physical description
Contributors
 • Zakład Edukacji Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Polska .Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu, Polska
 • RADDARMED, Polska
 • Pracownia Ginekologii Wieku Rozwojowego i Seksuologii, Klinika Ginekologii, Katedra Perinatologii i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Polska
 • Zakład Dietetyki, Katedra Higieny Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska
 • Pracownia Ginekologii Wieku Rozwojowego i Seksuologii, Klinika Ginekologii, Katedra Perinatologii i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Polska
References
 • Radomski D, Jarząbek-Bielecka G: Zastosowanie kriochirurgii w leczeniu śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy w świetle wyników metaanalizy i rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia. Forum Położ Ginek 2015; 20: 57–61.
 • Spaczyński M, Nowak-Markwitz E, Basta A et al.: Postępowanie w przypadku stwierdzenia śródnabłonkowej neoplazji i raka gruczołowego in situ szyjki macicy. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Patologów i Centralnego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy. Ginekol Pol 2009; 80: 791–794.
 • Krajowy Rejestr Nowotworów – Raport 2013. Available from: http://onkologia.org.pl.
 • Sauvaget C, Muwonge R, Sankaranarayanan R: Meta-analysis of the effectiveness of cryotherapy in the treatment of cervical intraepithelial neoplasia. Int J Gynaecol Obstet 2013; 120: 218–223.
 • Chung MH, McKenzie KP, Richardson BA et al.: Cervical HIV-1 RNA shedding after cryotherapy among HIV-positive women with cervical intraepithelial neoplasia stage 2 or 3. AIDS 2011; 25: 1915–1919.
 • Conner SN, Frey HA, Cahill AG et al.: Loop electrosurgical excision procedure and risk of preterm birth: a systematic review and meta-analysis. Obstet Gynecol 2014; 123: 752–761.
 • Martin-Hirsch PP, Paraskevaidis E, Bryant A et al.: Surgery for cervical intraepithelial neoplasia. Cochrane Database Syst Rev 2013; 12: CD001318.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-d0b3c970-8ec8-4b77-911b-5b3927024192
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.