PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 15 | 3 | 157–171
Article title

Ocena czynników prognostycznych raka sromu ze szczególnym uwzględnieniem klasyfikacji zaawansowania według FIGO 2009 – wyniki własne i przegląd piśmiennictwa

Content
Title variants
EN
Analysis of prognostic factors in vulvar cancer, with special emphasis on FIGO 2009 staging classification – results of own study and literature review
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Cel pracy: Celem pracy była analiza czynników prognostycznych w grupie obejmującej 160 chorych na raka sromu, poddanych pierwszorazowemu leczeniu chirurgicznemu w  krakowskim Oddziale Centrum Onkologii  – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie, ze szczególnym uwzględnieniem wartości prognostycznej klasyfikacji zaawansowania raka sromu według FIGO 2009. Materiał i metody: Dokonano analizy materiału klinicznego obejmującego chore na inwazyjnego raka sromu, leczone pierwotnie chirurgicznie w krakowskim Oddziale Centrum Onkologii – Instytutu w latach 1985–2009. U 6 (3,8%) pacjentek wykonano częściowe wycięcie sromu i limfadenektomię jednostronną, u 65 (40,6%) – całkowite wycięcie sromu i limfadenektomię jednostronną, a u 89 (55,6%) – całkowite wycięcie sromu i limfadenektomię obustronną. Prawdopodobieństwo przeżycia oszacowano metodą Kaplana i Meiera, a w celu oceny wpływu wybranych czynników na przeżycia chorych posłużono się modelem proporcjonalnego hazardu Coxa. Wyniki: Średni czas obserwacji wyniósł 9 lat (zakres 0,6–23 lat). Odsetek 5-letnich przeżyć całkowitych wynosił 45,6%. W analizie wieloczynnikowej chore z przerzutami w pachwinowych węzłach chłonnych cechowały się ponad 15-krotnie większym ryzykiem zgonu niż chore bez przerzutów. Zastosowanie klasyfikacji FIGO z 2009 roku pogorszyło w analizie jednoczynnikowej wyniki leczenia w stopniu IB w porównaniu z klasyfikacją z roku 1988; 5-letnie przeżycia wyniosły odpowiednio 69% i 88%. Nie stwierdzono różnic w wynikach leczenia w pozostałych stopniach zaawansowania według obu klasyfikacji. Wnioski: Jedynym niezależnym czynnikiem prognostycznym co do 5-letnich przeżyć całkowitych był stan mikroskopowy regionalnych węzłów chłonnych.
EN
Aim: The study is aimed at the analysis of prognostic factors in a group of 160 patients with vulvar cancer managed with primary surgery at the Center of Oncology, Maria Skłodowska-Curie Memorial Institute, Cracow Branch, with special emphasis on the prognostic value of FIGO 2009 staging classification for vulvar cancer. Material and method: The clinical data of patients affected with invasive vulvar cancer treated with primary surgery at the Center of Oncology, Maria Skłodowska-Curie Memorial Institute, Cracow Branch in the years 1985–2009. In 6 (3.8%) patients, partial radical vulvectomy and unilateral lymphadenectomy were performed, in 65 (40.6%) – complete radical vulvectomy and unilateral lymphadenectomy, and in 89 (55.6%) – complete radical vulvectomy and bilateral lymphadenectomy. The survival probability was estimated with the Kaplan–Meier method, and the Cox proportional hazards model was used to evaluate the effect of selected factors on patient survival. Results: The mean follow-up time was 9 years (range 0.6–23 years). The 5-year survival rate equaled 45.6%. Multivariate analysis showed patients with cancer spread to inguinal lymph nodes to be characterized by an over 15 times higher risk of death than patients without lymph node metastases. In univariate analysis, the use of FIGO 2009 staging classification for vulvar cancer deteriorated the outcomes for stage IB patients compared with FIGO 1988 classification, with 5-year survival rates amounting to 69% and 88%, respectively. No differences in outcomes were identified for the remaining FIGO stages compared between the two classifications. Conclusions: The microscopic status of regional lymph nodes was identified as the sole independent prognostic factor of 5-year overall survival rates.
Discipline
Year
Volume
15
Issue
3
Pages
157–171
Physical description
Contributors
 • NZOZ Szpital na Siemiradzkiego w Krakowie, Kraków, Polska
author
 • Szpital Położniczo-Ginekologiczny Ujastek w Krakowie, Kraków, Polska
author
 • Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie, Kraków, Polska
author
 • Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie, Kraków, Polska
 • Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie, Kraków, Polska
 • Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie, Kraków, Polska
 • Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie, Kraków, Polska
References
 • 1. Blecharz P, Urbański K, Karolewski K et al.: Czynniki prognostyczne u chorych na raka sromu w materiale krakowskiego oddziału Centrum Onkologii. Gin Onkol 2007; 5: 22–28.
 • 2. Woelber L, Eulenburg C, Choschzick M et al.: Prognostic role of lymph node metastases in vulvar cancer and implications for adjuvant treatment. Int J Gynecol Cancer 2012; 22: 503–508.
 • 3. Woelber L, Mahner S, Voelker K et al.: Clinicopathological prognostic factors and patterns of recurrence in vulvar cancer. Anticancer Res 2009; 29: 545–552.
