PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | XIX | 4 | 479-494
Article title

Komunikacja z matką a siła związku córki z rówieśnikami tej samej płci

Content
Title variants
EN
Communication with mother and daughter’s relationship strength with peers of the same gender
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Communication in the Adolescent – Daughter and Mother and Communication with the peers of the same sex. Without a doubt relationship between Mother and Daughter is the most intense of all relationships. On the other hand, peers play a very important role in interpersonal relations during the period of adolescence. The purpose of the research was to determine the relation between the quality of communication between an adolescent daughter and the quality of communication with peers of the same sex. The data were collected from a sample of 138 female students aged 15 and 16. The researcher employed: Scale of Communication of Parents with Adolescents (PACS) and a sociometric questionnaire – Plebiscite of Kindness and Reluctance of Korczak. The initial results of the research indicate that the quality of communication between adolescent daughter and her mother is highly influenced by sociodemographic factors and communication with peers of the same sex depends on quality of relationships with mother.
Publisher

Year
Volume
XIX
Issue
4
Pages
479-494
Physical description
Contributors
 • Instytut Filozofii, Socjologii i Psychologii Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Institute of Philosophy, Sociology and Psychology Jan Dlugosz University in Czestochowa, elnapora@poczta.onet.pl
author
 • Instytut Filozofii, Socjologii i Psychologii Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Institute of Philosophy, Sociology and Psychology Jan Dlugosz University in Czestochowa
References
 • Barker, L., Watson, K. (2000). Listen up. New York: St. Martin’s Press.
 • Barnes, H.L., Olson, D.H. (1985). Parent-adolescent communication and the circumplex model. Child Development, 56, 438-447.
 • Birch, A., Malim, T. (1998). Psychologia rozwojowa w zarysie. Od niemowlęctwa do dorosłości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Blum, R., Rinehart, P.M. (1997). Reducing the risk: Connections that make a difference in the lives of youth. Youth Studies Australia, 16 (4), 37-50.
 • Brownell, J. (2006). Listening: Attitudes, principles and skills. Pearson Education Company. Boston: Arlington St.
 • Czapczyńska, A. (2013). O co córki mają żal do swoich matek?, http://kobiecyporadnik.pl/kat,1026341,page,3,title,O-co-corki-maja-zal-do-swoich-matek,wid,15013853,nasz_temat.html [dostęp: 27.07.2013].
 • Deptuła, M. (1997). Szanse rozwoju psychospołecznego dzieci w zmieniającej się szkole. Bydgoszcz: Wydawnictwo WSP.
 • Dobkowska, D. (1984). Więź uczuciowa w rodzinie zrekonstruowanej. W: L. Wołoszynowa (red.), Materiały do nauczania psychologii. Psychologia rozwojowa, wychowawcza i społeczna (seria II, t. 11, s. 363-464). Warszawa: PWN.
 • Dryll, E. (2003). Interakcja wychowawcza w relacji matka – dziecko. W: A. Jurkowski (red.), Z zagadnień współczesnej psychologii wychowawczej. Warszawa: Wydawnictwo IP PAN.
 • Dziewiecki, M. (2005). Jak wygrać kobiecość? Wychowawca, 7 (8), 7-8.
 • Ekiert-Grabowska, D. (1984). Techniki socjometryczne w pracy wychowawcy klas początkowych. Katowice: Wydawnictwo UŚ.
 • Goldstein, S.E., Davis-Kean, P.E., Eccles, J. (2005). Parents, peers and problem behavior: A longitudinal investigation of the impact of relationship perceptions and characteristics on the development of adolescent problem behavior. Developmental Psychology, 41, 409-411.
 • Hakim-Larson, J., Hobart, C.J. (1987). Maternal regulation and adolescent autonomy: Mother-daughter resolution of story conflicts. Journal of Youth and Adolescence, 16, 2, 153-166.
 • Harwas-Napierała, B. (2008). Komunikacja interpersonalna w rodzinie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Hundleby, J.D., Mercer, G.W. (1987). Family and friends as social environments and their relationship to young adolescents – use alcohol, tobacco and marijuana. Journal of Marriage and the Family, 49, 151-164.
 • Jackson, S., Bijstra, J., Oostra, L., Bosma, H. (1998). Adolescents’ perceptions of communication with parents relative to specific aspects of relationships with parents and personal development. Journal of Adolescence, 21, 305-322.
 • Jaworowska, A. (1981). Percepcja postaw rodzicielskich przez młodzież w okresie dorastania. W: L. Wołoszynowa (red.), Podstawy rozwoju i wychowania dzieci i młodzieży w rodzinie z uwzględnieniem współpracy z instytucjami pozarodzinnymi (s. 43-52). Warszawa: Wydawnictwo UW.
 • Kalil, A., Eccles, J. (1994). Parent-adolescent relationship, parenting behaviors, and maternal well-being in single vs two-parent black families. The Biennial Meeting of the Society for Research on Adolescence. February, San Diego, CA.
