PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 10 | 4 | 398–404
Article title

Znaczenie ultrasonografii w diagnostyce przepuklin powłok brzusznych

Content
Title variants
EN
Value of ultrasound in the diagnostics of abdominal wall hernias
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The aim of this paper was to present current state of knowledge and clinical practice in the scope of imaging of anterior abdominal wall hernias. At the moment, diagnostic imaging of abdominal wall hernias utilizes such modalities as ultrasound, computed tomography and magnetic resonance. The two latter methods are not easily available, expensive and usually require filling the intestine with contrast medium or, at times, additional administration of intravenous contrast. Moreover, computed tomography exposes the patient to negative effects of ionizing radiation, and both modalities are contraindicated in claustrophobic patients or patients with renal failure when examination requires intravenous administration of contrast. Under such circumstances, ultrasound examination constitutes the basis of imaging in cases of suspected anterior abdominal wall hernias and in patients with palpable masses in such a location. It ensues from high availability, low cost, noninvasiveness and high diagnostic value of this modality as well as its applicability in all life periods – from foetal life up to old age. Other advantages of ultrasonography include: possibility to conduct the examination dynamically at patient’s bedside, including application of various tests facilitating diagnosis of small, spontaneously reducing and immovable inguinal, femoral, or umbilical hernias, hernia of the linea alba, Spigelian hernia, or various other incisional hernias that pose diagnostic challenges. Ultrasound examination allows for assessment of the size and content of the hernia sac with great precision. Some diagnosticians use the ultrasound probe to exert pressure in an attempt to place the hernia back into the abdominal cavity. Moreover, the above-mentioned method effectively visualizes any complications related to surgical reconstruction of the abdominal wall, such as pathological fluid-filled spaces, recurrent hernias, or tissue reactions to surgical material. All other pathologies of the abdominal wall that might imitate hernias are within the scope of ultrasound examination. All of the mentioned advantages of ultrasound lose significance if the doctor performing this examination lacks proper theoretical and practical background.
PL
Celem pracy jest zaprezentowanie aktualnego stanu wiedzy i praktyki w zakresie obrazowania przepuklin przedniej ściany jamy brzusznej. Obecnie w diagnostyce przepuklin powłok brzusznych wykorzystuje się następujące metody: ultrasonografię, tomografię komputerową i rezonans magnetyczny. Dwie ostatnie są trudno dostępne, drogie, z reguły wymagają wypełnienia kontrastem jelit i niekiedy – dodatkowo – podania dożylnie środka cieniującego. Ponadto tomografia komputerowa naraża pacjenta na negatywny wpływ promieniowania jonizującego, a obie metody są przeciwwskazane u pacjentów z klaustrofobią oraz z niewydolnością nerek, gdy ocena zmian wymaga podania kontrastu dożylnie. W tej sytuacji badanie ultrasonograficzne stanowi podstawową technikę obrazowania w przypadkach podejrzanych o przepukliny przedniej ściany jamy brzusznej i u pacjentów z wyczuwalnym oporem w takiej lokalizacji. Wynika to z dużej dostępności, niskich kosztów, nieinwazyjności, wysokiej skuteczności diagnostycznej i możliwości zastosowania metody w każdym okresie życia – od życia płodowego aż po późną starość. Innymi zaletami ultrasonografii są: możliwość przeprowadzenia badania na sali chorych w formie dynamicznej z użyciem różnym testów ułatwiających rozpoznanie małych, reponujących się i nieruchomych przepuklin pachwinowych, udowych, pępkowych, kresy białej, Spigla i wielu pooperacyjnych, które nastręczają kłopotów z rozpoznaniem. Badanie ultrasonograficzne pozwala z dużą precyzją określić wielkość i rodzaj zawartości worka przepuklinowego. Niektórzy wykorzystują ucisk głowicą do próby dobrzusznego odprowadzenia przepukliny. Ponadto wspomniana metoda skutecznie uwidacznia wszelkie powikłania związane z rekonstrukcją operacyjną powłok brzusznych, takie jak patologiczne zbiorniki, nawrotowe przepukliny, reakcje tkankowe na użyty materiał operacyjny. W zasięgu możliwości diagnostycznej ultrasonografii mieszczą się wszelkie inne patologie w powłokach brzusznych, które mogą pozorować przepukliny. Wszystkie wyżej wymienione zalety badania ultrasonograficznego tracą na znaczeniu, jeśli badanie wykonuje lekarz bez odpowiedniego przygotowania teoretycznego i praktycznego.
