PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 67 | 4 | 249–255
Article title

Ocena przydatności oznaczania w surowicy krwi stężenia wolnych łańcuchów lekkich immunoglobulin w diagnostyce chorych z dyskrazjami plazmocytowymi*

Content
Title variants
EN
The usefulness of evaluating serum immunoglobulin light free chains concentration in diagnosis of patients with plasma cell disorder
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Chorzy z dyskrazjami plazmocytowymi wymagają wykonania badań, które w krótkim czasie pozwolą na postawienie diagnozy, dobór leczenia i monitorowanie farmakoterapii. Celem pracy była ocena przydatności oznaczania w surowicy krwi stężenia wolnych łańcuchów lekkich immunoglobulin  oraz  w diagnostyce chorych z gammapatiami monoklonalnymi. W pracy wykorzystano surowicę krwi pacjentów poddanych badaniom w Poradni Hematologicznej w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim w Bielsku-Białej. Do oznaczania stężenia wolnych łańcuchów lekkich immunoglobulin w surowicy krwi zastosowano dostępne handlowo testy firmy Binding Site. Przeprowadzono walidację metody poprzez wyznaczenie: zakresu analitycznego metody, liniowości, precyzji, czułości analitycznej, powtarzalności oraz granicy wykrywalności i oznaczalności metody. Uzyskane wyniki wykazały, że oznaczanie stężenia wolnych łańcuchów lekkich immunoglobulin  oraz  w surowicy krwi ma znaczenie w diagnostyce pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym oraz innymi gammapatiami monoklonalnymi, takimi jak: szpiczak tlący się, choroba łańcuchów lekkich, gammapatie o nieokreślonym znaczeniu, chłoniaki nieziarnicze oraz amyloidoza.
EN
Patients with plasma cell disorder require a medical examination that will enable in a quick way to make a diagnosis, treatment selection and conduct patient monitoring during drug therapy. The aim of this study was to determine the concentration of serum immunoglobulin  and  light free chains in patients with monoclonal gammopathy. The blood serum of patients was evaluated in the Beskid Hematological Clinic Cancer Center – City Hospital in Bielsko-Biała. The serum of immunoglobulin light free chains was determined by using commercially available tests by the Binding Site company. Assay validation was performed in the serum light free chains of immunoglobulin by setting the analytical range of the method, linearity, precision, analytical sensitivity, recurrence and limit of detection as well as quantification methods. The results obtained indicate that the determination of serum immunoglobulin  and  light free chains is important in the diagnosis of patients with multiple myeloma and other monoclonal gammopathy, such as smouldering myeloma, light chain disease, gammopathy of undetermined significance, non-Hodgkin lymphoma and amyloidosis.
Discipline
Year
Volume
67
Issue
4
Pages
249–255
Physical description
Contributors
 • Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II Laboratorium Analityczne ul. Wyzwolenia 18 43-300 Bielsko-Biała tel. 33 498 40 55
 • Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II Laboratorium Analityczne
author
 • Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II Laboratorium Analityczne
References
 • 1. Dyrka A., Ząbek-Adamska A. Oznaczanie wolnych łańcuchów lekkich w surowicy w diagnostyce szpiczaka mnogiego i chorobach pokrewnych. Bad. Diagn. 2009; 15(6/7): 41–52.
 • 2. Abadie J.M., van Hoeven K.H., Wells J.M. Are renal reference intervals required when screening for plasma cell disorders with serum free light chains and serum protein electrophoresis? Clin. Chem. 2009; 131(2): 166–171.
 • 3. Landgren O., Goedert J.J., Rabkin C.S. i wsp. Circulating serum free light chains as predictive markers of AIDS-related lymphoma. J. Clin. Oncol. 2010; 28(5): 773–779.
 • 4. Hutchison C.A., Basnayake K., Cockwell P. Serum free light chain assess-ment in monoclonal gammopathy and kidney disease. Nat. Rev. Nephrol. 2009; 5(11): 621–628.
