PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 73 | 266-273
Article title

Colon cancer – new strategies of treatment

Content
Title variants
PL
Rak jelita grubego – nowe strategie leczenia
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Colon cancer is one of the most frequent causes of death in the world. Despite the easily accessible diagnostic tools, the disease is still diagnosed at its advanced stage, when radical treatment is no longer possible and only palliative therapy can be provided. Cancer recurrence, which worsens the patient’s prognosis, is a separate problem. Currently, scientists are seeking modern, multidirectional treatment methods, which would enable the inhibition of neoplasia, elongation of patients’ lives and improvement in their quality. Immunotherapy and photodynamic therapy seem to be promising as they provide good results, also at advanced stages of cancer. Due to its cytotoxic and immunomodulating effect, photodynamic therapy exhibits an antineoplastic effect. Using monoclonal antibodies in the targeted therapy of colon cancer is a new, promising concept, which requires further studies.
PL
Rak jelita grubego jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonów na świecie. Pomimo łatwo dostępnych narzędzi diagnostycznych nadal często rozpoznawany jest w stadium zaawansowanym, kiedy niejednokrotnie nie ma już możliwości leczenia radykalnego i pozostaje jedynie terapia paliatywna. Odrębnym problemem jest wznowa nowotworu, pogarszająca rokowanie pacjenta. Współcześnie poszukuje się nowoczesnych, wielokierunkowych metod leczniczych, które pozwoliłyby zahamować proces nowotworzenia, wydłużyć życie chorych i poprawić jego jakość. Obiecującym kierunkiem badań okazują się immunoterapia oraz terapia fotodynamiczna, które dają pomyślne wyniki również w zaawansowanych stadiach raka. Terapia fotodynamiczna wykazuje działanie przeciwnowotworowe poprzez efekt cytotoksyczny oraz immunomodulujący. Zastosowanie przeciwciał monoklonalnych w celowanej terapii raka jelita grubego jest nową, dobrze rokującą koncepcją wymagającą dalszych badań.
Discipline
Year
Issue
73
Pages
266-273
Physical description
Contributors
  • Department of Internal Medicine, Angiology and Physical Medicine, Faculty in Medical Sciences in Zabrze, Medical Uniwersity of Silesia in Katowice; General Practitioner Practice, Hospital of the Ministry of the Interior and Administration in Katowice
author
  • Department of Internal Medicine, Angiology and Physical Medicine, Faculty in Medical Sciences in Zabrze, Medical Uniwersity of Silesia in Katowice
  • Department of Internal Medicine, Angiology and Physical Medicine, Faculty in Medical Sciences in Zabrze, Medical Uniwersity of Silesia in Katowice
  • Department of Internal Medicine, Angiology and Physical Medicine, Faculty in Medical Sciences in Zabrze, Medical Uniwersity of Silesia in Katowice
References
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-cf7a7b4e-d74f-4382-ab65-131da7391b40
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.