Discipline
Year
Volume
10
Issue
4
Pages
398–404
Physical description
Contributors
 • Samokształceniowe Koło Ultrasonografii przy Zakładzie Genetyki i Patomorfologii PUM w Szczecinie, Szczecin, Polska. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński
 • Samokształceniowe Koło Ultrasonografii przy Zakładzie Genetyki i Patomorfologii PUM w Szczecinie, Szczecin, Polska. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński
References
 • 1. Kuś H, Mackiewicz Z: Przepukliny brzuszne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1997: 76-96.
 • 2. Czernik J: Chirurgia dziecięca. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005: 105-112.
 • 3. David AL, Tan A, Curry J: Gastroschisis: sonographic diagnosis, associations, managament and outcome. Prenat Diagn 2008; 28: 633-644.
 • 4. Tonni G, Pattaccini P, Ventura A et al.: The role of ultrasound and antenatal single-shot fast spinecho MRI in the evaluation of herniated bowel in case of first trimester ultrasound diagnosis of fetal gastroschisis. Arch Gynecol Obstet 2011; 283: 903-908.
 • 5. Smereczyński A, Deręgowska A: Przepukliny powłok brzusznych. Część 1. Anatomia i metodyka badania usg powłok brzusznych. Ultrasonografia 2006; 6 (25): 37-43.
 • 6. Smereczyński A, Deręgowska A: Przepukliny powłok brzusznych w ultrasonografii. Część 2. Przepukliny przedniej i bocznej ściany brzucha. Ultrasonografia 2006; 6 (25): 44-49.
 • 7. Smereczyński A, Deręgowska A: Przepukliny powłok brzusznych. Część 3. Przepukliny pachwiny. Ultrasonografia 2006; 6 (25): 50-57.
 • 8. Smereczyński A, Deręgowska A: Przepukliny powłok brzusznych. Część 4. Przepukliny pooperacyjne. Ultrasonografia 2006; 6 (25): 58-63.
 • 9. Smereczyński A, Kołaczyk K, Lubiński J et al.: Sonographic imaging of Spigelian hernias. J. Ultrason. 2012; 12: 269-275.
 • 10. Robinson P, Hensor E, Lansdown MJ et al.: Inguinofemoral hernia: accuracy of sonography in patients with indeterminate clinical features. AJR Am J Roentgenol 2006; 187: 1168-1178.
 • 11. Lassandro F, Iasiello F, Pizza NL et al.: Abdominal hernias: radiological features. World J Gastrointest Endosc 2011; 3: 110-117.
 • 12. Young J, Gilbert AI, Graham MF: The use of ultrasound in the diagnosis of abdominal wall hernias. Hernia 2007; 11: 347-351.
 • 13. van den Berg JC: Inguinal hernias: MRI and ultrasound. Semin Ultrasound CT MR 2002; 23: 156-173.
 • 14. Beck WC, Holzman MD, Sharp KW et al.: Comparative effectiveness of dynamic abdominal sonography for hernia vs computed tomography in the diagnosis of incisional hernia. J Am Coll Surg 2013;216: 447-453.
 • 15. Bedewi MA, El-Sharkawy MS, Al. Boukai AA et al.: Prevalence of adult paraumbilical hernia. Assessment by high-resolution sonography: a hospital-based study. Hernia 2012; 16: 59-62.
 • 16. Rettenbacher T, Hollerweger A, Macheiner P et al.: Abdominal wall hernias: cross-sectional imaging signs of incarceration determined with sonography. AJR Am J Roentgenol 2001; 177: 1061-1066.
 • 17. Mariani PJ: Ultrasonographic diagnosis and facilitated reduction of an abdominal hernia. Acad Emerg Med 2008; 15: 691-692.
 • 18. Aguirre DA, Santosa AC, Casola G et al.: Abdominal wall hernias: imaging features, complications, and diagnostic pitfalls at multi-detector row CT. Radiographics 2005; 25: 1501-1520.
 • 19. Jamadar DA, Jacobson JA, Girish G et al.: Abdominal wall hernia mesh repair: sonography of mesh and common complications. J Ultrasound Med 2008; 27: 907-917.
 • 20. Smereczyński A, Kołaczyk K, Lubiński J et al.: Abdominal integument atrophy after operative procedures. J Ultrason 2012; 12: 262-268.
 • 21. Gokhale S: Sonography in identification of abdominal wall lesions presenting as palpable masses. J Ultrasound Med 2006; 25: 1199-1209.
 • 22. Arend CF: Static and dynamic sonography for diagnosis of abdominal wall hernias. J Ultrasound Med 2013; 32: 1251-1259.
 • 23. Jain N, Goyal N, Mukherjee K et al.: Ultrasound of the abdominal wall: what lies beneath? Clin Radol 2013; 68: 85-93.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-cf5ef564-2fe1-4cc9-9139-8931f9113ce1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.