PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 16 | 4 | 284–287
Article title

Potencjał zastosowania psychodramy we wczesnej interwencji – studium przypadku

Authors
Content
Title variants
EN
The potential of psychodrama in early intervention – a case study
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wczesna interwencja coraz częściej jest przedmiotem interdyscyplinarnych rozważań dotyczących opieki nad dzieckiem już od pierwszych chwil jego życia. Im wcześniej zostaną podjęte działania przeciwko zagrożeniu niepełnosprawnością, tym większe jest prawdopodobieństwo pełnej skuteczności udzielanej pomocy. Jednym z głównych założeń wczesnej interwencji jest możliwie najszybsze wykrycie zagrożeń rozwojowych. W opracowaniu zwrócono uwagę na okoliczności utrudniające prawidłowy rozwój dziecka i przedstawiono je na podstawie studium przypadku. Choć istnieje wiele metod pomocnych w codziennej praktyce pedagoga specjalnego, wykorzystanie metody psychodramy daje możliwość uchwycenia momentu, gdy należałoby podjąć działania profilaktyczne. Wiedza pedagoga specjalnego w połączeniu z psychodramą pozwala na spojrzenie w przyszłość danego dziecka i zaplanowanie takich działań, które będą najlepsze dla jego rozwoju. Tylko bardzo wczesne wsparcie dziecka zagrożonego niepełnosprawnością i jego rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem rodziców, umożliwia prawidłowy rozwój dziecka we wszystkich sferach.
EN
Early intervention becomes an increasingly common subject of interdisciplinary considerations related to child care from the first moments of life. The earlier action is taken against the risk of child’s disability, the greater the possibility of success in defeating it. One of the main goals of early intervention is to detect the earliest threats to child’s development. The present study draws attention to the circumstances hindering proper development based on a case study. There are many methods that prove to be useful in the daily practice of a special educator. However, psychodrama provides the opportunity to capture the moment when preventive measures should be introduced. The expertise of a special educator combined with psychodrama enables an insight into the child’s future and allows to plan actions that will best support the child’s development. Only very early support of a child at risk of disability and their family, with a particular focus on the parents, will enable normal development of the child in all spheres.
Discipline
Year
Volume
16
Issue
4
Pages
284–287
Physical description
Contributors
author
 • Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Cieszyn, Polska
References
 • Clark DM, Fairburn CG (eds.): Terapia poznawczo-behawioralna. Badania naukowe i praktyka kliniczna. Alliance Press, Gdynia 2006.
 • Early Childhood Intervention – Analysis of Situations in Europe. Key Aspects and Recommendations. Summary Report. European Agency for Development in Special Needs Education, Brussels 2005.
 • Gliszczyński J: Rzeczywistość poszerzona. In: Bielańska A (ed.): Psychodrama. Elementy teorii i praktyki. ENETEIA, Warszawa 2009: 52.
 • Gorter JW, Visser-Meily A, Ketelaar M: The relevance of family-centred medicine and the implications for doctor education. Med Educ 2010; 44: 332–334.
 • Hickling FW: Sociodrama in the rehabilitation of chronic mentally ill patients. Hosp Community Psychiatry 1989; 40: 402–406.
 • Jakel B: PPP – Psychoterapia Więzi Prenatalnej i Perynatalnej. Available from: http://www.barbarajakel.at/ppp-program-seminariow.html [cited: 30 July 2016].
 • Powell B, Cooper G, Hoffman K et al.: Krąg ufności. Interwencja wzmacniająca przywiązanie we wczesnych relacjach rodzic–dziecko. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015.
 • Rank O: Trauma narodzin i jej znaczenie dla psychoanalizy. Wydawnictwo KR, Warszawa 2011.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2013, poz. 1257).
 • Sieh DS, Meijer AM, Oort FJ et al.: Problem behavior in children of chronically ill parents: a meta-analysis. Clin Child Fam Psychol Rev 2010; 13: 384–397.
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. 2015 poz. 2156).
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-cf451890-eb56-4854-8b90-71bbb4ab785c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.