PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 65 | 5-6 | 28–34
Article title

Obraz kliniczny celiakii u dzieci hospitalizowanych w Klinice Pediatrii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w latach 2003–2008

Content
Title variants
EN
Clinical picture of coeliac disease in children hospitalized in the Department of Paediatrics, Silesian Medical University in Katowice, in the year 2003–2008
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W ostatnich latach obserwuje się zmieniający obraz kliniczny celiakii. U dzieci dominuje postać utajona oraz skąpoobjawowa, sprawiająca wiele problemów diagnostycznych. Celem pracy była ocena obrazu klinicznego celiakii u dzieci hospitalizowanych w Klinice Pediatrii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2003–2008. MATERIAŁ I METODY Badaniami objęto 88 dzieci: 48 dziewczynek i 40 chłopców, w wieku od 11 miesięcy do 18 lat (średni wiek 8 lat), u których rozpoznano celiakię na podstawie obowiązujących standardów. W analizie uwzględniono wiek, objawy kliniczne, nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych i obrazowych oraz choroby współistniejące. WYNIKI Celiakię rozpoznano u 42/88 (48%) dzieci w wieku szkolnym, u 29/88 (33%) w wieku przedszkolnym, najrzadziej u dzieci poniżej 3 roku życia 17/88 (19,3%). Nieco częściej celiakia występowała u dziewczynek (55%). W obrazie klinicznym u dzieci w wieku szkolnym dominowały niedobór masy ciała i/lub wzrostu oraz bóle brzucha, a u najmłodszych pacjentów przewlekłe biegunki. WNIOSKI Objawy kliniczne celiakii występujące szczególnie u dzieci w wieku szkolnym są niecharakterystyczne, co przysparza trudności diagnostycznych.
EN
In recent years a changeable clinical picture of celiac disease has been observed. In children latent and silent types of coeliac disease occur predominantly and bring numerous diagnostic problems. To evaluate the clinical course of coeliac disease in children hospitalized in the Department of Paediatrics at the Silesian Medical University in years 2003 to 2008. MATERIAL AND METHODS The study involved 88 children: 48 girls and 40 boys, aged from11 months to 18 years (mean age 8 years), in whom coeliac disease was diagnosed on the basis of the obligatory standards. The analysis included the age, clinical picture, abnormalities in laboratory and imaging tests, and coexisting diseases. RESULTS The coeliac disease was diagnosed in 42/88 (48%) school children, in 29/88 (33%) pre-school children, and the most rare in children under 3 years of age 17/88 (19.3%). Coeliac disease was slightly more common in girls (55%). In the clinical picture of school children body weight and/or height defi ciency and abdominal pains were the predominant symptoms, whereas in the youngest patients – chronic diarrhoea. CONCLUSION In this study we would like to draw attention to non-characteristic symptoms of coeliac disease, occurring particularly in school children and associated with diagnostic problems.
Discipline
Year
Volume
65
Issue
5-6
Pages
28–34
Physical description
Contributors
 • ul. Świdnicka 31/33 40–711 Katowice
 • Koło Naukowe STN przy Katedrze Pediatrii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Koło Naukowe STN przy Katedrze Pediatrii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Klinika Pediatrii Katedry Pediatrii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
References
 • 1. American Gastroenterological Association, Review on the Diagnosis and Management of Celiac Disease.Gastroenterology 2006; 131: 1981.
 • 2. Woś H., Grzybowska-Chlebowczyk U. Współwystępowanie celiakii i cukrzycy. Cukrzyca w populacji wieku rozwojowego – co nowego? Cornetis, Wrocław 2009.
 • 3. Kuloglu Z. Celiac Disease: Presentation of 109 Children. Yonsei. Med. J. 2009; 50: 617.
 • 4. Szafl arska-Popławska A., Parzęcka M., Mulle l., Placek W. Screening for celiac disease in Poland. Med. Sci. Monit. 2009; 15, 7.
 • 5. Sud S., Marcon M., Assor E., Palmert M.R., Daneman D., Mahmud F.H. Celiac Disease and Pediatric Type 1 Diabetes: Diagnostic and Treatment Dilemas. Int. J. Pediatr. Endocrinol. 2010; article ID 161285.
 • 6. Telega G., Bennet T.R., Werlin S. Emerging new clinical patterns in the presentation of celiac disease. Arch. Pediatr. Adolesc. Med. 2008; 162: 164.
 • 7. Rodrigo-Saez L., Perez-Martinez I. Adult celiac disease – a common, signifi cant health problem worldwide. Rev. Esp. Enferm. Dig. 2010; 102, 461.
 • 8. Lizarraga A., Cuerda C., Junca E., Bretón I., Camblor M.,Velasco C.,García-Peris P. Atrophy of the intestinal villi in a post-gastrectomy patient with severe iron defi ciency anemia. Nutr. Hosp. 2009; 24: 618.
 • 9. Fernández-Bańares F., Monzón H., Forné M. A short review of malabsorption and anemia. World J. Gastroenterol. 2009; 15, 4644.
 • 10. Uçardađ D., Güliter S., Ceneli O., Yakaryilmaz F., Atasoy P., Cađlayan O. Celiac disease prevalence in patients with iron defi ciency anemia of obscure origin. Turk. J. Gastroenterol. 2009; 20: 266.
 • 11. Fernandez A., Gonzalez L., Fuente J. Coeliac disease: clinical features in adult populations. Rev. Esp. Enferm. Dig. 2010; 102: 466.
 • 12. Kumar V., Jarzabek-Chorzelska M., Sulej J., Karnewska K., Farfell T., Jablonska S. Celiac disease and immunoglobulin a defi ciency: how eff ective are the serological methods of diagnosis? Clin. Diagn. Lab. Immunol. 2002; 9: 1295.
 • 13. Bardella MT, Valenti L, Paglari C, Peracchi M., Fracanzani AL. Searching for coeliac disease in patient with non- alcoholic fatty liver disease. Dig. Liver. Dis. 2004; 36: 333.
 • 14. Rubio-Tapia A., Murray JA. The liver in celiac disease. Hepatology 2007; 46: 650.
 • 15. Smyth DJ., Plagnol V., Walker NM. Shared and distinct genetic variants in type 1 diabetes and celiac disease. N. Engl. J. Med. 2008; 359: 2767.
 • 16. Simell S., Hoppu S., Simell T. Age at development of type 1 diabetes – and celiac disease-associated antibodies and clinical disease in genetically susceptible children observed from birth. Diabetes Care 2010; 33: 774–779.
 • 17. Froelich-Reiterer E.E., Hofer S., Kaspers S. Screening frequency for celiac disease and autoimmune thyroiditis in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus. Pediatr. Diabetes 2008; 9: 546–553.
 • 18. Szypowska A., Błazik M., Groele L., Pańkowska E. The prevalence of autoimmune thyroid disease and celiac disease in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus. Pediatr. Endocrinol. Diabetes Metab. 2008; 14: 221–224.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-cf2c53d6-ae8a-4c8e-99eb-402f7cf53751
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.