 • Kizem, G. (2010). Komunikacja z rodzicami a przystępowanie młodzieży do subkultur. Jak zapobiegać zjawisku? (Niepublikowana praca magisterska). Częstochowa: Wydział Pedagogiczny AJD.
 • Kozłowski, W. (2013). Zaangażowanie rodziców a osiągnięcia szkolne uczniów. Edukacja, 2 (122), 78-89.
 • Kraemer, A.A. (2006). The Tricky Transition: Communication in the Mother and Adolescent- Daughter Relationship. N.C.U.R: UW – Whitewater Wisconsin, http://www.ncur20.com/presentations/13/1388/paper.pdf
 • Kwak, A. (1990). Wzajemne stosunki między rodzicami a młodzieżą w świetle badań polskich. W: M. Ziemska, A. Kwak (red.), Funkcjonowanie rodziny a problemy profilaktyki społecznej. Warszawa: Wydawnictwo UW.
 • Kwak, A. (2008/2009). Rodzina i młodzież. Teoria i badania. Roczniki Socjologii Rodziny, XIX, 51-70.
 • Lamb, M.E. (1981). Fathers and child development: An integrated overview. W: M.E. Lamb (red.), The role of the father in child development (s. 1-70). New York: Wiley.
 • Lubowiecka, J. (2006). O przywiązaniu i więziach społecznych dziecka. Wychowanie w Przedszkolu, 8, 5-13.
 • Miller, B.C. (1998). Families matter: A research synthesis of family influences on adolescent pregnancy. Washington, DC: The National Campaign to Prevent Teen Pregnancy.
 • Moore, K.A., Guzman, L., Hair, E., Lippman, L., Garrett, S. (2004). Parent-Teen Relationships and Interactions: Far More Positive Than Not, http://cte.ed.gov/nationalinitiatives/gandctools_viewfile.cfm?d=600161 [dostęp: 27.07. 2013].
 • Morawiec, M. (2013). Relacja dorastającego dziecka z matką a jego miejsce w strukturze klasy szkolnej (Niepublikowana praca magisterska). Częstochowa: Wydział Pedagogiczny AJD.
 • Napora, E. (2012). Uwarunkowania komunikacji samotnego rodzica z dorastającym tej samej płci. Polskie Forum Psychologiczne, 17, 1, 155-170.
 • Napora, E. (2013). Komunikowanie się matek z dorastającymi dziećmi w rodzinach o różnej strukturze: perspektywa dorastającego. Psychologia Rozwojowa, 18, 1, 45-56, doi: 10.4467/2 0843879PR.13.003.1015.
 • Napora, E., Kozerska, A. (2010). Styl wychowania i komunikacji w percepcji młodzieży wychowywanej przez samotne matki. Studia Psychologica, 10, 67-85.
 • Napora, E., Schneider, A. (2010). The influence of parenting style in single mother families from the South of Poland on selected aspects of emotional functioning of the adolescents in homogeneous and heterogeneous dyads. Polish Journal of Applied Psychology, 8 (1), 59-74.
 • Obuchowska, I. (2000). Adolescencja. W: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka (s. 163-201). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Olson, D.H., Sprenkle, D.H., Russell, C.R.S. (1979). Circumplex Model of marital and family systems. I. Cohesion and adaptability dimensions, family types, and clinical applications. Family Process, 18, 3-28.
 • Penington, B. (2003). Listening in mother-adolescent daughter relationships: A preliminary investigation into emergent themes using a multi-ethnic sample. Paper presented at the annual meeting of the International Listening Association, July, 2003.
 • Penington, B. (2004). The communicative management of connection and autonomy in african-american and european-american mother-daughter relationships. The Journal of Family Communication, 4 (1), 3-34.
 • Pękala, B., Napora, E. (2013, maj). Komunikacja matki z córką – jak silna jest nasza więź? Plakat podczas IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Lublin.
 • Pilkiewicz, M. (1973). Socjometryczna skala akceptacji jako technika badania pozycji jednostki w nieformalnej strukturze grupy. W: L. Wołoszynowa (red.), Materiały do nauczania psychologii (seria III, t. 2, s. 253-276). Warszawa: PWN.
 • Plopa, M. (2006). Więzi w małżeństwie i rodzinie. Metody badań. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Rembowski, J. (1972). Więzi uczuciowe w rodzinie. Warszawa: PWN.
 • Ryś, M. (2004). Systemy rodzinne. Warszawa: CMPPP.
 • Shulman, S., Seiffge-Krenke, I., Levy-Shiff, R., Fabian, B., Rotenberg, S. (1995). Peer group and family relationships in early adolescence. International Journal of Psychology, 30 (5), 573-590.
 • Sikorski, W. (2000). Postawy rodzicielskie w percepcji dorastających a poziom ich aspiracji edukacyjnych. Psychologia Wychowawcza, 2-3, 190-200.
 • Tyszkowa, M. (1996). Jednostka a rodzina: interakcje, stosunki, rozwój. W: M. Przetacznik-
 • Gierowska, M. Tyszkowa (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Zagadnienia ogólne (s. 124-150). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Umberson, D. (1992). Relationships between adult children and their parent: Psychological consequences for both generations. Journal of Marriage and the Family, 54, 664-674.
 • Van Wel, F. (1994). I count my parents among my best friends: Youth’s bonds with parents and friends in the Netherlands. Journal of Marriage and the family, 56, 835-843.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ce78f613-bd51-469f-9af0-d61dce617350
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.