PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 7 | 3 | 176-183
Article title

Skuteczność terapii fotodynamicznej w przypadkach zmian w obrębie sromu

Content
Title variants
EN
Eff ectiveness of photodynamic therapy in the treatment of vulvar lesions
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The essence of photodynamic therapy (PDT) is mutual interaction of light and chemical compounds excited by it. In order to obtain desired fluorescence, energy must be administered to tissues in the form of light, whose wavelength is concordant with light absorption spectrum of photosensitizer used. In the diagnosis and treatment of vulvar lesions, the photosensitizer of choice is 5-aminolevulinic acid (ALA), a precursor substance in the synthesis of protoporphyrin IX. Aim of paper: Assessment of effectiveness of PDT in the treatment of ailments associated with non-neoplastic vulvar diseases, depending on concentration of photosensitizer used (3% or 15%), comparison of therapeutic effectiveness and duration of remission. Material and methods: PDT was used in 89 patients complaining of severe ailments in the vulvar area, described by them as sensations of pain, stabbing, burning or itching. ALA in two concentrations was applied directly to the lesions. Patients in subgroup A received 15% ALA ointment on eucerin basis. Patients in subgroup B received 3% ALA gel with 2% DMSO. Red light generated by a xenon lamp (630±20 nm wavelength) was used for irradiation of lesions. Results: Follow-up time was 12 months. Mean recurrence-free survival in the subgroup A and B was 11.3 months and 10.6 months, respectively. Conclusions: PDT using topical 3% ALA + 2% DSMO is as effective as 15% ALA in the detection of vulvar lesions and in the relief of ailments associated with non-neoplastic vulvar diseases. Use of less concentrated ALA preparation did not result in any significant reduction of remission time.
PL
Istotą terapii fotodynamicznej (photodynamic therapy, PDT) jest wzajemne oddziaływanie światła i wzbudzonych przez nie związków chemicznych. W celu uzyskania fluorescencji do tkanki należy doprowadzić energię w postaci światła o długości fali odpowiadającej pasmu pochłaniania fotosensybilizatora. Fotouczulaczem stosowanym w diagnostyce i leczeniu chorób sromu jest kwas 5-aminolewulinowy (ALA) – prekursor w syntezie protoporfiryny IX. Cel pracy: Ocena skuteczności terapii fotodynamicznej (PDT) w leczeniu dolegliwości towarzyszących nienowotworowym chorobom sromu, w zależności od stosowanego stężenia fotosensybilizatora (3% lub 15%); porównano efektywność terapii i długość okresu remisji. Materiał i metody: Do PDT zakwalifikowano 89 pacjentek skarżących się na silne dolegliwości sromu, które opisywały jako ból, kłucie, pieczenie i świąd. Bezpośrednio na zmiany chorobowe podawano miejscowo kwas aminolewulinowy w dwóch stężeniach. W podgrupie A zastosowano 15% maść ALA o podłożu euceryny. W podgrupie B aplikowano 3% żel ALA z dodatkiem 2% DMSO. Stosowano światło czerwone o długości fali 630±20 nm, którego źródło stanowiła lampa ksenonowa. Wyniki: Średni okres wolny od nawrotu dolegliwości w grupie pacjentek, u których zastosowano 15% stężenie ALA, wynosił 11,3 miesiąca, w grupie, w której użyto 3% ALA z dodatkiem 2% DMSO, remisja trwała 10,6 miesiąca w trakcie 12-miesięcznej obserwacji. Wnioski: Stwierdzono, że skuteczność metody fotodynamicznej z zastosowaniem miejscowym 3% ALA/2% DMSO oraz metody z użyciem 15% ALA są porównywalne w rozpoznawaniu zmian na sromie, jak również leczeniu dolegliwości towarzyszących chorobom nienowotworowym sromu. Stosowanie mniejszego stężenia kwasu aminolewulinowego nie wpływa w istotny sposób na skrócenie okresu remisji.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
3
Pages
176-183
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego WUM. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jerzy Stelmachów
 • Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego WUM. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jerzy Stelmachów
 • Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego WUM. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jerzy Stelmachów
 • Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego WUM. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jerzy Stelmachów
References
 • 1. Podbielska H., Sieroń A., Stręk W. (red.): Diagnostyka i terapia fotodynamiczna. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2004.
 • 2. Poljački M., Jovanović M., Matović L. i wsp.: Topical photodynamic therapy. Arch. Oncol. 2006; 14: 39-44.
 • 3. Triesscheijn M., Baas P., Schellens J.H.M., Steward F.A.: Photodynamic therapy in oncology. Oncologist 2006; 11: 1034-1044.
 • 4. Wilson B.C., Patterson M.S.: The physics of photodynamic therapy. Phys. Med. Biol. 1986; 31: 327-360.
