PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 17 | 2 | 85-88
Article title

Guz Potta u 3-letniego chłopca – opis przypadku

Content
Title variants
EN
Pott’s puffy tumor in a 3-year-old boy – case report
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Guz Potta opisywany jest w literaturze jako ropień podokostnowy okolicy czołowej z towarzyszącym zapaleniem szpiku kości czołowej. Najczęściej występuje u młodych dorosłych. Celem niniejszej pracy jest zwrócenie uwagi na tą rzadką jednostkę chorobową, której przebieg może być nietypowy, a opóźnienie w postawieniu diagnozy może, ze względu na czę- stość powikłań wewnątrzczaszkowych być fatalne w skutkach. Stan ten po raz pierwszy został opisany w 1789 roku przez sir Percivalla Pott’a, znanego angielskiego chirurga jako powikłanie urazu głowy. Jednakże większość przypadków guza Potta stanowią powikłania ostrego zapalenia zatok czołowych. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek 3-letniego chłopca z guzem Potta okolicy czołowej. W diagnostyce różnicowej wzięto pod uwagę między innymi oczodołowe powikłanie zapalenia zatok, ukąszenie przez owada, reakcję alergiczną. Ze względu na obecność powikłań wewnątrzczaszkowych pod postacią ropnia nadtwardówkowego chłopca przekazano celem dalszego leczenia do Kliniki Neurochirurgii Dziecięcej, gdzie miał miejsce drenaż ropnia. Po zabiegu stan chłopca był stabilny, a w kontrolnej tomografii komputerowej wykonanej niespełna miesiąc po leczeniu operacyjnym nie uwidoczniono wcześniej opisywanych zmian.
EN
Pott’s puffy tumor is described in the literature as a subperiosteal abscess of the frontal region accompanied by osteomyelitis. It is most common in young adults. The aim of this study is to draw attention to this rare disease whose course may be atypical and the delay in making the diagnosis may be fatal due to the high frequency of intracranial complications. This condition was first described in 1789 by Sir Percivall Pott - well-known English surgeon, as a complication of head injury. However, most cases of Pott’s tumor are complications of acute frontal sinusitis. This paper presents the case of a 3-year-old boy with a Pott’s puffy tumor of the frontal area. Differential diagnosis included the orbital complication of sinusitis, an insect bite, an allergic reaction. Due to the presence of intracranial complications in the form of an epidural abscess, the boy was transferred for further treatment to the Department of Pediatric Neurosurgery, where the abscess was drained. After the procedure, the boy’s condition was stable and in the control computed tomography performed less than a month after the surgical treatment, the previously described changes were no longer present.
Discipline
Publisher
Year
Volume
17
Issue
2
Pages
85-88
Physical description
Contributors
 • Klinika Otolaryngologii Dziecięcej Katedry Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
author
 • Klinika Otolaryngologii Dziecięcej Katedry Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Klinika Otolaryngologii Dziecięcej Katedry Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Klinika Otolaryngologii Dziecięcej Katedry Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Klinika Otolaryngologii Dziecięcej Katedry Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
References
 • 1. Ravitch MM. Surgery in 1776. Ann Surg 1997; 186: 291-300.
 • 2. Akiyama K, Karaki M, Mori N. Evaluation of adult pott’s puffy tumor: Our five cases and 27 literature cases. The Laryngoscope 2012; 122: 2382-8.
 • 3. Shah RK, Dhingra JK, Carter BL, et al. Paranasal sinus development: a radiographic study, Laryngoscope 2003; 113(2):205-9.
 • 4. Bochenek A, Reicher M. Anatomia człowieka. T. 1, 3. PZWL, Warszawa 1968: 287-8, 388-9.
 • 5. Ketenci I, Unlu Y, Tucer B, et al. The Pott’s puffy tumor: a dangerous sign for intracranial complications. Eur Arch Otorhinolaryngol 2011; 268: 1755-63.
 • 6. Babu RP, Todor R, Kasoff SS. Pott’s puffy tumor: the forgotten entity. J Neurosurg 1996; 84(1): 110-12.
 • 7. Gildener-Leapman N, Lin A. Pott’s puffy tumor in a 5-year-old male and a review of the literature Int J Pediatr Otorhinolaryngol Extra 2012; 7(2): 48-51.
 • 8. Rao M, Steele RW, Ward KJ. A ’’hickey’’. Epidural brain abscess, osteomyelitis of the frontal bone, and subcutaneous abscess (Pott puffy tumor). Clin Pediatr (Phila) 2003; 42(7): 657-60.
 • 9. Gupta M, Hamdi EH, Ravi B, et al. Pott’s puffy tumour in a pre-adolescent child. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2004; 68: 373-8.
 • 10. Strony JR, Dula D. Pott puffy tumor in a 4-year-old boy presenting in status epilepticus. Pediatr Emerg Care 2007; 23: 820-2.
 • 11. Cheng S, Vu P. Pott’s puffy tumor in a premature neonate: the new youngest case reported in the post-antibiotic era. Orbit 2009; 28 (6): 412-14.
 • 12. Palabiyik FB, Yazici Z, Cetin B, et al. Pott Puffy Tumor in Children: A Rare Emergency Clinical Entity. J Craniofac Surg 2016; 27(3): e313-6.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-cf0451fa-04d2-4960-91de-e5463e1fe424
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.