 • 5. Bradwell A.R., Harding S.J., Fourrier N.J. i wsp. Assessment of Monoclonal Gammopathies by Nephelometric Measurement of Individual Immuno-globulin / Ratios. Clin. Chem. 2009; 55(9): 1646–1655.
 • 6. Terrier B., Sène D., Saadoun D. i wsp. Serum-free light chain assessment in hepatitis C virus-related lymphoproliferative disorders. Ann. Rheum. Dis. 2009; 68(1): 89–93.
 • 7. Levoguer A.M., Legg A., Hughes R.G. Serum free light chains in chronic lymphocytic leukemia: light at the end of the tunnel? Clin. Lab. Int. 2010; (June): 16–19.
 • 8. Faiman B., Licata A.A. New tools for detecting occult monoclonal gammopathy, a cause of secondary osteoporosis. Cleve Clin. J. Med. 2010; 77(4): 273–278.
 • 9. Dobecki M. Zapewnienie jakości analiz chemicznych. Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. Jerzego Nofera w Łodzi, Łódź 1998: 35–78.
 • 10. Namieśnik J., Konieczka P., Zygmunt B. Ocena i kontrola jakości wyników analitycznych. WNT, Warszawa 2007: 225–289.
 • 11. Usnarska-Zubkiewicz L., Hołojda J., Kuliczkowski K. Wolne łańcuchy lekkie w surowicy – znaczenie diagnostyczne i prognostyczne w dyskrazjach plazmocytowych. Acta Haematol. Pol. 2009; 40(2): 349–361.
 • 12. Katzmann J.A., Kyle R.A., Benson J. i wsp. Screening panels for detection of monoclonal gammopathies. Clin. Chem. 2009; 55(8): 1517–1522.
 • 13. Weiss B.M., Kuehl W.M. Advances in understanding monoclonal gammopathy of undetermined significance as a precursor of multiple myeloma. Exp. Rev. Hematol. 2010; 3(2): 165–174.
 • 14. Kyle R.A. Durie B.G.M., Rajkumar S.V. i wsp. Monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS) and smoldering (asymptomatic) multiple myeloma: IMWG consensus perspectives risk factors for progression and guidelines for monitoring and management. Leukemia 2010; 24(6): 1121–1127.
 • 15. Keren D.F. Heavy/light-chain analysis of monoclonal gammopathies. Clin. Chem. 2009; 55(9): 1606–1608.
 • 16. Siegel D.S., McBride L., Bilotti E. i wsp. Inacuracies in 24-hour urine testing for monoclonal gammopathies. Science 2009; 40(6): 341–344.
 • 17. Fulton R.B., Fernando S.L. Serum free light chain assay reduces the need for serum and urine immunofixation electrophoresis in the evaluation of monoclonal gammopathy. Ann. Clin. Biochem. 2009; 46(5): 407–412.
 • 18. Iwama K., Chihara D., Tsuda K. i wsp. Normalization of free light chain kappa/lambda ratio is a robust prognostic indicator of favorable outcome in patients with multiple myeloma. Eur. J. Haematol. 2013; 90(2): 134–141.
 • 19. Phillips D.P., Talaulikar D., Hawkins C.A., Hickman P.E. Utilisation of sFLC assays-how well do we comply with guidelines? In. J. Lab. Hematol. 2012 Nov 8. doi: 10.1111/ijlh.12022.
 • 20. Furtado M., Shah N., Levoguer A., Harding S., Rule S. Abnormal serum free light chain ratio predicts poor overall survival in mantle cell lymphoma. Br. J. Haematol. 2013; 160(1): 63–69.
 • 21. Tate J.R., Mollee P., Dimeski G., Carter A.C., Gill D. Analytical performance of serum free light-chain assay during monitoring of patients with monoclonal light-chain diseases. Clin. Chim. Acta. 2007; 376(1–2): 30–36.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-cfe2eac5-4487-41be-b314-367e83043f6f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.