 • 5. Agarwal M.L., Larkin H.E., Zaidi S.I. i wsp.: Phospholipase activation triggers apoptosis in photosensitized mouse lymphoma cells. Cancer Res. 1993; 53: 5897-5902.
 • 6. Cecic I., Korbelik M.: Mediators of peripheral blood neutrophilia induced by photodynamic therapy of solid tumors. Cancer Lett. 2002; 183: 43-51.
 • 7. Fingar V.H.: Vascular effects of photodynamic therapy. J. Clin. Laser Med. Surg. 1996; 14: 323-328.
 • 8. Kim H.R., Luo Y., Li G., Kessel D.: Enhanced apoptotic response to photodynamic therapy after bcl-2 transfection. Cancer Res. 1999; 59: 3429-3432.
 • 9. Korbelik M.: Induction of tumor immunity by photodynamic therapy. J. Clin. Laser Med. Surg. 1996; 14: 329-334.
 • 10. Ericson M.B., Grapengiesser S., Gudmundson F. i wsp.: A spectroscopic study of the photobleaching of protoporphyrin IX in solution. Lasers Med. Sci. 2003; 18: 56-62.
 • 11. Ochsner M.: Photophysical and photobiological processes in the photodynamic therapy of tumours. J. Photochem. Photobiol. B 1997; 39: 1-18.
 • 12. Goldstein A.T., Marinoff S.C., Haefner H.K.: Vulvodynia: strategies for treatment. Clin. Obstet. Gynecol. 2005; 48: 769-785.
 • 13. Haefner H.K., Collins M.E., Davis G.D. i wsp.: The vulvodynia guideline. J. Low. Genit. Tract Dis. 2005; 9: 40-51.
 • 14. Halperin R., Zehavi S., Vaknin Z. i wsp.: The major histopathologic characteristics in the vulvar vestibulitis syndrome. Gynecol. Obstet. Invest. 2005; 59: 75-79.
 • 15. Orenstein A., Kostenich G., Roitman L. i wsp.: Photodynamic therapy of malignant lesions of the skin mediated by topical application of 5-aminolevulinic acid in combination with DMSO and EDTA. Lasers in the Life Sciences 1996; 7: 1-9.
 • 16. Calzavara-Pinton P.G.: Repetitive photodynamic therapy with topical δ-aminolaevulinic acid as an appropriate approach to the routine treatment of superficial non-melanoma skin tumours. J. Photochem. Photobiol. B 1995; 29: 53-57.
 • 17. Wolf P., Rieger E., Kerl H.: Topical photodynamic therapy with endogenous porphyrins after application of 5-aminolevulinic acid. An alternative treatment modality for solar keratoses, superficial squamous cell carcinomas, and basal cell carcinomas? J. Am. Acad. Dermatol. 1993; 28: 17-21.
 • 18. Kurwa H.A., Yong-Gee S.A., Seed P.T. i wsp.: A randomized paired comparison of photodynamic therapy and topical 5-fluorouracil in the treatment of actinic keratoses. J. Am. Acad. Dermatol. 1999; 41: 414-418.
 • 19. Fink-Puches R., Soyer H.P., Hofer A. i wsp.: Long-term follow-up and histological changes of superficial nonmelanoma skin cancers treated with topical δ-aminolevulinic acid photodynamic therapy. Arch. Dermatol. 1998; 134: 821-826.
 • 20. Hillemanns P., Untch M., Pröve F. i wsp.: Photodynamic therapy of vulvar lichen sclerosus with 5-aminolevulinic acid. Obstet. Gynecol. 1999; 93: 71-74.
 • 21. Olejek A., Rembielak-Stawecka B., Kozak-Darmas I.: Diagnostyka i terapia fotodynamiczna w nabłonkowych chorobach sromu. Przegląd Menopauzalny 2005; 9: 20-22.
 • 22. Fehr M.K., Hornung R., Degen A. i wsp.: Photodynamic therapy of vulvar and vaginal condyloma and intraepithelial neoplasia using topically applied 5-aminolevulinic acid. Lasers Surg. Med. 2002; 30: 273-279.
 • 23. Fehr M.K., Hornung R., Schwarz V.A. i wsp.: Photodynamic therapy of vulvar intraepithelial neoplasia III using topically applied 5-aminolevulinic acid. Gynecol. Oncol. 2001; 80: 62-66.
 • 24. Hillemanns P., Untch M., Dannecker C. i wsp.: Photodynamic therapy of vulvar intraepithelial neoplasia using 5-aminolevulinic acid. Int. J. Cancer 2000; 85: 649-653
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-cf05b9d4-a6f5-4f42-8109-927bfff8a310
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.