 • 4. Baiocchi G, Silva Cestari FM, Rocha RM et al.: Prognostic value of the number and laterality of metastatic inguinal lymph nodes in vulvar cancer: revisiting the FIGO staging system. Eur J Surg Oncol 2013; 39: 780–785.
 • 5. Sznurkowski JJ, Milczek T, Emerich J: Prognostic factors and a value of 2009 FIGO staging system in vulvar cancer. Arch Gynecol Obstet 2013; 287: 1211–1218.
 • 6. Tabbaa ZM, Gonzalez J, Sznurkowski JJ et al.: Impact of the new FIGO 2009 staging classification for vulvar cancer on prognosis and stage distribution. Gynecol Oncol 2012; 127: 147–152.
 • 7. van der Steen S, de Nieuwenhof HP, Massuger L et al.: New FIGO staging system of vulvar cancer indeed provides a better reflection of prognosis. Gynecol Oncol 2010; 119: 520–525.
 • 8. Faul CM, Mirmow D, Huang Q et al.: Adjuvant radiation for vulvar carcinoma: improved local control. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1997; 38: 381–389.
 • 9. Fons G, Groenen SM, Oonk MH et al.: Adjuvant radiotherapy in patients with vulvar cancer and one intra capsular lymph node metastasis is not beneficial. Gynecol Oncol 2009; 114: 343–345.
 • 10. Hacker NF, Berek JS, Lagasse LD et al.: Management of regional lymph nodes and their prognostic influence in vulvar cancer. Obstet Gynecol 1983; 61: 408–412.
 • 11. Woelber L, Trillsch F, Kock L et al.: Management of patients with vulvar cancer: a perspective review according to tumour stage. Ther Adv Med Oncol 2013; 5: 183–192.
 • 12. Blecharz P, Karolewski K, Bieda T et al.: Prognostic factors in patients with carcinoma of the vulva – our own experience and literature review. Eur J Gynaecol Oncol 2008; 29: 260–263.
 • 13. Homesley HD, Bundy BN, Sedlis A et al.: Assessment of current International Federation of Gynecology and Obstetrics staging of vulvar carcinoma relative to prognostic factors for survival (a Gynecologic Oncology Group study). Am J Obstet Gynecol 1991; 164: 997–1003; discussion 1003–1004.
 • 14. Origoni M, Sideri M, Garsia S et al.: Prognostic value of pathological patterns of lymph node positivity in squamous cell carcinoma of the vulva stage III and IVA FIGO. Gynecol Oncol 1992; 45: 313–316.
 • 15. Raspagliesi F, Hanozet F, Ditto A et al.: Clinical and pathological prognostic factors in squamous cell carcinoma of the vulva. Gynecol Oncol 2006; 102: 333–337.
 • 16. Gonzalez Bosquet J, Magrina JF, Gaffey TA et al.: Long-term survival and disease recurrence in patients with primary squamous cell carcinoma of the vulva. Gynecol Oncol 2005; 97: 828–833.
 • 17. Hacker NF: Vulvar cancer. In: Berek JS, Hacker NF (eds.): Practical Gynecologic Oncology. 4th ed., Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 2005: 543–581.
 • 18. Katz A, Eifel PJ, Jhingran A et al.: The role of radiation therapy in preventing regional recurrences of invasive squamous cell carcinoma of the vulva. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2003; 57: 409–418.
 • 19. Hopkins MP, Reid GC, Vettrano I et al.: Squamous cell carcinoma of the vulva: prognostic factors influencing survival. Gynecol Oncol 1991; 43: 113–117.
 • 20. Paladini D, Cross P, Lopes A et al.: Prognostic significance of lymph node variables in squamous cell carcinoma of the vulva. Cancer 1994; 74: 2491–2496.
 • 21. Blecharz P, Skręt-Magierło J, Basta P et al.: Stężenie sHLA-G i sRCAS1 w osoczu kobiet leczonych operacyjnie z powodu raka sromu jako wskaźnik stanu mikrośrodowiska raka. Curr Gynecol Oncol 2009; 7: 192–198.
 • 22. van der Velden J, van Lindert AC, Lammes FB et al.: Extracapsular growth of lymph node metastases in squamous cell carcinoma of the vulva. The impact on recurrence and survival. Cancer 1995; 75: 2885–2890.
 • 23. Hoffman JS, Kumar NB, Morley GW: Prognostic significance of groin lymph node metastases in squamous carcinoma of the vulva. Obstet Gynecol 1985; 66: 402–405.
 • 24. Hopkins MP, Reid GC, Johnston CM et al.: A comparison of staging systems for squamous cell carcinoma of the vulva. Gynecol Oncol 1992; 47: 34–37.
 • 25. Lataifeh I, Nascimento MC, Nicklin JL et al.: Patterns of recurrence and disease-free survival in advanced squamous cell carcinoma of the vulva. Gynecol Oncol 2004; 95: 701–705.
 • 26. Oonk MH, de Hullu JA, van der Zee AG: Current controversies in the management of patients with early-stage vulvar cancer. Curr Opin Oncol 2010; 22: 481–486.
 • 27. Sznurkowski JJ: Letter to the Editor referring to the manuscript entitled: “New FIGO staging system of vulvar cancer indeed provides a better reflection of prognosis” recently reported by van der Steen S. et al., (Gynecol Oncol 2010;119:520-5. Epub 2010 Sep 28). Gynecol Oncol 2011; 121: 424–425.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ced0a13e-65ef-42e7-928f-24d22e13b078
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.